Особливості екологічної свідомості громадян на різних рівнях територіальної ідентифікації в україні в умовах децентралізації

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Оксана Стрільчук

Анотація

Актуальність дослідження зумовлена низьким рівнем екологічної свідомості українських громадян, яка привезла до масштабних екологічних проблем, що може бути пов’язане з особливостями територіальної ідентифікації різних спільнот, які проживають в Україні.


Метою статті є аналіз особливостей прояву спільнотних ідентичностей з екоцентричним або антропоцентричним типом екологічної свідомості в межах певної території та особливостей територіальної ідентифікації їх представників.


Методи і методологія. В публікації застосовано метод аналізу випадку (case control) на предмет прояву різних спільнотних ідентичностей на прикладі окремих регіонах України в умовах децентралізації на предмет їх впливу на екологічну ситуацію в межах ареолу проживання або діяльності.


Результати. Фіксується парадоксальна тенденція відношення українців до природних ресурсів України як до чужих з наміром їх максимального використання. За критерієм територіальної ідентифікації виділено локальний, національний, глобальний та транснаціональний типи ідентичностей. Глобальна ідентичність розглядається як така, що розділяє цінності екологічного збереження на відміну від представників транснаціональної ідентичності, які керуються принципами економічного зростання не зважаючи на природоохоронну цінність певних об’єктів національного та регіонального значення. Виокремлено такі типи екологічної свідомості як екозберігаюча, екоіндеферентна та екодеструктивна. Показано, що в Донецькій області процеси децентралізації не перешкодили екодеструктивному впливу локально сформованих бізнес-спільнот, які згодом вийшли за регіональні межі набуваючи транснаціональної форми ідентифікації. Розширення місцевих повноважень в Києві ще більше посилило домінування представників екодеструктивної транснаціональної ідентичності над локальною екозберігаючою в особі «корінних киян». В Рівненській області, навпаки, зафіксовано руйнівний екологічний вплив з боку локальної спільноти, який потребував централізованого втручання з боку держави.


Висновки та перспективи подальших досліджень. Виявлено, що на сьогодні домінують спільноти громадян з різним рівнем територіальної ідентифікації, які є носіями екодеструктивних форм поведінки. Перспективами подальших досліджень є дослідження соціально-психологічного підґрунтя деструктивного ставлення до екологічних ресурсів України та розробка відповідного методологічного інструментарію.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Стрільчук, О. (2022). Особливості екологічної свідомості громадян на різних рівнях територіальної ідентифікації в україні в умовах децентралізації. Проблеми політичної психології, 12(26), 291-304. https://doi.org/10.33120/popp-Vol26-Year2022-112
Розділ
Articles
Біографія автора

Оксана Стрільчук, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Науковий співробітник, к. психол. н.

Посилання

Decentralization in Ukraine (2022). URL: https://decentralization.gov.ua
Report on the state of the environment in the Rivne region (2022). Rivne. URL: https://www.ecorivne.gov.ua/tmp/dopovid_2021.pdf
Environmental problems in Ukraine (2022). URL: https://www.zhiva-planeta.org.ua/pozicii-z-putan/168-pp.html
Environmental psychology: a textbook (2018). Under the editorship Y. M. Shvabla. Kyiv: Institute of Psychology named after Kostyuk of the National Academy of Sciences of Ukraine. 224 p.
D. B. Zaitsev (2018). Analysis of the actual ecological situation of the Rivne region as a prerequisite for the development of the system of preservation of natural capital and energy efficiency. Investments: practice and experience, 8. P. 100-106. http://www.investplan.com.ua/pdf/8_2018/22.pdf
Karmazina M. S. (2016) Political identities in modern Ukraine: the urban community of Donetsk. Kyiv: IPiEND named after I. F. Kuras of the National Academy of Sciences of Ukraine 232 p.
Kotenko Y.V., Tkachuk A.F. (2018). Local identity and united territorial communities Kyiv: Yuston Publishing House LLC. 56 p.
Korzhov G. O. (2010) Peculiarities of territorial identification of the population of modern Ukraine. Sociology, 2 (33). P. 31-43
Lyovochkina A. M (2004). Basics of environmental psychology. Tutorial. Kyiv: MAUP. 136 p.
Matus S.A., Levina H.M., Karpyuk T.S., Denyshchyk O.Yu. (2019). A basic study of the state and directions of the development of Ukraine's environmental policy and prospects for strengthening the participation of civil society organizations in the development and implementation of environmentally friendly policies. Analytical report. Kyiv. 117 p. URL: https://www.irf.ua/wp-content/uploads/2019/12/baseline-research_report_publishing-dec-2019.pdf
Local initiatives and public involvement in local self-government (2015). Training manual for local self-government officials. Kyiv: VNA Enterprise LLC. 176 p.
Territorial communities in conditions of decentralization: risks and mechanisms of development: monograph / edited by V. S. Kravtsiva, I. Z. Storonyanska (2020) Lviv: State University "Institute of Regional Studies named after M. I. Dolishnyi of the National Academy of Sciences of Ukraine. 531 p.
Dyrset, G., Margaryan, L., & Stensland, S. (2022). Local knowledge, social identity and conflicts around traditional marine salmon fisheries – A case from Mid-Norway. Fisheries Management and Ecology, 29(2), 131–142. https://doi.org/10.1111/fme.12522
Garavito-Bermúdez, D., & Lundholm, C. (2016). Exploring interconnections between local ecological knowledge, professional identity and sense of place among Swedish fishers. Environmental Education Research, 23(5), 627–655.doi:10.1080/13504622.2016.1146662 
Zanon, B., & Geneletti, D. (2011). Integrating ecological, scenic and local identity values in the management plan of an Alpine Natural Park. Journal of Environmental Planning and Management, 54(6), 833–850.doi:10.1080/09640568.2010.537544