Обговорюються методологічні аспекти прогнозування економічної поведінки індивідів і спільнот, дослідження соціальної згуртованості та інші теоретико-методологічні проблеми політичної психології. Аналізується вплив різних видів ідентичностей на динаміку ставлення до влади, проживання екзистенційних загроз під час війни, формування політичних та економічних орієнтації молоді. Досліджуються напрями нормативного, технічного, методичного забезпечення підтримання психологічного добробуту дітей та дорослих у кризовий період та в умовах зовнішньої військової агресії. Представлено аналіз та результати апробації інструментарію політико-психологічних досліджень в українському контексті.

Адресується вченим, які працюють у галузях політичної психології та суміжних наук, викладачам і студентам.

DOI: https://doi.org/10.33120/popp-Vol14-Year2023

Опубліковано: 2023-12-29