Назва журналу: Проблеми політичної психології

"Проблеми політичної психології" – це рецензований збірник наукових праць з питань політичної психології та суміжних наук.

У збірнику публікуються результати оригінальних наукових робіт теоретичного та прикладного спрямування за тематикою: психологія війни та миру, психологія лідерства, медіапсихологія, психологія груп та спільнот, економічна психологія.

Видання є фаховим у галузі психологічних наук (Наказ МОН України Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства №886 від 02.07.2020.)

 Рік заснування: 1995 (свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 22185  – 12085 ПР від 24.06.2016 р.)

ISSN: 2707-868X

Print ISSN: 2411-1449

Статус видання: Міжнародний

Періодичність: Раз на  рік

 Мови видання: українська, російська, англійська, польська, італійська

 Засновники: Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

                            Асоціація політичних психологів України

Цільова аудиторія: Науковці та дослідники в галузі соціальної та політичної психології та суміжних наук