Соціально-психологічна проблематика дитинства в умовах війни: виклики і відповіді

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Микола Слюсаревський

Анотація

Актуальність статті зумовлена гостротою викликів соціально-психологічному станові українського суспільства, які потягло за собою повномасштабне російське вторгнення. Найбільш вразливою до ризиків воєнного часу суспільною групою при цьому є діти. Тому виклики їхньому психологічному благополуччю та розвитку потребують спеціальних заходів реагування з боку психологічного співтовариства, органів управління освітою та освітянської спільноти в цілому. Саме на цьому наголошувалось у резонансному виступі автора на серпневій (2022 року) конференції Національної академії педагогічних наук України “Учені НАПН України – українським учителям”, який покладено в основу статті.


Мета статті полягає в тому, щоб на основі класифікації викликів психологічному благополуччю та розвитку дитини, породжених повномасштабним російським вторгненням, запропонувати комплекс заходів психологічної підтримки українських дітей в умовах війни та повоєнного відновлення країни.


Методологія. Емпіричний базис статті склали дані наукових досліджень, зокрема репрезентативних усеукраїнських опитувань, проведених Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України від початку російсько-української війни та в період пандемії COVID-19. Здійснено вторинний аналіз та узагальнення цих даних під кутом зору сформульованої вище мети.


Результати. Виокремлено первинні і вторинні виклики психологічному благополуччю та розвитку дитини в умовах повномасштабного вторгнення. Як первинні трактуються виклики, зумовлені безпосереднім фізичним впливом війни або сприйняттям її інформаційного образу, як вторинні – ті, що мають переважно соціальне походження, спричинюються розривом та/або деформацією комунікативного поля дитини, порушенням усталених умов функціонування і розвитку. Показано, що вторинні виклики, які накладаються на первинні або додаються до них, можуть справляти на дитину не менший, а часом і більший дестабілізуючий вплив.


Практична значущість статті вбачається в запропонованому комплексі психологічно обґрунтованих заходів загального і спеціального плану, що розглядаються як відповідь на породжені війною психологічні виклики дитинству. Заходи загального плану передбачають підвищення рівня психологічної компетентності педагогів і батьків, адаптацію освітніх програм і методик до можливих когнітивних та психоемоційних наслідків травми і посттравми у дітей різного віку, кардинальне збільшення частки синхронних форм навчання в межах дистанційної освіти тощо. Під спеціальними заходами мається на увазі побудова професійної вертикалі для надання українським дітям психологічної підтримки. Описано пропоновану організаційну структуру і функції Національної системи психологічної підтримки дітей в умовах війни та повоєнного відновлення України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Слюсаревський, М. (2022). Соціально-психологічна проблематика дитинства в умовах війни: виклики і відповіді. Проблеми політичної психології, 12(26), 9-30. https://doi.org/10.33120/popp-Vol26-Year2022-119
Розділ
Articles
Біографія автора

Микола Слюсаревський, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Кандидат психологічних наук, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

Посилання

Building Hope: Refugee Learner Narratives Manitoba Education and Advanced Learning (2015) Retrieved from https://www.edu.gov.mb.ca/k12/docs/ support/building_hope/building_hope_print.pdf (in English)
Calder, M. (2022). Five surprising ways war can harm children. Retrieved from https://www.wvi.org/opinion/view/five-surprising-ways-war-can-harm-children (in English)
Hubeladze, I. H. (2022). Psykholohichna pidtrymka ditei v umovakh viiny: tekhniky ztsilennia [Children psychology assistance in war condition: healing techniques]. Viiskova psykholohiia u vymirakh viiny i myru: problemy, dosvid, perspektyvy: materialy VII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Viiskova psykholohiia u vymirakh viiny i myru: problemy, dosvid, perspektyvy» (23-24 veresnіa, 2022 r.) (рр. 41–44). Kyiv: Taras Shevchenko Kyiv National University. (in Ukrainian)
Institute for social and political psychology NAES Ukraine (2021). Ponad polovynu hromadіan vvazhaiut, shcho dystantsiine navchannia ruinuie psykhiku i sotsialni navychky ditei: presreliz za rezultatamy opytuvannia [More than half of citizens believe that distance learning destroys the psyche and social skills of children: press release based on the results of the survey]. Retrieved from https://ispp.org.ua/2021/10/28/pres-reliz-ponad-polovinu-gromadyan-vvazhayut-shho-distancijne-navchannya-rujnuye-psixiku-i-socialni-navichki-ditej/ (in Ukrainian)
Institute for social and political psychology NAES Ukraine (2022). Kruhlyi stil «Psykholohiia rosiysko-ukrainskoi viiny: vnutrishnii pohliad» 7 kvitnia 2022 r.: postreliz [Round table "Psychology of the Russian-Ukrainian war: an inside view" April 7, 2022: post-release]. Retrieved from https://ispp.org.ua/2022/05/10/post-reliz-kruglij-stil-psixologiya-rosijsko-ukraiinskoii-vijni-vnutrishnij-poglyad-7-kvitnya-2022-r/ (in Ukrainian)
Kabantseva, A. V., & Selivanova, K. H. (2022). Interaktyvni metody medyko-psykholohichnoi reabilitatsii ditei, yaki zaznaly vplyvu voiennykh dii [Interactive methods of medical and psychological rehabilitation of children affected by war]. IV Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia «Informatsiini systemy ta tekhnolohii v medytsyni» (ISM–2021) (Natsionalnyi aerokosmichnyi universytet imeni M. Ye. Zhukovskoho «Kharkivskyi aviatsiinyi instytut») (рр.  84–85). Kharkiv. (in Ukrainian)
Keller, C. (2011). The Impact of Emotional and Physical Violence During Pregnancy on Maternal and Child Health at One Year Post-partum by Sarah McMahon, Chien-Chung Huang, Paul Boxer, Judy L. Postmus. Embryo Project Encyclopedia (2020-06-30). Retrieved from http://embryo.asu.edu/handle/10776/13157 (in English)
Kobchenko, S. R. (2022). Trudnoshchi komunikatsii ditei z intelektualnymy porushennіamy v period voiennoho chasu [Communication difficulties of children with intellectual disabilities during wartime] In Yu. D. Boichuk (Ed.), Aktualni pytannia spetsialnoi, inkliuzyvnoi i zdoroviazberezhuvalnoi osvity (рр. 64–70). Kharkiv. (in Ukrainian)
Krasnokutskyi, M. I., & Ovsiannikova, Ya. O. (2018). Psykhotravmuyuchyi dosvid ditei: osnovni etapy nadannia psykholohichnoi dopomohy [Children psychotraumatic experiences: the main stages of providing psychological assistance]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Psykholohichni nauky», 2(1), 56–61. (in Ukrainian)
Krešić Ćorić, M., Klarić, M., Petrov, B., & Mihić, N. (2016). Psychological and behavioral problems in children of war veterans with Post Traumatic Stress Disorder. The European Journal of Psychiatry, 30(3), 219–230. Retrieved from http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-61632016000300006&lng=es&tlng=en (in English)
Lee, C., Nguyen, A. J., Russell, T. et al. (2018). Mental health and psychosocial problems among conflict-affected children in Kachin State, Myanmar: a qualitative study. Confl Health, 12, 39. Retrieved from https://doi.org/10.1186/s13031-018-0175-8 (in English)
Luhova, M. S. (2022). Viina ochyma ditei doshkilnoho viku: shliakhy zberezhennia psykhichnoho zdorovia v umovakh stresu [War through the eyes of preschool children: ways to preserve mental health in stressful conditions]. In Yu. D. Boichuk (Ed.), Aktualni pytannia spetsialnoi, inkliuzyvnoi i zdoroviazberezhuvalnoi osvity (рр. 111–114). Kharkiv. (in Ukrainian)
Medvedieva, O. V. (2022). Osoblyvosti pervynnoi psykholohichnoi dopomohy ditiam pid chas voiennykh dii [Peculiarities of primary children psychological assistance during hostilities]. Problemy suchasnoi politseistyky: tezy dopovidi naukovo-praktychnoi konferentsii (Kharkiv, 20 kvitnia 2022 r.) (рр. 196–200). Kharkiv. (in Ukrainian)
Murthy, R. S., & Lakshminarayana, R. (2006). Mental health consequences of war: a brief review of research findings. World psychiatry: official journal of the World Psychiatric Association (WPA), 5 (1), 25–30. (in English)
Naidonova, L. A. (2022). Mediapsykholohia viiny yak osnova kontseptualnykh transformatsii mediaosvity: vid mediatravmy do travmainformovanykh praktyk [Media psychology of war as the basis of media education conceptual transformations: from media trauma to trauma-informed practices]. Problems of Political Psychology, 12 (26). Retrieved from https://doi.org/10.33120/popp-Vol26-Year2022-109 (in Ukrainian)
Naidonova, L. A., Voznesenska, O. L., & Savinov, V. V. (Eds.) (2018). Robota z travmamy viiny [Work with war traumas: Ukrainian experience]. Ukrainskyi dosvid: materialy Pershoi vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Kyiv, 28-31 bereznia 2018 r.). Kyiv: Zoloti vorota. (in Ukrainian)
Romanovska, D. D. (2022). Psykholohichna dopomoha u zakladakh osvity v period viiny: zapyty, metodyky, alhorytmy dii [Psychological assistance in educational institutions during the war: requests, methods, action algorithms]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Psykholohiia, (1), 148–152. (in Ukrainian)
Santa Barbara, J. (2006). Impact of war on children and imperative to end war. Croatian medical journal, 47(6), 891–894. (in English)
Slyusarevskyy, M. M. (2022). Sotsialno-psykholohichnyi stan ukrayinskoho suspilstva v umovakh povnomasshtabnoho rosiiskoho vtorhnennia: nahalni vyklyky i vidpovidi. Naukova dopovid na zasidanni Prezydii NAPN Ukrainy 21 kvitnia 2022 r. [The socio-psychological state of Ukrainian society in the conditions of a full-scale Russian invasion: urgent challenges and responses. Scientific report at the meeting of the Presidium of the National Academy of Sciences of Ukraine on April 21, 2022]. Visnyk Natsionalnoi akademii pedahohichnykh nauk Ukrainy, 4 (1). Retrieved from https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4124 (in Ukrainian)
Slyusarevskyy, M. M., & Blynova. O. Ye. (2018). Psykholohiia mihratsii [Psychology of migration]. (The second edition, revised and supplemented). Kyiv: Talkom. (in Ukrainian)
Slyusarevskyy, M. M., Chunikhina, S. L.,& Naidonova, L. A. (Eds.) (2022). Psykholohia rosiisko-ukrainskoi viiny: vnutrishnii pohliad: мaterialy Vseukrainskoho kruhloho stolu (7 kvitnia 2022 r.) [The psychology of the Russian-Ukrainian war: an internal view: materials of the All-Ukrainian round table on April 7, 2022]. Kyiv. Retrieved from https://ispp.org.ua/2022/10/12/materiali-vseukra%d1%97nskogo-kruglogo-stolu-psixologiya-rosijsko-ukra%d1%97nsko%d1%97-vijni-vnutrishnij-poglyad/ (in Ukrainian)
Smith, D. (2001, September 1). Children in the heat of war. Monitor on Psychology, 32(8). Retrieved from https://www.apa.org/monitor/sep01/childwar (in English)
Tytarenko, T. M., Zlobina, O. G., & Dvornyk, M. S. (Eds.) (2021). Porodzheni viinoiu spilnoty yak sotsialni donory i retsypiienty [War-born communities as social donors and recipients], Materialy mizhdystsyplinarnoho naukovoho seminaru (IS NAN Ukrainy, ISPP NAPN Ukrainy, Kyiv, 25 bereznia 2021 r.). Kyiv. (in Ukrainian)
Umerenkova, N. F. (2021). Sotsialno-psykholohichnyi suprovid chleniv simei viiskovosluzhbovtsiv v Ukraini: nablyzhennia do standartiv NATO [Socio-psychological support of family members of militaries in Ukraine: approximation to NATO standards]. Viіskova psykholohiia u vymirakh viiny i myru: problemy, dosvid perspektyvy: materialy VI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (рр. 144–149). Kyiv. (in Ukrainian)
Yatsyna, O. F. (2022). Vplyv viiny na psykhichne zdorovia: oznaky travmatyzatsii psykhiky ditei ta pidlitkiv [The impact of war on mental health: signs of children and adolescents psychological traumatization]. Perspektyvy ta innovatsii nauky (Seriia «Pedahohika», Seriia «Psykholohia», Seriia «Medytsyna»), 7 (25), 554–567. (in Ukrainian)
Zhuravlіova, N. Yu. (2015). Osoblyvosti psykholohichnoi dopomohy simiam demobilizovanykh viiskovosluzhbovtsiv [Peculiarities of psychological assistance to families of demobilized militaries]. Aktualni problemy psykholohii. Vol 3: Konsultatyvna psykholohiia i psykhoterapiia, 11, 95–117. (in Ukrainian)