Безпекові аспекти розвитку ідентичності в умовах війни

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Веніамін Вінков

Анотація

Актуальність статті зумовлена повномасштабною збройною агресією з боку Російської Федерації і породженими нею загрозами для розвитку, збереження ідентичності громадян України.


Метою статті є теоретичний огляд безпекових аспектів розвитку ідентичності громадян України в контексті війни і визначення наслідків її впливу на складники ідентичності.


Методологія. Теоретичний аналіз проблеми становлення національної ідентичності, висвітлення безпекових аспектів її розвитку в умовах війни на основі аналізу наслідків впливу війни на ідентичність громадян України.


Основні результати. Безпеку для ідентичності розглянуто як соціально-психологічні умови, що сприяють зміцненню, збереженню та розвиткові ідентичності, тоді як небезпеку визначено як загрози, що потенційно можуть завдавати шкоди ідентичності або призводити до руйнування умов її підтримки і збереження. До загроз ідентичності віднесено внутрішньоструктурні, що характеризують конфліктний стан між різновидами ідентичностей, коли під впливом певних обставин внутрішні суперечності загострюються, і зовнішні – суспільні події, які підсилюють внутрішньоструктурні суперечності і потенційно можуть завдавати шкоди ідентичності або призводити до руйнування умов її підтримки і збереження. Серед усіх суспільних подій війна належить до небезпек найвищого рівня і має неоднозначний вплив на особистісний та соціальний складники ідентичності. Серед варіантів впливу війни на ідентичність за наслідками можна виділити: усеосяжно травматичний, що має тотальні наслідки для ідентичності, частково травматичний, що зачіпає або особистісний, або соціальний компоненти, і адаптивний, коли людина здатна сама впоратися з наслідками такого впливу.


Перспективи подальших досліджень полягають в емпіричному вивченні наслідків збройного конфлікту для ідентичності громадян України, у виявленні соціально-психологічних особливостей розвитку ідентичності в умовах воєнного стану.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Вінков, В. (2022). Безпекові аспекти розвитку ідентичності в умовах війни. Проблеми політичної психології, 12(26), 138-150. https://doi.org/10.33120/popp-Vol26-Year2022-100
Розділ
Articles
Біографія автора

Веніамін Вінков, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Кандидат психологічних наук, науковий співробітник лабораторії психології мас та спільнот

Посилання

Abrashkevichus, G. O. (2012). Vplyv sotsiokulturnoi vzaiemodii na problemy identychnosti [The Influence of Sociocultural Interaction on Identity Problems]. Tavriiski studii. Kulturolohiia [Taurian studios. Culturology]. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/tsk_2012_2_6. (in Ukrainian)
Blynova, O. Ye. (2014). Sotsialni stereotypy ta identychnist: osoblyvosti vzaiemozv’iazku [Social Stereotypes and Identity: Peculiarities of Interconnection]. Problems of Political Psychology, 1 (15), 238–247. Retrieved from https://politpsy.org/index.php/popp/issue/view/3/3 (in Ukrainian)
Boiko, S. T. (2019). Psykholohichna bezpeka osobystosti v umovakh rozirvanoho informatsiinoho prostoru [Psychological Personality Safety in the Conditions of the Broken Informational Space]. Psychology: Theory and Practice: Collection of Scientific Articles, 1 (3), 32-43. (in Ukrainian)
Chorna, L. G. (2012). Identychnist osoby: vid hrupy do indyvidualnosti (metodolohichnyi analiz) [Personality Identity: from Group to Individuality (Methodological Analysis)]. Problems of Political Psychology, 13, 108–118. (in Ukrainian)
Gornostai, P. P. (2012). Kolektyvna travma ta hrupova identychnist [Collective Trauma and Group Identity]. Psychological perspectives. Special issue: Actual problems of psychology of small, medium and large groups, 2, 89–95. (in Ukrainian)
Hrybenko, I. V. (2010). Kohnityvnyi ta emotsiinyi komponenty samoidentyfikatsii v mezhakh sotsialnoi identychnosti osobystosti [Cognitive and Emotional Components of Self-Identification within the Social Identity of an Individual]. Scientific Studios on Social and Political Psychology, 24 (27), 147–156. (in Ukrainian)
Khashiyeva, L. V. (2015). Hlobalizatsiia ta identychnist: vzaiemozv’iazok hlobalnoho ta lokalnoho [Globalization and Identity: Interrelation of Global and Local]. Pressing problems of public administration, 2 (48), 38–44. (in Ukrainian)
Kozlovets, M. A. (2011). Identychnist: poniattia, struktura i typy. [Identity: Concept, Structure and Types]. Zhytomyr Ivan Franko State University Journal, 57, 3–9. (in Ukrainian)
Kukharuk, O. Y. (2019). Suspilni transformatsii ta identychnist ukraintsiv u konteksti teorii sotsialnoi identychnosti [Public Transformations and Ukrainians’ Identity through Social Identification Theory]. Problems of Political Psychology, 22 (1), 63–73. DOI: https://doi.org/10.33120/popp-Vol22-Year2019-34 (in Ukrainian)
Kulalaieva, N. V. (2015). Minimizatsiia informatsiinykh zahroz liudyny zasobamy kultury bezpeky [Мinimization of Information Threats to Human Security by Means of Culture]. Zbirnyk naukovykh prats Lvivskoho derzhavnoho universytetu bezpeky zhyttiediialnosti [Lviv State University of Life Safety: Collection of Scientific Articles], 4, 27–30. (in Ukrainian)
Levchenko, V. V. (2016) Osobystisna identychnistj u procesi adaptaciji v sytuaciji zhyttjevykh zmin [Per­sonal Identity in the Process of Adaptation in a Situation of Life Change]. Spirituality of a Personality: Methodology, Theory and Practice. 1, 78–86. (in Ukrainian)
Lukasevich, O. A. (2020). Problema formuvannia identychnosti osobystosti: suchasnyi kontekst [The Problem of Personality Identity Formation: Contemporary Context]. Problems of Modern Psychology, 1 (17), 45–51. DOI: https://doi.org/10.26661/2310-4368/2020-1-4 (in Ukrainian)
Matuzkova, E. P. (2014). Identychnist yak struktura [Identity as a Structure]. Scientific Proceedings of Ostroh Academy National University: Philology Series, 164, 15–19. (in Ukrainian)
Nabrusko, I. Y. (2012). Spozhyvannia yak mekhanizm konstruiuvannia identychnosti [Consumption as a Mechanism of Social Construction of Identity]. Actual Problems of Sociology, Psychology, Pedagogy, 15, 6–12. (in Ukrainian)
Nahorna, L. (2003). Poniattia „natsionalna identychnist” i „natsionalna ideia” v ukrainskomu terminolohichnomu prostori [The Concept of "National Identity" and "National Idea" in the Ukrainian Terminological Space]. Political Management, 2, 14–30. (in Ukrainian)
Petrovska, I. R. (2017). Hromadianska identychnist: teoretyko-metodolohichni osnovy sotsialno-psykholohichnoho analizu [Civic Identity: Theoretical and Methodological Foundations of Social-Psychological Analysis]. Journal Psychology and Personality, 1(11), 53–63. DOI: https://doi.org/10.33989/2226-4078.2017.1.163487 (in Ukrainian)
Rymarenko, S. (2017). Hlobalizatsiia ta kryza identychnosti [Globalization and Identity Crisis]. Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy [Scientific Proceedings of Kuras Institute of Political and Ethnic Studies of the NAS Ukraine], 5-6 (91–92), 171–181. (in Ukrainian)
Stepyko, M. T. (2012). Ukrainska identychnist v umovakh suspilno-politychnykh transformatsii [Ukrainian Identity in a Time of Socio-Political Transformation]. Strategic Priorities, 4 (25), 5–13. (in Ukrainian)
Yablonska, T. M. (2010). Identychnist yak predmet psykholohichnoho analizu [Identity as a subject of psychological analysis]. Naukovi zapysky Instytutu psykholohii im. H. S. Kostiuka APN [Scientific Proceedings of G.S. Kostiuk Institute of Psychology], 38, 378–386. (in Ukrainian)