[1]
О. Плетка, «Стратегії долання складних соціальних ситуацій на основі символізації групового досвіду», PoPP, вип. 23, вип. 1, с. 110-125, Груд 2020.