Редакційна рада

Слюсаревський Микола Миколайович (голова), кандидат психологічних наук, член-кореспондент НАПН України, віце-президент Товариства психологів України, директор Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.

Максименко Сергій Дмитрович, доктор психологічних наук, професор, академік-секретар Відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України, президент Товариства психологів України, директор Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, дійсний член НАПН України.

Найдьонова Любов Антонівна,  доктор психологічних наук, член-кореспондент НАПН України, заступник директора з наукової роботи Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, завідувач лабораторії масової комунікації та медіаосвіти, Київ, Україна

Хазратова Нігора Вікторівна, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри теоретичної та практичної психології, Національний університет «Львівська політехніка», Львів, Україна

 

Головний редактор:

Полунін Олексій Васильович, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології Київського національного торговельно-економічного університету

https://orcid.org/0000-0001-9058-3200

Заступник головного редактора:

Траверсе Тетяна Михайлівна, доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри соціальної психології факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна)

https://orcid.org/0000-0002-9031-1173

Редакційна колегія:

Вус Віктор Іларіонович, кандидат психологічних наук, доцент, науковий співробітник лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України.

https://orcid.org/0000-0002-1042-5323

Васкес-Ехеверрія Алехандро, доктор філософії у галузі психології, доцент, Інститут основ та методики психології, Центр фундаментальних досліджень психології, Університет Республіки, Уругвай.

https://orcid.org/0000-0002-9538-4857

Горбанюк Олег, дійсний доктор психології, доцент кафедри загальної психології, Інститут психології, Люблінський католицький університет Іоанна Павла II, Люблін, Польща.

https://orcid.org/0000-0001-9830-8537

Гулий Юрій Іванович, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології, Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Україна.

https://orcid.org/0000-0001-6035-8811

Фраделос Евангелос, доктор філософії в галузі клінічної психології, професор-ад'юнкт, Університет Фессалії, Греція

https://orcid.org/0000-0003-0244-9760 

Молчанова Олена, доктор психіатрії та психотерапії, професор відділу соціальних наук, Американський університет Центральної Азії, Киргизстан

https://orcid.org/0000-0002-4268-9008

Батраченко Іван Георгійович, доктор психологічних наук, доцент; професор кафедри педагогіки та психології, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро, Україна

https://scholar.google.ru/citations?user=jPQ5W8kAAAAJ&hl=ru 

Васютинський Вадим Олександрович, доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії психології мас та спільнот, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Київ, Україна

http://orcid.org/0000-0002-9808-4550

Чорна Лідія Георгіївна, кандидат психологічних наук старший науковий співробітник завідувач лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Київ, Україна  

http://orcid.org/0000-0002-8107-7573

Чуніхіна Світлана Леонідівна (відповідальний секретар), кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психології спілкування, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Київ, Україна  

http://orcid.org/0000-0002-0813-6741