Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно Увійдіть на сайт на сайт як Зареєструватися користувач.

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

АСОЦІАЦІЯ ПОЛІТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ НАПН УКРАЇНИ

 

Шановні колеги,

інформуємо вас про початок формування змісту чергового 8 (22) випуску

збірника наукових праць

"ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ"

 

Збірник є фаховим у галузі психологічних наук і зареєстрований у міжнародній базі періодичних видань ISSN-реєстрі (№2411-1449). Збірник індексовано у міжнародній науково-метричній базі Crossref. Кожній статті присвоюється унікальне DOI. Періодичність видання – один раз на рік. Мова статті – українська, російська, польська, англійська, італійська.

 

Орієнтовні тематичні напрями збірника:

 1. Теоретико-методологічні проблеми та актуальні завдання політичної психології на сучасному етапі суспільного розвитку (нові напрями досліджень, методологічні інновації, теоретичні знахідки, нові методи, критика та аналіз суперечностей, історіографія).

 2. Суспільні трансформації та ідентифікаційні процеси в Україні (механізми, чинники, закономірності, сценарії суспільного та особистісного розвитку, соціальна, особистісна, громадянська, національна та етнічна ідентичність, політична самоідентифікація та націєтворення, націєтворчий процес і загальнонаціональна консолідація, соціально-психологічне мислення та прогнозування, громадська думка, історична пам’ять).

 3. Психологія війни і миру (соціально-психологічні стратегії адаптації особистості і спільноти до умов та наслідків воєнного конфлікту, проблеми військової психології, інформаційно-психологічні війни, травми війни та реабілітація особистості, збереження ментального здоров’я, ціннісне порозуміння).

 4. Психологічні чинники відносин влади і громадян та побудови громадянського суспільства (психологія влади і громади, складні соціальні та політичні ситуації, прийняття політичних рішень, відповідальність, політична і громадянська участь, масові акції, волонтерство, демократичні цінності, соціальні рухи).

 5. Політичні комунікації і виборчі кампанії: соціально-психологічні закономірності і психотехнологічні механізми політичних впливів (медіа, інтернет, переговори, мова, дискурс, політичні наративи, пропаганда, реклама, імідж).

 6. Політико-психологічні проблеми соціалізації молоді в умовах суспільних трансформацій і реформування освіти (сприймання суспільством освітніх реформ і їхній вплив на соціальну ситуацію, громадянська освіта, психотехнологічний супровід реформ, медіаграмотність та медіаосвіта, політична та масова культура, молодіжні організації, політико-психологічні процеси в молодіжному середовищі).

 7. Психологія політико-правових відносин (політична і правова свідомість, політико-правові настановлення, соціальна справедливість, корупція як соціально-психологічне явище, уявлення про державну владу, психологічні чинники аномії, громадянська позиція, громадянськість).

 8. Міжгрупові відносини, соціальні та політичні конфлікти (геополітика і глобалізація, регіональна політика, солідарність, політичні конфлікти, силові дії та реакції населення, групові та колективні травми, ґендер і ґендерна політика, етнонаціональні і міжнародні відносини, етнічні та інші соціальні стереотипи, групові міфи та символи, упередженість, ксенофобія, соціальні діалоги, технології врегулювання конфліктів, групова консолідація і консенсус, соціальна реклама).

 9. Розвиток політичної психології як навчальної дисципліни та завдання підготовки фахівців у цій галузі.

Видання 8 (22-го) випуску планується на листопад 2019 р. Для включення Вашої статті до збірника необхідно надіслати в редакцію: до 1 вересня заявку, до 1 жовтня текст статті.

Для опублікування статті слід надіслати такі матеріали:

 1. Статтю, яка відповідає всім нижчезазначеним вимогам (назва файлу – прізвище автора латинськими літерами з позначкою «s» в кінці назви, розширення doc або rtf).

 2. Рецензію наукового керівника (відсканований оригінал) для авторів без наукового ступеня із завіреним підписом за основним місцем роботи (назва файлу – прізвище автора латинськими літерами з позначкою «r» в кінці назви, розширення pdf або jpg/jpeg).

Попередньо автори статті можуть подати заявку

(назва файлу – прізвище автора латинськими літерами з позначкою «z» в кінці назви, розширення doc або rtf), яка має містити таку інформацію:

 • назва статті (мовою статті та обов’язково англійською мовою);

 • довідка про автора:

 • прізвище, ім’я та по батькові (мовою статті та обов’язково англійською мовою),

 • місце роботи, навчання,

 • посада,

 • науковий ступінь,

 • вчене звання,

 • членство в АППУ,

 • електронна адреса,

 • контактний телефон,

 • ORCID (цифровий ідентифікатор автора. Отримати свій унікальний ідентифікатор ORCID можна, зареєструвавшись за посиланням: https://orcid.org/register),

 • для аспірантів і здобувачів додатково: рік навчання (перебування в статусі здобувача); ПІБ, науковий ступінь, учене звання, посаду, контактний телефон наукового керівника.

Автори без наукового ступеня, аспіранти та здобувачі подають заявку обов’язково.

Друкування статей у збірнику здійснюється за рахунок авторів. Вартість друку: 20 тисяч знаків з пропусками 60 грн, для членів АППУ – 30 грн, за переклад анотації англійською мовою додатково сплачується 100 грн, для членів АППУ – 50 грн. Пересилання збірника – 20 грн. Після процедури сліпого рецензування експертами й отримання схвалення до публікації автор перераховує кошти за такими реквізитами: ЄДРПОУ 21655188, р/р 26000060254929 у ФРЦ «Приватбанк» м. Київ, МФО 320649 з поміткою «Політична психологія»; отримувач – Асоціація політичних психологів України.

У разі невідповідності зазначеним вимогам статті не розглядаються. Редакція залишає за собою право розташовувати за рубриками, редагувати, скорочувати та передавати рукописи статей на зовнішнє рецензування, листуватися в разі необхідності з авторами. Думка редакції може не збігатися з думкою авторів. Рішення про включення статті в збірник ухвалює редакційна колегія.

Вимоги щодо резюме, ключових слів і списків літератури викладено на сайтах: збірника «Проблеми політичної психології» (http://politpsy.org.ua), Асоціації політичних психологів України (http://appu.com.ua) та Інституту соціальної та політичної психології НАПН України (http://ispp.org.ua/bibl_15.htm). За довідками звертатися на адресу nauk.org.viddil@ukr.net, тема листа «Політична психологія», а також до заступника голови редакційної колегії Чорної Лідії Георгіївни. Телефони для довідок – (067) 724-43-11 (моб.).

Текст статті необхідно завантажити у систему Open Journal Systems на сайті http://ispp.org.ua. (розділи: «Наукова діяльність / Видавнича діяльність / Періодичні видання / Проблеми політичної психології / сайт / English version» або «Онлайн журнали». Заявки та рецензії для авторів без наукового ступеня надсилаються на адресу nauk.org.viddil@ukr.net.

 

Запрошуємо до співпраці, чекаємо на ваші матеріали!

 

З повагою,

голова редакційної ради збірника,
директор Інституту соціальної
та політичної психології НАПН України

М. М. Слюсаревський

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

у збірнику «Проблеми політичної психології»

 1. Загальні технічні вимоги

 1. Мова рукопису: збірник «Наукові студії із соціальної та політичної психології» – українська, англійська, польська; збірник «Проблеми політичної психології» –

українська, англійська, польська, російська, італійська.

 1. Обсяг основного тексту статті – від 0,4 др. арк. (16 000 символів з пропусками) до 1 др. арк.(40 000 символів з пропусками). Оптимальний обсяг статті 0,5 др. арк. (20 000 символів з пропусками).

 2. Текст має бути набраний у текстовому редакторі MS Word.

 3. Параметри сторінки: формат А4, всі поля – 2,5 см, без колонтитулів та нумерації сторінок.

 4. Шрифт основного тексту Times New Roman, звичайний, рядки без переносів.

 5. Параметри абзацу:

  • вирівнювання – за шириною;

  • міжрядковий інтервал – 1,5 см;

  • відступ першого рядка – 1,25 см;

  • інтервал між абзацами – 0 мм.

 

 1. ОФОРМЛЕННЯ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СТАТТІ

 • Індекс УДК (12 пт, вирівнювання по лівому краю, без відступів першого рядка), див. http://www.udcsummary.info/php/index.php?lang=uk&pr=Y.

 • ПІБ автора мовою статті (повністю, 10 пт, напівжирний шрифт, вирівнювання по лівому краю).

Важливо! Прізвища та імена авторів вказуються так, як вони подані в документах, що посвідчують особу (наприклад, Анна або Ганна)!

 • Науковий ступінь, вчене звання, посада (10 пт, звичайний шрифт, вирівнювання по лівому краю).

 • Місце роботи: назва установи, населеного пункту, країни (10 пт, звичайний шрифт, вирівнювання по лівому краю).

Важливо! Будь ласка, вказуйте офіційну назву установи, зазначену на її веб-сайті та в установчих документах!

 • Ідентифікатор ORCID ID (10 пт, великі літери, вирівнювання по лівому краю); за відсутності – реєстрація на сайті https://orcid.org/register.

 • Е-mail (10 пт, курсив, вирівнювання по лівому краю).

 • Назва статті (12 пт, напівжирний шрифт, великі літери, абзац без відступів першого рядка, вирівнювання по центру).

 • Резюме мовою тексту статті обсягом від 1800 до 2200 знаків (10 пт, звичайний шрифт, вирівнювання по ширині, відступи справа і зліва – 1 см). Має містити такі елементи:

 • завдання – цілі наукового дослідження;

 • методологія та наукові підходи;

 • висновки – які основні результати дослідницької наукової роботи;

 • межі дослідження, можливість використання результатів, напрям подальших досліджень;

 • практичне значення;

 • соціальні наслідки (якщо є) – вплив на суспільство/політику;

 • оригінальність/цінність.

 • Фраза «Ключові слова:» (10 пт, напівжирний шрифт). Далі в тому ж рядку – подається мовою тексту статті від 5 до 8 ключових понять дослідження, розділених знаком «;» (10 пт, шрифт звичайний, вирівнювання по ширині, відступи справа і зліва – 1 см).

 • Назва статті, ПІБ та дані про авторів, резюме, ключові слова англійською мовою (елементи оформляються аналогічно, як і мовою тексту статті). Якщо мова тексту статті не українська, то після тексту англійською мовою подається назва статті, ПІБ та дані про авторів, резюме, ключові слова українською мовою.

Увага! Якою б мовою не була написана стаття, блок з даними про авторів, резюме та ключовими словами також подається українською та англійською мовами. Тобто для статей, написаних польською, італійською або російською мовами, крім резюме мовою тексту статті, обов’язково додається резюме українською та англійською. Для іноземних авторів україномовні дані формує редколегія журналу.

Важливо! Прізвища та імена авторів наводяться і транслітеруються латиницею з мови, якою їх подано в документах, що засвідчують особу.

 • Основний текст статті (шрифт звичайний, 12 пт) повинен складатися з таких рубрик (шрифт напівжирний, 12 пт):

    1. Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями (обов’язкова рубрика).

    2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виокремлення нерозв’язаних частин загальної проблеми (обов’язкова рубрика).

  • наявність посилання на кожне джерело в тексті статті обов’язкове у списку літератури;

  • посилання на джерела, згідно зі стилем АРА (Publication Manual of the American Psychological Association, Sixth Edition; https://apastyle.apa.org/manual/), подаються в круглих дужках, із зазначенням прізвища автора(ів), року видання, за потреби –сторінки(ок). Наприклад: (Титаренко, 2019, с. 35–38);

  • у разі цитування кількох джерел одночасно можна перерахувати їх в одних дужках через крапку з комою. Наприклад: (Васютинський, 2019, с. 120; Diener, 2015);

  • якщо авторів статті 6 і більше, після першого прізвища вказується «та ін.» або “et al.”. Наприклад: (Слюсаревський та ін., 2018; Jones et al., 2016). Див. розділ «Додатково» цих Вимог.

 1. Мета статті (обов’язкова рубрика).

 2. Виклад основного матеріалу дослідження з його теоретичними засадами, описом методів і методик та повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів (обов’язкова рубрика).

 3. Обмеження дослідження (бажана рубрика).

 4. Практична/соціальна значущість дослідження (бажана рубрика).

 5. Персональний внесок авторів (якщо авторів публікації декілька; бажана рубрика).

 6. Висновки та перспективи подальших досліджень (обов’язкова рубрика).

 7. Подяка (бажана рубрика). Наприклад, грантодавцю, якщо дослідження було виконано за рахунок фінансової підтримки.

Можуть наводитися дані щодо того, у межах якої науково-дослідної роботи виконано дослідження (назва теми і номер державної реєстрації). Можуть бути також наведені дані щодо відповідності статті етичним стандартам, наявності конфлікту інтересів.

 1. Список використаних джерел (мовою оригіналу, виняток – китайська, японська, корейська та арабська; у цьому разі назва джерела наводиться англійською із зазначенням мови оригіналу в дужках):

 • підзаголовок «Список використаних джерел» (12 пт, напівжирний шрифт, абзац без відступів першого рядка, вирівнювання по центру) оформлюється відповідно до стилю АРА;

 • джерела в переліку посилань організовуються без нумерації в алфавітному порядку;

 • обов’язкова наявність джерел, виданих протягом останніх 5 років (бажано не менше як половина);

 • не допускається наведення джерел, на які немає посилання в тексті.

 1. Транслітерований з кирилиці латиницею і перекладений англійською список використаних джерел:

 • підзаголовок «References» (12 пт, напівжирний шрифт, абзац без відступів першого рядка, вирівнювання по центру);

 • власне список (шрифт 10 пт), оформлюється відповідно до стилю APA:

 • перелік без нумерації, в алфавітному порядку;

 • прізвища авторів та власні назви журналів і видавництв транслітеруються латиницею;

Для транслітерації рекомендовано скористатися онлайн-сервісом https://translate.google.com (транслітерація з’являється у нижньому рядку під текстом, введеним у віконце перекладу). У разі транслітерації з російської мови не використовувати апострофи, що символізують пом’якшення

 • назви публікацій транслітеруються, а їх переклад англійською наводиться у квадратних дужках. Наприклад: Kryza identychnosti osobystosti [Personality identity crisis];

 • окремі назви конференцій, організацій, видавництв, наукових установ можуть перекладатися та зазначатися скорочено (якщо це офіційні переклади та скорочення);

 • після кожного посилання необхідно в дужках вказати мову оригіналу джерела, наприклад (in Ukrainian) або (in English);

 • англомовні джерела наводяться без змін;

 • назви видань латиницею (французька, німецька та ін.) наводяться без змін, у квадратних дужках наводиться їх переклад англійською; у круглих дужках вказується мова оригіналу видання;

 • усі джерела, наведені в «Списку використаних джерел», мають бути наведені в тому ж порядку і в «References». Їх кількість має збігатися.

 1. Рядок «Матеріал надійшов до редакції __.__.201_ р.» (10 пт, курсив, вирівнювання справа).

 

Додатково:

Для оформлення списку використаних джерел рекомендовано використовувати автоматизований сервіс http://www.citethisforme.com/.

Посилання на власні публікації є небажаними і допускаються лише в разі нагальної потреби.

Тільки у виняткових випадках можна посилатися на підручники, словники та науково-популярну літературу.

Якщо в тексті статті є посилання на прізвище вченого, його публікація має бути в загальному списку літератури після статті.

Усі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела.

Вторинне цитування дозволяється у виняткових випадках – коли першоджерело є принципово недоступним.

На останній сторінці файлу статті повинно міститися підтвердження оригінальності дослідження, засвідчене підписом(ами) автора(ів) (у сканованому форматі), такого змісту:

 

«Я(ми) ПІБ, автор(и) наукової статті «…», засвідчую (-ємо), що вона чесно презентує самостійно проведене дослідження і не містить плагіату. Автор(и) гарантує(ють), що ним(и) одержано всі необхідні дозволи на використання в статті матеріалів, що охороняються авторським правом. Автор(и) гарантує(ють), що стаття ніде раніше не публікувалася і не подана до інших видань. Автор(и) надає(ють) право видавцю редагувати, видавати, перекладати будь-якою мовою, адаптувати, а також поширювати статтю необмеженим накладом у будь-якому вигляді та форматі на будь-яких носіях інформації і будь-якими способами.»

Підпис /ПІБ/

 

Приклади внутрішньотекстових цитувань за стилем APA:

Один автор

...This was

Адреса редакції: 04070, м. Київ, в. Андріївська, 15
Телефон: +38(044)-425-24-08
Email: polpsyua@ukr.net