Зміна ставлення до влади як наслідок взаємодії соціяльних ідентичностей

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Вадим Васютинський

Анотація

Актуальність. У надзвичайних умовах складові ідентичности спричиняють поважні, часом вирішальні ефекти, які даються взнаки в процесах суспільного самовизначення. Соціяльну ідентичність слід трактувати як сукупність різних ідентичностей, що актуалізовуються за певних умов, взаємодіють між собою та породжують специфічні ефекти, зокрема в ставленні до влади.


Мета дослідження – виявлення можливих змін у ставленні українців до влади як наслідку взаємодії їхніх ідентичностей.


Методологія. У лютому-березні 2023 р. в онлайновому режимі з використанням ґугл-форми опитано 397 осіб. В основу питальника лягли визначені на попередньому етапі дослідження показники ставлення до влади та варіянти ідентичности. Оцінна шкала мала вигляд 5-бального семантичного диференціяла. Відношення між кількісними показниками встановлювано на основі кореляційного, порівняльного та дисперсійного аналізу.


Результати. Респонденти найвище оцінили свою громадянську ідентичність, далі йшли місцева, професійна, европейська, східнослов’янська та релігійна ідентичності. Оцінка індикаторів ставлення до влади набула такого вигляду: ставлення до влади змінилося на краще – 3.64, позитивна оцінка дій державної влади – 3.6, позитивна оцінка дій місцевої влади – 3.23, більше довіри до офіційних джерел інформації – 3.66, невідчування загрози переконанням і цінностям з боку української влади – 3.83. Кореляційний аналіз показав, що показники прихильного ставлення до влади найбільш позитивно корелюють із громадянською ідентичністю респондентів, меншою мірою – з місцевою та професійною, натомість негативно корелюють із релігійною ідентичністю і не корелюють з ідентичностями европейською та східнослов’янською. Застосування двофакторного дисперсійного аналізу не виявило виразного домінування певних поєднань варіянтів ідентичности у впливі на ставлення до влади. Водночас виявлено парадокс. За прямого віднесення показників ставлення до влади до різних варіянтів ідентичности громадянська, місцева та професійна ідентичності виразно переважають релігійну за своєю впливовістю. Проте в разі взаємодії між ними висока релігійна ідентичність українців спрацьовує як чинник погіршання ставлень до влади тоді, коли инші ідентичності є слабкими. Натомість високий чи навіть середній рівень инших ідентичностей «нейтралізує» такий вплив ідентичности релігійної. Отже, взаємодія різних варіянтів соціяльної ідентичности справляє загалом помірний вплив на ставлення громадян до влади. Водночас серед носіїв граничних рівнів ідентичностей цей вплив виявляється більш вагомим. Результати дослідження дали підстави говорити про ефект екстремальної взаємодії ідентичностей.


Практична значущість дослідження полягає у виробленні методологічного підходу до виявлення ефектів взаємодії різних варіянтів соціяльної ідентичности; в увиразненні соціяльно-психологічної ролі релігійної ідентичности як чинника ставлення до влади; у висвітленні проблемного конфесійного і світоглядного становища вірян Української православної церкви.


Перспективи досліджень можуть полягати в перевірці отриманих результатів на більш об’ємних і збалансованих вибірках; бажаним є чіткіше розрізнення впливу ідентичнісних, загальнополітичних і воєнних чинників; потребує уточнення психологічний зміст ефектів взаємодії різних ідентичностей.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Васютинський, В. (2023). Зміна ставлення до влади як наслідок взаємодії соціяльних ідентичностей. Проблеми політичної психології, 14(28), 7-23. https://doi.org/10.33120/popp-Vol14-Year2023-137
Розділ
Articles
Біографія автора

Вадим Васютинський, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу психології мас та спільнот

Посилання

Albarello, F., Rubini, M. (2012). Reducing dehumanisation outcomes towards blacks: The role of multiple categorisation and of human identity. European Journal of Social Psychology, 42, 875–882. doi:10.1002/ejsp.1902 (in English)
Anderson, B. (2001). Uiavleni spilnoty. Mirkuvannia shchodo pokhodzhennia i poshyrennia natsionalizmu [Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism]. Kyiv: Krytyka. (in Ukrainian)
Corfield, P. (2021). Being Assessed as a Whole Person: A Critique of Identity Politics. Academia Letters, Article 101. https://doi.org/10.20935/AL101 (in English)
Fischer, R., Hanke, K., & Sibley, Ch. G. (2012). Cultural and Institutional Determinants of Social Dominance Orientation: A Cross-Cultural Meta-Analysis of 27 Societies. Political Psychology, 33, 4, 437–467. doi: 10.1111/j.1467-9221.2012.00884.x (in English)
Golec de Zavala, A., Cichocka, A., Eidelson, R., & Jayawickreme, N. (2009). Collective narcissism and its social consequences. Journal of Personality and Social Psychology, 97 (6), 1074–1096. doi: 10.1037/a0016904 (in English)
Hackel, L. M., Looser, C. E., & Bavel van, J. J. (2014). Group membership alters the threshold for mind perception: The role of social identity, collective identification, and intergroup threat. Journal of Experimental Social Psychology, 52, 15–23. doi:10.1016/j.jesp.2013.12.001 (in English)
Ivanov, I. (2012). Teoretyko-metodolohichnyi kontsept vzaiemodii identychnostei [Theoretical and methodological concept of interaction of identities]. Politychnyi menedzhment, 1–2, 18–27. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2012_1-2_5 (in Ukrainian)
Jodelet, D. & de Rosa, A. (Ed.) (2012). Interconnections between social representations and intervention. Social representations in the ‘social arena’ (рр. 77–88). London: Routledge. (in English)
Korzhov, H. O. (2010). Osoblyvosti terytorialnoi identyfikatsii naselennia suchasnoi Ukrainy [Peculiarities of territorial identification of the population of modern Ukraine]. Ukrainskyi sotsium, 2 (33), 31–43. https://doi.org/10.15407/socium2010 (in Ukrainian)
Lewicka, M. (2012). Psychologia miejsca. Warszawa: Wyd-wo Naukowe SCHOLAR. (in Polish)
McFarland, S., Webb, M., & Brown, D. (2012). All humanity is my ingroup: A measure and studies of identification with all humanity. Journal of Personality and Social Psychology, 103 (5), 830–853. doi: 10.1037/a0028724 (in English)
Negura, L., Plante, N., Lévesque, M. (2020). The role of social representations in the construction of power relations. Journal for the Theory of Social Behaviour, 50, 25–41. https://doi.org/10.1111/jtsb.12213 (in English)
Petrushenko, Yu. M. (Ed.) (2013). Mistsevyi rozvytok za uchasti hromady [Local development with community participation]. Monograph in 2 vol.,vol. 1. Sumy: Universytetska knyha. (in Ukrainian)
Vermenych, Ya. V. (2016). Konstruiuvannia ukrainskoi identychnosti: natsionalni i rehionalni proekty druhoi polovyny XIX – pochatku XX st. [Construction of Ukrainian identity: national and regional projects of the second half of the 19th and early 20th centuries]. Responsible ed. V. A. Smolii. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy. (in Ukrainian)
Vilar, R., Araujo, R. C. R., & Liu, J. H. (2020). Values, Social Dominance Orientation (SDO), and Pro-Environmental Beliefs: A 20-Nation Study. PsyArXiv Preprints. Retrieved from https://psyarxiv.com/c45by/ (in English)
Voropaieva, T. (2016). Spilna identychnist v konteksti konsolidatsii ukrainstva [Common identity in the context of the consolidation of Ukrainianness]. Ukrainoznavstvo, 1 (18), 11–14. (in Ukrainian)