Оптимістичні уявлення про майбутнє - спонтанний спосіб самодопомоги та саморегуляції в умовах війни

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олена Вельдбрехт
Наталя Тавровецька

Анотація

Вступ: актуальність дослідження обумовлена розгортанням повномасштабної військової агресії в Україні, через що більшість громадян перебувають у важкій життєвій ситуації та потребують психологічної підтримки. Побудова життєвої перспективи в кризових умовах розглядається як важлива функціональна складова та когнітивна основа активності, спрямованої на подолання труднощів.


Мета наукового дослідження – аналіз спрямованості життєвої перспективи українців в контексті переживання стресу та ресурсів його подолання під час повномасштабного воєнного вторгнення.


Методологія: в травні-червні 2022 р. було опитано 358 респондентів віком 15-70 років, серед яких 67,9 % склали мешканці тимчасово окупованих територій. Зібрані відомості стосовно стресових переживань і ресурсів подолання (використані Шкала сприйнятого стресу Коена, Шкала резильєнтності Коннор-Девідсона; Госпітальна шкала тривоги і депресії; опитувальник позитивного і негативного афекту Кліманської та Галецької, анкета для вивчення травмівного досвіду). На основі відкритого питання про бачення власного життя після війни вибірка розділена на п’ять кластерів відповідно до наявності чи відсутності у респондента уявлень про майбутнє, а також їх позитивної, нейтральної чи негативної спрямованості. Порівняно психологічні та соціально-демографічні характеристики виділених груп.


Результати показали поширеність оптимістичних перспектив майбутнього серед українців в перше півріччя повномасштабної війни. Описано провідну тематику цих уявлень, описано їх тісний зв'язок з показниками резильєнтності, симптоматикою тривожності й депресивності, емоційними станами респондентів. Обґрунтовано, що уявлення про майбутнє залежать не від зовнішніх умов, а психологічних диспозицій.


У висновках узагальнено психологічні відмінності, властиві особам, що мають позитивні, негативні та нейтральні життєві перспективи, або ж принципово не здатні до побудови уявлень про майбутнє в кризовій ситуації. Отримані результати корисні для розуміння громадських настроїв на початку повномасштабного вторгнення та відстеження їх динаміки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Вельдбрехт, О., & Тавровецька, Н. (2023). Оптимістичні уявлення про майбутнє - спонтанний спосіб самодопомоги та саморегуляції в умовах війни. Проблеми політичної психології, 13(27), 43-56. https://doi.org/10.33120/popp-Vol13-Year2023-123
Розділ
Articles
Біографії авторів

Олена Вельдбрехт, Херсонський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом

Кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри фундаментальних дисциплін

Наталя Тавровецька, Херсонський державний університет

Кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри психології

Посилання

Atance, C., & O'Neill, D. K. (2001). Episodic future thinking. Trends in Cognitive Sciences, 5(12), 533–539. https://doi.org/10.1016/S1364-6613(00)01804-0 (in English)
Burzynska, B. & Stolarski, M. (2020). Rethinking the Relationships Between Time Perspectives and Well-Being. Frontiers in Psychology, 11, 1033. doi: 10.3389/fpsyg.2020.01033 (in English)
Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behavior, 24, 385–396. https://doi.org/10.2307/2136404 (in English)
Cole, S. N., & Berntsen, D. (2016). Do future thoughts reflect personal goals? Current concerns and mental time travel into the past and future. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 69(2), 273–284. https://doi.org/10.1080/17470218.2015.1044542 (in English)
Connor, K., & Davidson, J. (2003). Development of a new resilience scale: The Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Depression and Anxiety, 18(2), 76-82. doi: 10.1002/da.10113 (in English)
Cunningham, K. F., Zhang, J. W., & Howell, R. T. (2015). Time perspectives and subjective well-being: A dual-pathway framework. In M. Stolarski, N. Fieulaine, W. van Beek (Eds.), Time perspective theory: Review, research and application: Essays in honor of Philip G. Zimbardo (pp. 403–415). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-07368-2_26 (in English)
D'Argembeau, A., & Mathy, A. (2011). Tracking the construction of episodic future thoughts. Journal of Experimental Psychology: General, 140(2), 258–271. https://doi.org/10.1037/a0022581 (in English)
Dovgan, N. O. (2022). Nadzvychayni sytuatsiyi i psykholohichne blahopoluchchya: indykatory stanu [Emergency situations and mental distress: indicators for stress states]. Problemy politychnoyi psykholohiyi [Problems of Political Psychology], 12(26), 31-44. https://doi.org/10.33120/popp-Vol26-Year2022-116 (in Ukrainian)
Kireieva Z. O. (2022) Predyktory rezylientnosti ta optymizmu u osib riznoho viku pid chas prozhyvannia pandemii SARS-SOV-2. [Predictors of Resilience and Optimism in Individuals of Different Ages During the COVID-19 Pandemic] Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Psykholohichni nauky» – Scientific Bulletion of KSU. Series Psyholocgical Sciences, 1. 5-11. https://doi.org/10.32999/ksu2312-3206/2022-1-1 (in Ukrainian)
Klimanska, M. B. & Haletska, I. I. (2020). Psykhometrychna kharakterystyka optyvvalnyka pozityvnoho i nehatyvnoho afektu (OPANA), rozroblenoho na osnovi metodyky PANAS [Psychometric Characteristics of the Questionnaire on Positive and Negative Affects (OPANA), Based on the PANAS Scales]. Psykholohichnyy chasopys [Psychological Journal], 6(4), 119-132. doi: 10.31108/1.2020.6.4.10 (in Ukrainian)
Lukova S. V. (2023). Validation of the Ukrainian Version of the Life Orientation Test-Revised – LOT-R. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Psykholohichni nauky» – Scientific Bulletion of KSU. Series Psyholocgical Sciences, 1, 47-55. https://doi.org/10.32999/ksu2312-3206/2023-1-6 (in Ukrainian)
Przepiorka, A., & Sobol-Kwapinska, M. (2021). People with Positive Time Perspective are More Grateful and Happier: Gratitude Mediates the Relationship Between Time Perspective and Life Satisfaction. Journal of Happiness Studies, 22, 113–126. https://doi.org/10.1007/s10902-020-00221-z (in English)
Roderer, A., Watson, L. A., & Bohn, A. (2022). Remembering future life goals: Retrospective future thinking affects life goal qualities. Acta Psychologica, Article 103582. https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2022.103582 (in English)
Seginer R. (2015). Future Orientation and Psychological Well-Being in Adolescence: Two Multiple-Step Models. In A. Kostić, D. Chadee (Eds.) Time Perspective: Theory and Practice (pp. 339–363). London: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/978-1-137-60191-9 (in English)
Senyk, O., Abramov V., Bedan V., Bunas A., Hrechkosii M., Lutsenko O., Mandzyk T. & Wittmann M. (2022). Differences in Time Perspectives Measured under the Dramatically Changing Socioeconomic Conditions during the Ukrainian Political Crises in 2014/2015. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19, 7465. https://doi.org/10.3390/ijerph19127465 (in English)
Shkolina, N. V., Shapoval, I. I., Orlova, I. V., Kedyk, I. O., Stanislavchuk, M. A. (2020). Adaptatsiya ta validizatsiya ukrayinomovnoyi versiyi shkaly stresostiynosti Konnora - Devydsona-10 (CD‑RISC-10) [Adaptation and Validation of the Ukrainian Version of the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC-10)]. Ukrainian Journal of Rheumatology, 80(2), 66-72. https://doi.org/10.32471/rheumatology.2707-6970.80.15236 (in Ukrainian)
Stolarski, M., Krężołek, K., & Witowska, J. (2017). Temperamental basis of a balanced temporal perspective: The mediating role of temporal metacognition. Educational Psychology, 54(12), 13–28. doi: 10.5604/01.3001.0011.7844 (in English)
Titarenko, T. M. (2017). Osobystist pered vyklykamy viyny: psykholohichni naslidky travmatyzatsiyi [Personality in the Face of War Challenges: Psychological Consequences of Trauma]. Problemy politychnoyi psykholohiyi [Problems of Political Psychology], 5(19), 3–10. https://politpsy.org/index.php/popp/issue/view/7/7 (in Ukrainian)
Veldbrekht, O. O. & Tavrovetska, N. I. (2022). Shkala spryiniatoho stresu (PSS-10): adaptatsiia ta aprobatsiia v umovakh viiny. [Percepted Stress Scale (PSS-10): Adaptation and Approbation in the War Circumstances]. Problemy suchasnoi psykholohii – Problems of modern psychology, 2(25), 16-27. https://doi.org/10.26661/2310-4368/2022-2-2(in Ukrainian)
Webster, J. D., Bohlmeijer, E. T., & Westerhof, G. J. (2014). Time to flourish: The relationship of temporal perspective to well-being and wisdom across adulthood. Aging & Mental Health, 18(8), 1046–1056. https://doi.org/10.1080/13607863.2014.908458(in English)
Zimbardo, P. G., & Boyd, J. N. (1999). Putting time in perspective: A valid, reliable individual-differences metric. Journal of Personality and Social Psychology, 77(6), 1271–1288. https://doi.org/10.1037/0022-3514.77.6.1271 (in English)
Zlyvkov, V. L., Lukomska, S. O., Fedan, O. V. (2016). Psykhodiahnostyka osobystosti u kryzovykh zhyttyevykh sytuatsiyakh [Psychodiagnostics of Personality in Crisis Life Situations]. Kyiv: Pedahohichna dumka. (in Ukrainian)