Промоція здорового способу життя особистості в умовах війни: концептуальні засади дослідження

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Марина Дворник

Анотація

Актуальність. Екстремальні воєнні умови ставлять питання, як зберегти життя та відновити здоров’я, запобігти розвитку посттравматичних станів і розладів, забезпечити посттравматичне зростання населення. Заходи, спрямовані на промоцію здорового способу життя (ЗСЖ), можуть сприяти найліпшому варіанту виходу із кризи. Утім, системних та цілісних підходів до збереження, відновлення та формування ЗСЖ особистості в умовах повномасштабного воєнного вторгнення на територію нашої держави фактично не напрацьовано


Мета статті: представлення концептуальних засад промоції здорового способу життя особистості в умовах війни.


Методи і методологія. Систематичний теоретичний аналіз вітчизняних і зарубіжних джерел, синтез та концептуалізація інформації.


Результати. Промоцію здорового способу життя визначено як спеціально організовану діяльність, що охоплює збереження, відновлення і формування здорового способу життя в умовах екстремальної соціальної нестабільності Обґрунтовано стратегічний підхід до ЗСЖ воєнної особистості як такої, що перебуває під впливом гострого чи пролонгованого стресу, травми, кризи. Систематизовано етапи, типи, умови, рівні, підходи, типи промоції ЗСЖ. Висвітлено чотири окремі аспекти, які впливають на реалізацію стратегії промоції ЗСЖ: 1) особливості суб’єктів, на яких спрямовано здоров’язберігальні інтервенції, 2) середовище, де провадяться відповідні заходи, 3) мішені та 4) прийоми впливу на особистість. Згідно з першим аспектом з’ясовано характерні для різних вікових субкультур конфігурації практик ЗСЖ під час війни. Другий аспект уточнює досягнення цифрового добробуту як окремого показника відновлення та сформованості ЗСЖ. Третій аспект відображає особистісну ситуацію як ресурс, толерантність до невизначеності, екзистенційні практики. До четвертого аспекту належать майндфулнес-стратегії, практики психогігієни, артінтервенції.


Перспективи подальших досліджень. Представлені концептуальні засади промоції ЗСЖ в умовах російсько-української війни будуть використані як методологічна основа для відповідного емпіричного дослідження.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Дворник, М. (2023). Промоція здорового способу життя особистості в умовах війни: концептуальні засади дослідження. Проблеми політичної психології, 13(27), 57-64. https://doi.org/10.33120/popp-Vol13-Year2023-127
Розділ
Articles
Біографія автора

Марина Дворник, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Кандидат психологічних наук, старший дослідник, завідувач лабораторії соціальної психології особистості

Посилання

Boyko, O. V., Lytvynenko, E. S., & Strashko, S. V. (Сompil.). (2009). Development of motivation for a healthy lifestyle: Informational and methodical guide for officers and sergeants [Rozvytok motyvatsii do zdorovoho sposobu zhyttia: Informatsiіno-metodychnyі posibnyk dlya ofitseriv ta serzhantiv]. Kyiv: United Nations Development Program. (in Ukrainian)
Brubaker, B. H. (1983). Health promotion: A linguistic analysis. Advances in Nursing science, 5 (3), 1–14. (in English)
Edelman, C. L., & Kudzma, E. C. (2013). Health promotion throughout the life span. E-book: Elsevier Health Sciences. (in English)
Hubley, J., Copeman, J., & Woodall, J. (2021). Practical health promotion. John Wiley & Sons. URL: https://bit.ly/3stT3L3 (in English)
Naidoo, J., & Wills, J. (2009). Foundations for Health Promotion. E-Book: Elsevier Health Sciences. (in English)
Nutbeam, D., & Kickbusch, I. (1998). Health promotion glossary. Health promotion international, 13 (4), 349–364. (in English)
World Health Organization (2022). Health Promotion. URL: https://www.who.int/health-topics/health-promotion#tab=tab_1 (in English).