[1]
М. Дворник, «Предиктори успішності електронного підтримання психологічного добробуту особистості в кризовий період», PoPP, вип. 14, вип. 28, с. 93-105, Груд 2023.