Крізь вимір ідентичності досліджується такі аспекти соціально-політичної реальності, як екологічна свідомість, соціальна резилієнтність, успішність освітньої та безпекової політики. Обговорюються соціально-психологічні детермінанти формування тоталітаризму, проблеми особистісного вибору громадянина в умовах європейської інтеграції України, особливості атрибуції провини різним суб’єктам політичного процесу. Представлено методологічні та методичні засади трансформації медіаосвіти в напрямі застосування травмаінформованих практик і деміфологізації медіапростору. Окрему увагу автори приділяють ролі здорового способу життя у захисті та відновленні психологічного благополуччя громадян під час війни, питанням ризику і безпеки в професійній діяльності фахівців екстремального профілю. Актуалізовано низку проблем освітньої діяльності під час війни, зокрема створення безпечного освітнього середовища. Представлено технологію забезпечення підтримки освітньої реформи «КІТ-ПРО», методику використання символьних зображень як засобу альтернативної та додаткової комунікації у дітей з вираженими мовленнєвими порушеннями.

 

Адресується вченим, які працюють у галузях політичної психології та суміжних наук, викладачам і студентам.

 

 

DOI: https://doi.org/10.33120/popp-Vol26-Year2022

Опубліковано: 2022-12-30