"Проблеми політичної психології" – це рецензований збірник наукових праць з питань політичної психології та суміжних наук.

У збірнику публікуються результати оригінальних наукових робіт теоретичного та прикладного спрямування за тематикою: психологія війни та миру, психологія лідерства, медіапсихологія, психологія груп та спільнот, економічна психологія.

Видання є фаховим (категорія «Б») у галузі психологічних наук: Наказ МОН України Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства №886 від 02.07.2020.

Періодичність: Раз на  рік

Мови видання: українська, російська, англійська, польська, італійська

 Цільова аудиторія: Науковці та дослідники в галузі соціальної та політичної психології та суміжних наук

Том 25 (2022): Проблеми Політичної Психології Випуск 11 (25)

У тематичному випуску збірника розглянуто перспективи та завдання повоєнного відновлення України в її контексті наукової, культурно-історичної, політичної інтеграції до простору єдиної Європи. Досліджується проблематика подолання колективних та індивідуальних травм, побудови соціально-психологічного супроводу постраждалих внаслідок травмування осіб з урахуванням європейського досвіду. Обговорюються можливості управління образами повоєнного майбутнього за допомогою інструментів партисипативного прогнозування, медіаосвіти та медіатворчості тощо. Розкриваються психологічні аспекти і закономірності розвитку таких суспільних практик, як дестигматизація, розвиток громадянської компетентності, конкуренція проблем на публічних аренах, ціннісні аспекти владно-підвладної взаємодії. Окрему увагу приділено проблемі вимірювання та профілактики схильності до відтворювання фашизму, авторитаризму, тоталітаризму в суспільстві.

Адресується вченим, які працюють у галузях політичної психології та суміжних наук, викладачам і студентам.

Опубліковано: 2022-09-30

Переглянути всі випуски