"Проблеми політичної психології" – це рецензований збірник наукових праць з питань політичної психології та суміжних наук.

У збірнику публікуються результати оригінальних наукових робіт теоретичного та прикладного спрямування за тематикою: психологія війни та миру, психологія лідерства, медіапсихологія, психологія груп та спільнот, економічна психологія.

Видання є фаховим (категорія «Б») у галузі психологічних наук: Наказ МОН України Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства №886 від 02.07.2020.

Періодичність: Раз на  рік

Мови видання: українська, російська, англійська, польська, італійська

 Цільова аудиторія: Науковці та дослідники в галузі соціальної та політичної психології та суміжних наук

Том 24 (2021): Проблеми Політичної Психології Випуск 10 (24)

Досліджуються методологічні і прикладні проблеми аналізу та прогнозування макросоціальних і групових процесів у контексті динаміки ціннісного і символічного простору суспільної свідомості, розвитку колективної інтуїції, міжпоколінної взаємодії, соціальної солідарності. Розкривається проблематика психологічного супроводу населення в кризових і надзвичайниїх ситуаціях, конфліктної міжгрупової взаємодії, висвітлюються соціально-психологічні аспекти надання підтримки ВПО та представникам іншим вразливих груп населення. Обговорюються актуальні питання політичної соціалізації молоді, розвитку громадянської компетентності, планування життєвого шляху, регіональні особливості формування соціальних уявлень. Окрему увагу приділено впливу цифрових технологій на перспективи соціально-політичного розвитку України та психологічне благополуччя її громадян.


Адресується вченим, які працюють у галузях політичної психології та суміжних наук, викладачам і студентам.

Опубліковано: 2021-12-30

Переглянути всі випуски