(1)
Коробка, Л. Соціально-психологічні технології протидії стигматизації та підтримки стигматизовуваних осіб. PoPP 2022, 25.