(1)
Плетка, О. Стратегії долання складних соціальних ситуацій на основі символізації групового досвіду. PoPP 2020, 23, 110-125.