[1]
О. Суший, «Методологічні засади психологічного забезпечення соціального прогнозування», PoPP, вип. 12, вип. 26, с. 123-137, Груд 2022.