Мета та завдання
Збірник спрямований на поширення результатів наукових досліджень вчених з України та інших
країн світу, розвиток кооперації дослідників за такими тематичними напрямами:
 - Теоретико-методологічні проблеми та актуальні завдання політичної психології на
сучасному етапі суспільного розвитку;
- Психологія війни та миру; психологія в умовах зовнішньої воєнної агресії;
- Психологічні аспекти суспільно-політичної ситуації в Україні: сценарії суспільного та
особистісного розвитку;
- Політичне лідерство і психологія політичного вибору;
- Психологічні чинники демократизації політичного життя та побудови громадянського
суспільства;
- Політико-психологічні проблеми соціалізації молоді в умовах суспільних трансформацій і
реформування освіти;
- Політичні комунікації: соціально-психологічні закономірності і психотехнологічні
механізми;
- Психологічні механізми взаємозв’язку політики і економіки;
- Психологічні проблеми міжгрупових відносин, геополітики і глобалізації;
- Розвиток політичної психології як навчальної дисципліни та завдання підготовки фахівців у
цій галузі.


Політика Відкритого Доступу
Журнал практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту на принципах вільного
поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного
прогресу.


Публікаційна етика
Політика редакційної колегії збірника базується на міжнародній практиці щодо забезпечення
авторського права та стандартах Committee on Publication Ethics (COPE,
https://publicationethics.org/core-practices ) щодо етики наукових публікацій.
Збір й обробка персональних даних авторів (імена, електронні адреси) відбувається відповідно до
Закону України № 2297-VІ «Про захист персональних даних» від 01.06.2010. Імена та електронні
адреси, указані користувачами сайту цього видання, використовуватимуться виключно для
виконання внутрішніх технічних завдань; вони не поширюватимуться та не передаватимуться
стороннім особам.


Конфлікт Інтересів
Збірник «Проблеми політичної психології» дотримується рекомендацій COPE  Code of Conduct and
Best Practice Guidelines for Journal Editors ) для керівників редакцій журналів для виконання вимог
щодо етичності та та якості публікації.
Усі автори, редактори та рецензенти повинні повідомити про конфлікт інтересів у разі, якщо:
- інтерпретація даних або подання інформації у публікації може перебувати під впливом їх
особистих чи фінансових відносин з іншими людьми чи організаціями, які будь-яким
чином можуть отримати або втратити фінансові ресурси від публікації рукопису, зараз чи в
майбутньому;
- політичні, особисті, релігійні, ідеологічні, академічні та інтелектуальні інтереси можуть
суб’єктивно вплинути на зміст рукопису або рішення про його публікацію.


Протидія плагіату

Журнал використовує програмне забезпечення для порівняння тексту StrikePlagiarism® для виявлення плагіату.

Редакційна політика збірника спрямована на запобігання та протидію плагіату або самоплагіату.
Подаючи рукопис до редакції, автори мають переконатися у тому, що:

- наукові (творчі) результати інших авторів подаються із обов’язковим дотриманням вимог
щодо посилання та цитування, із зазначенням автора та джерела;
- автори подають власні творчі (наукові) результати, які не були оприлюднені в інших
виданнях.
Автори повністю гарантують оригінальність поданої роботи. Редакція залишає за собою право
перевіряти подані рукописи на плагіат.


Політика архівування
Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно у повнотекстовому форматі відразу після
виходу номера на офіційному сайті журналу. Повнотекстовий доступ у режимі реального часу до
наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділі Архіви та на
сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, реферативній базі даних  "Україніка
наукова".
Журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого
змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS
гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення
пошкодженої інформації.


Авторські права та ліцензування
Політика збірника щодо ліцензування та забезпечення авторських прав відповідає правилам
Комітету з етики в публікаціях –  Committee on Publication Ethics (COPE) , Будапештської Декларації
відкритого доступу до рецензованих наукових видань та наукових досліджень –  Budapest Open
Access Initiative (BOAI)    та Берлінської Декларації про відкритий доступ до наукових і гуманітарних
знань –  Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities . 
Автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні
наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не
знаходяться на розгляді для опублікування в інших віданнях. Усі матеріали поширюються на
умовах ліцензії  Creative Commons Attribution-Non Commercial License International CC-BY-
NC . Користувачам дозволено читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати
або робити посилання на повні тексти статей цього журналу, попередньо не запитуючи дозволу у
видавця або автора.
Автори передають редколегії журналу права на поширення електронної версії статті через будь-які
електронні засоби (розміщення на офіційному web-сайті журналу, в електронних базах даних,
репозитаріях тощо).
Автор зберігають за собою право без узгодження з редколегією та засновниками використовувати
матеріали статті повністю або частково з освітньою метою, для написання власних дисертацій,
підготовки тез, доповідей конференцій, а також усних презентацій та розміщувати електронні копії
статті (у тому числі кінцеву електронну версію, завантажену з офіційного веб-сайту журналу) на
персональних веб-ресурсах або веб-ресурсах установ, де працюють автори.
В усіх випадках наявність бібліографічного посилання на статтю або гіперпосилання на її
електронну копію на офіційному сайті журналу є обов’язковими.