Обговорюються такі теоретико-методологічні проблеми політичної психології, як перспективи застосування суб’єктного підходу до прогнозування соціальних процесів, напрями міждисциплінарних досліджень майбутнього, історичні та територіальні виміри міжгрупової взаємодії. В контексті викликів зовнішньої військової агресії досліджуються шляхи подолання ризиків психологічному благополуччю особистості і спільнот: конструювання оптимістичних образів майбутнього, промоція здорового способу життя серед комбатантів та цивільного населення, підвищення психологічної готовності до надзвичайних ситуацій, трансформація спільнотних ідентичностей, застосування травмаінформованих медіапрактик у систему освіти і медіаосвіти. Представлено сучасні підходи до вивчення політико-психологічних викликів соціалізації особистості в умовах трансформації освітніх практик під впливом подій війни.

 

DOI: https://doi.org/10.33120/popp-Vol13-Year2023

Опубліковано: 2023-07-20