Аналіз теоретичних досліджень соціальної згуртованості в зарубіжних наукових джерела

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Зінаїда Сіверс

Анотація

Актуальність. Феномен «соціальна згуртованість» залишається в переліку актуальних проблем суспільного розвитку майже всіх країн світу. Забезпечення та посилення соціальної згуртованості стали важливими цілями в суспільному дискурсі, ухваленні політичних рішень, а також в академічній роботі. Зростання інтересу до соціальної згуртованості в Україні зумовлюється сприйняттям загроз, пов'язаних з війною, яка спричинила дестабілізацію соціальної ситуації в різних сферах суспільного життя, що, безперечно, вплинуло на соціальну згуртованість. Особливої актуальності набуває питання сприяння соціальній згуртованості суспільства не лише під час війни, а й у повоєнний період.


Мета: проаналізувати характер та еволюцію досліджень соціальної згуртованості; з’ясувати базові розбіжності в її визначеннях під кутом зору формування простору відповідної проблематики та означення її психологічних вимірів.


Методологія. Стаття є оглядовою і спирається на теоретичні узагальнення. В основу роботи покладено метод психологічного реконструювання як теоретичного дослідження змістової і структурної архітектоніки конструкта «соціальна згуртованість», що процедурно сприяє виокремленню формально-логічних і змістових ознак досліджуваного феномену.


Результати. Здійснено реконструкцію змістової і структурної архітектоніки конструкта «соціальна згуртованість», представлених у межах різних академічних досліджень. Встановлено, що попри значні розбіжності в тлумаченні соціальної згуртованості є певний консенсус щодо визначення цього поняття. Насамперед це стосується спільного розуміння, що соціальна згуртованість – це багатовимірний конструкт, який можна вимірювати на кількох (мікро-, мезо- і макро-) рівнях. Наразі практично всі дослідники дотримуються думки, що соціальна згуртованість, хоч і перебуває під впливом індивідуальної поведінки та ставлень, є атрибутом, який описує соціальні сутності, а не окремих людей. Соціальну згуртованість концептуалізовано як груповий атрибут, який визначається обсягом і силою взаємних позитивних настановлень між людьми в групі. З’ясовано, що окремі аспекти соціальної згуртованості емпірично пов'язані з моделями соціальної взаємодії та співпраці, а також зауважено зв'язок концепцій соціальної згуртованості із психологічними конструкціями стійкості та вразливості. Виокремлено психологічні виміри соціальної згуртованості: соціальне залучення, довіра, відчуття належності та соціальна взаємодія. 


Перспективи подальших досліджень полягають у проведенні якісних досліджень, які контекстуалізують соціальну згуртованість, що сприятиме розробленню психологічних засад згуртованості суспільства та розробленню програм підвищення якості соціальної згуртованості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Сіверс, З. (2023). Аналіз теоретичних досліджень соціальної згуртованості в зарубіжних наукових джерела. Проблеми політичної психології, 14(28), 36-61. https://doi.org/10.33120/popp-Vol14-Year2023-139
Розділ
Articles
Біографія автора

Зінаїда Сіверс, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Кандидат юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу психології політико-правових відносин

Посилання

Abdelal, R., Herrera, Y. M., Johnston, A. I., & McDermott, R. (2006). Identity as a variable. Perspectives on Politics, 4(4), 695–711. (in English)
Acket, S., Borsenberger, M., Dickes, P. & Sarracino, F. (2011). Measuring and validating social cohesion: a bottom-up approach. Working Paper No 2011-08. Luxembourg: CEPS/Instead www.oecd.org/dev/pgd/46839973.pdf. (in English)
Ahern, J., Galea, S., Hubbard, A., & Syme, S. L. (2009). Neighborhood smoking norms modify the relation between collective efficacy and smoking behavior. Drug and alcohol dependence, 100 (1-2), 138–145. https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2008.09.012. (in English)
Alvi, S., Zaidi, A., Ammar, N., & Culbert, L. (2012). A comparative and exploratory analysis of socio-cultural factors and immigrant women's mental health within a Canadian context. Journal of immigrant and minority health, 14 (3), 420–432. https://doi.org/10.1007/s10903-011-9567-1. (in English)
Assche van, J., Ardaya Velarde, S., Hiel van, A., & Roets, A. (2023). Trust is in the eye of the beholder: How perceptions of local diversity and segregation shape social cohesion. Frontiers in psychology, 13, 1036646. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1036646. (in English)
Back, K. W. (1951). Influence through social communication. Journal of Abnormal & Social Psychology, 46, 9–23. (in English)
Bauer, P. C., & Freitag, M. (2018). Measuring trust. In E. M. Uslaner (Ed.), The Oxford handbook of social and political trust (pp. 15–36). Oxford: Oxford University Press. (in English)
Beauvais, C., & Jenson, J. (2002). Social cohesion: Updating the state of the research. Ottawa: Canadian Policy Research Network. Retrieved from http://cprn3.library.carleton.ca/documents/12949_en.pdf. (in English)
Berger-Schmitt, R. (2002). Considering Social Cohesion in Quality of Life Assessments: Concept and Measurement. Social Indicators Research, 58(1/3), 403–428. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/27527016.(in English)
Berry, H. L., & Welsh, J. A. (2010). Social capital and health in Australia: An overview from the household, income and labour dynamics in Australia survey. Social science & medicine (1982), 70(4), 588–596. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2009.10.012. (in English)
Bollen, K. A., & Hoyle, R. H. (1990). Perceived cohesion: a conceptual and empirical examination. Social Forces, 69, 479–504. doi: 10.2307/2579670. (in English)
Bottoni, G. A (2018). Multilevel measurement model of social cohesion. Social Indicators Research, 136, 835–57. doi: 10.1007/s11205-016-1470-7. (in English)
Bove, V., & Elia, L. (2017). Migration, diversity, and economic growth. World Development, 89, 227–239. (in English)
Brennan, J., & Naidoo, R. (2008). Higher Education and the Achievement (And/or Prevention) of Equity and Social Justice. Higher Education, 56(3), 287–302. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/40269078. (in English)
Brewer, M., & Gardner, W. (1996). Who is this «we»? Levels of collective identity and self representations. Journal of Personality and Social Psychology, 83–93. (in English)
Bruhn, J. (2009). The Group Effect, Social Cohesion and Health Outcomes. Springer, New York. (in English)
Burchi, F., & Zapata-Román, G. (2022). Inequality and social cohesion in Africa: Theoretical insights and an exploratory empirical investigation (IDOS Discussion Paper 16/2022). Bonn: German Institute of Development and Sustainability (IDOS). (in English)
Burgard, S. A., & Kalousova, L. (2015). Effects of the Great Recession: Health and well-being. Annual Review of Sociology, 41, 181–201. https://doi.org/10.1146/annurev-soc-073014-112204. (in English)
Carron, A. V., & Brawley, L. R. (2012). Cohesion: Conceptual and measurement issues. Small Group Research, 43(6), 726–743. https://doi.org/10.1177/1046496412468072. (in English)
Cassiers, T., & Kesteloot, C . (2012). Socio-spatial Inequalities and Social Cohesion in European Cities. Urban Studies, 49, 1909–1924. (in English)
Chan, J., To, H.-P., & Chan, E. (2006). Reconsidering social cohesion: developing a definition and analytical framework for empirical research. Social Indicators Research, 75(2): 273–302. Retrieved from https://link.springer.com/article/10.1007/s11205-005-2118-1. (in English)
Cheong, P. H., Edwards, R., Goulbourne, H., & Solomos, J. (2007). Immigration, social cohesion and social capital: A critical review. Critical Social Policy, 27, 24–49. (in English)
Chipkin, I., & Ngqulunga, B. (2008). Friends and Family: Social Cohesion in South Africa. Journal of Southern African Studies, 34:1, 61–76. doi: 10.1080/03057070701832882. (in English)
Citrin, J., & Sears, D. O. (2009). Balancing national and ethnic identities the psychology of Е pluribus unum. In R. Abdelal, Y. M. Herrera, A. I. Johnston, & R. McDermott (Eds.), Measuring identity: A guide for social scientists, (рр. 145– 174). Cambridge University Press. (in English)
Citrin, J., Wong, C., & Duff, B. (2001). The meaning of American national identity: Patterns of ethnic conflict and consensus. In R. D. Ashmore, L. Jussim, & D. Wilder (Eds.), Social identity, intergroup conflict, and conflict reduction (pp. 71–100). Oxford University Press. (in English)
Coburn, D. (2004). Beyond the income inequality hypothesis: class, neo-liberalism, and health inequalities. Social science & medicine (1982), 58(1), 41–56. https://doi.org/10.1016/s0277-9536(03)00159-x. (in English)
Colletta, N. J., & Cullen, M. (2000). Violent conflict and the transformation of social capital. Lessons from Cambodia, Rwanda, Guatemala, and Somalia. Washington, DC: World Bank. (in English)
Colletta, N. J., Lim, T. G., & Kelles-Viitanen, A. (Eds.) (2001). Social cohesion and conflict prevention in Asia: managing diversity through development. Washington, D. C.: World Bank Publications. (in English)
Cradock, A. L., Kawachi, I., Colditz, G. A., Gortmaker, S. L., & Buka, S. L. (2009). Neighborhood social cohesion and youth participation in physical activity in Chicago. Social Science & Medicine, 68(3), 427–435. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2008.10.028. (in English)
Dassopoulos, A., & Monnat, S. M. (2011). Do perceptions of social cohesion, social support, and social control mediate the effects of local community participation on neighborhood satisfaction? Environment and Behavior. 43(4): 546–565. (in English)
Dickes, P., Valentova, M., & Borsenberger, M. (2010). Construct Validation and Application of a Common Measure of Social Cohesion in 33 European Countries. Social Indicators Research, 98(3), 451–473. https://doi.org/10.1007/s11205-009-9551-5. (in English)
Dinesen, P. T., & Sønderskov, K. M. (2015). Ethnic diversity and social trust: Evidence from the microcontext. American Sociological Review, 80(3), 550–573. (in English)
Dragolov, G., Ignacz, S., Lorenz, J., Delhey, J., & Boehnke, K. (2014). Radar gesellschaftlicher Zusammenhalt. Messen was verbindet. Gesellschaftlicher Zusammenhalt in Deutschland. Güutersloh, Germany: Bertelsmann Foundation. Retrieved from http://www.gesellschaftlicher-zusammenhalt.de/fileadmin/Inhalte/ Radar_Deutschlandstudie_2014_web.pdf. (in Cerman)
Dunne, M. (2010). Curriculum and national identity: exploring the links between religion and nation in Pakistan, Journal of Curriculum Studies, 42:2, 215–240. doi: 10.1080/00220270903312208. (in English)
Durkheim, É. (1952). Suicide, a study in sociology (Translated by J. A. Spaulding and G. Simpson; edited by G. Simpson). London: Routledge & K. Paul. (in English)
Durrani, N., & Dunne, M. (2010). Curriculum and national identity: Exploring the links between religion and nation in Pakistan. Journal of Curriculum Studies, 42, 215–240. (in English)
Dyck van, D., Teychenne, M., McNaughton, S. A., De Bourdeaudhuij, I., & Salmon, J. (2015). Relationship of the perceived social and physical environment with mental health-related quality of life in middle-aged and older adults: mediating effects of physical activity. PloS one, 10(3), e0120475. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0120475. (in English)
Easterly, W., Ritzen, J., & Woolcock, M. (2006). Social cohesion, institutions, and growth. Center for Global Development Working Paper, 94. https://doi.org/10.1111/j.1468-0343.2006.00165.x. (in English)
Echeverría, S., Diez-Roux, A. V., Shea, S., Borrell, L. N., & Jackson, S. (2008). Associations of neighborhood problems and neighborhood social cohesion with mental health and health behaviors: the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis. Health & place, 14(4), 853–865. https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2008.01.004. (in English)
Festinger, L., Schachter, S., & Back, K. (1950). Social pressures in informal groups; a study of human factors in housing. Harper. (in English)
Fonseca, X., Lukosch, S. & Brazier, F. (2019). Social cohesion revisited: a new definition and how to characterize it. Innovation: The European Journal of Social Science Research, 32(2): 231–253 https://doi.org/10.1080/13511610.2018.1497480. (in English)
Freitag, M., & Traunmüller, R. (2009). Spheres of trust: An empirical analysis of the foundations of particularised and generalised trust. European Journal of Political Research, 48(6), 782-803. (in English)
Friedkin, N. E. (2004). Social Cohesion. Annual Review of Sociology, 30(1), 409–425. http://doi.org/10. 1146/annurev.soc.30.012703.110625. (in English)
Fukuyama, F. (2001). Social Capital, Civil Society and Development. Third World Quarterly, 22, 7–20. https://doi.org/10.1080/713701144
Gilligan, M. J., Pasquale, B. J., & Samii, C. (2014). Civil war and social cohesion: lab-in-the-field evidence from Nepal. American Journal of Political Science, 58, 604– 619. doi: 10.1111/ajps.12067. (in English)
Glaeser, E. L., Laibson, D. I., Scheinkman. J. A., & Soutter, C. L. (2000). Measuring trust. Quarterly Journal of Economics, 115, 811–846. doi: 10.1162/003355300554926. (in English)
Gradstein, M., & Justman, M. (2000). Human capital, social capital, and public schooling. European Economic Review, 44, 879–890. (in English)
Granovetter, M. S. (1973). The Strength of Weak Ties. American Journal of Sociology, 78(6), 1360–1380. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/2776392. (in English)
Gundelach, B. (2014). In diversity we trust: The positive effect of ethnic diversity on output trust. Political Behavior, 36(1), 125–142. (in English)
Hagstrom, W. O., & Selvin, H. C. (1965). Two dimensions of cohesiveness in small groups. Sociometry, 28, 30–43. (in English)
Huddy, L. (2013), From Group Identity to Political Cohesion and Commitment, in L. Huddy, D. O. Sears, & J. S. Levy (Eds), The Oxford Handbook of Political Psychology, 2nd edn. Oxford Academic. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199760107.013.0023. (in English)
Hulse, K. & Stone, W. (2007). Social cohesion, social capital and social exclusion, Policy Studies, 28:2, 109–128, doi: 10.1080/01442870701309049. (in English)
Iammarino, S., Rodriguez-Pose A., & Storper M. (2019). Regional inequality in Europe: evidence, theory and policy implications, Journal of Economic Geography, Vol. 19, Is. 2, 273–298, https://doi.org/10.1093/jeg/lby021. (in English)
Ichida, Y., Kondo, K., Hirai, H., Hanibuchi, T., Yoshikawa, G., & Murata, C. (2009). Social capital, income inequality and self-rated health in Chita peninsula, Japan: a multilevel analysis of older people in 25 communities. Social science & medicine (1982), 69(4), 489–499. https://doi.org/10.1016/j.socscimed. (in English)
Jeannotte, M. Sharon, Dick Stanley, Ravi Pendakur, Bruce Jamieson, Maureen Williams & Amanda Aizlewood. (2002). SRA-631 - Buying in or Dropping Out: the Public Policy Implications of Social Cohesion Research. Ottawa: Strategic Research and Analysis Directorate, Department of Canadian Heritage.
Jenson, J. (1998). Mapping Social Cohesion: The State of Canadian Research. CPRN Study, n° F/03. (in English)
Kamphuis, C. B., Lenthe van, F. J., Giskes, K., Huisman, M., Brug, J., & Mackenbach, J. P. (2008). Socioeconomic status, environmental and individual factors, and sports participation. Medicine and science in sports and exercise, 40(1), 71–81. https://doi.org/10.1249/mss.0b013e318158e467. (in English)
Kearns, A., & Forrest, R. (2000). Social cohesion and multilevel urban governance. Urban studies, 37(5-6), 995–1017. (in English)
Kim, J., Sheely, R., & Schmidt, C. (2020). Social capital and social cohesion measurement toolkit for community-driven development operations. Mercy Corps and the World Bank Group, Washington, DC. (in English)
King, E., Samii, C., & Snilstveit, B. (2010). Interventions to promote social cohesion in sub-Saharan Africa. Journal of Development Effectiveness, 2 (3),336–70. doi:10.1080/ 17449057.2010.504552. (in English)
Knack, S., & Keefer, P. (1997). Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross-Country Investigation. The Quarterly Journal of Economics, 112(4), 1251–1288. http://www.jstor.org/stable/2951271. (in English)
Koopmans, R., & Veit, S. (2014). Ethnic diversity, trust, and the mediating role of positive and negative interethnic contact: a priming experiment. Social science research, 47, 91–107. https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2014.03.014. (in English)
La Porta, R., Lopez-de-Silanez, F., Shleider, A., & Vishney, R. (1997). Trust in Large Organizations. American Economic Review, 87, 333–338. (in English)
Langer, A., Stewart, F., Smedts, K., & Demarest, L. (2017). Conceptualising and measuring social cohesion in Africa: Towards a perceptions-based index. Social Indicators Research, 131, 321–343. (in English)
Leininger, J., Burchi, F., Fiedler, Ch., Mross, K., Nowack, D., Schiller von, A. … Ziaja, S. (2021). Social cohesion: A new definition and a proposal for its measurement in Africa. Discussion Paper, No. 31/2021. Bonn, Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE). https://doi.org/10.23661/dp31.2021.v1.1. (in English)
Letki, N. (2008). Does Diversity Erode Social Cohesion? Social Capital and Race in British Neighbourhoods. Political Studies, Vol. 56, Is. 1, pp. 99–126. (in English)
Little, A. W., & Green, A. (2009). Successful globalisation, education and sustainable development. International Journal of Educational Development, 29, 166–174. doi: 10.1016/j.ijedudev. (in English)
Luhmann, N. (2000). Familiarity, confidence, trust: problems and alterntives. In: Trust: Making and Breaking Cooperative Relations (pp. 94–107). Oxford: Oxford University Press. (in English)
Manstead, A. S. R. (2018). The psychology of social class: How socioeconomic status impacts thought, feelings, and behaviour. British Journal of Social Psychology, 57, 267–291. https://doi.org/10.1111/bjso.12251. (in English)
Mattes, R., & Moreno, A. (2018). Social and political trust in developing countries: Sub-Saharan Africa and Latin America. In E. M. Uslaner (Ed.), The Oxford handbook of social and political trust (pp. 357-382). Oxford: Oxford University Press. (in English)
Meer van der, T., & Tolsma, J. (2014). Ethnic diversity and its effects on social cohesion. Annual Review of Sociology, 40, 459–478. https://doi.org/10.1146/annurev-soc-071913-043309. (in English)
Mendes de Leon, C. F., Cagney, K. A., Bienias, J. L., Barnes, L. L., Skarupski, K. A., Scherr, P. A., & Evans, D. A. (2009). Neighborhood social cohesion and disorder in relation to walking in community-dwelling older adults: a multilevel analysis. Journal of aging and health, 21(1), 155–171. https://doi.org/10.1177/0898264308328650. (in English)
Moustakas, L. (2023). Social Cohesion: Definitions, Causes and Consequences. Encyclopedia, 3 (3), 1028–1037. https://doi.org/10.3390/encyclopedia3030075. (in English)
Mulvaney-Day, N. E., Alegría, M., & Sribney, W. (2007). Social cohesion, social support, and health among Latinos in the United States. Social science & medicine (1982), 64(2), 477–495. https://doi.org/10.1016/j.socscimed. (in English)
Narayan, D. (1999). Bonds and bridges: Social capital and poverty (Vol. 2167). Washington, DC: World Bank. (in English)
Newton, K., Stolle, D., & Zmerli, S. (2018). Social and political trust. In E. M. Uslaner (Ed.), The Oxford handbook of social and political trust. Oxford: Oxford University Press. (in English)
Oorschot van, W., & Komter, A. (1998). What is it that ties...? Theoretical perspectives on social bond. Sociale Wetenschappen, (3), 5–24. (in English)
Peterson, N. A. & Hughey, J. (2004). Social cohesion and intrapersonal empowerment: gender as moderator. Health Education Research, 19(5), 533–542. https://doi.org/10.1093/her/cyg057. (in English)
Poortinga, W. (2012). Community resilience and health: the role of bonding, bridging, and linking aspects of social capital. Health & place, 18(2), 286–295. https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2011.09.017. (in English)
Portes, A., & Vickstrom, E. (2011). Diversity, social capital, and cohesion. Series «Etudes europeennes». Annual Review of Sociology, 37, 461–479. doi:10.1146/annurev-soc-081309-150022. (in English)
Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. Touchstone Books/Simon & Schuster. https://doi.org/10.1145/358916.361990. (in English)
Rajulton, F., Ravanera, Z. R., & Beaujot, R. (2007). Measuring Social Cohesion: An Experiment Using the Canadian National Survey of Giving, Volunteering, and Participating. Social Indicators Research, 80(3), 461–492. http://www.jstor.org/stable/27734549
Rand, D. G., Peysakhovich, A., Kraft-Todd, G. T., Newman, G. E., Wurzbacher, O., Nowak, M. A., & Greene, J. D. (2014). Social heuristics shape intuitive cooperation. Nature Communications, 5(1), 1–12. (in English)
Rios, R., Aiken, L. S., & Zautra, A. J. (2012). Neighborhood contexts and the mediating role of neighborhood social cohesion on health and psychological distress among Hispanic and non-Hispanic residents. Annals of behavioral medicine: a publication of the Society of Behavioral Medicine, 43(1), 50–61. https://doi.org/10.1007/s12160-011-9306-9. (in English)
Ritzen, J. (2001). Social Cohesion, Public Policy and Economic Growth: Implications for OECD Countries. Retrieved from http://www.oecd.org/dataoecd/25/2/1825690.pdf. (in English)
Rothstein, B., & Stolle, D. (2008). The state and social capital: An institutional theory of generalized trust. Comparative Politics, 40(4), 441-459. (in English)
Rothstein, B., & Uslaner, E. M. (2005). All for all: Equality, corruption, and social trust. World Politics, 58(1), 41–72. (in English)
Schaeffer, M. (2013). Can competing diversity indices inform us about why ethnic diversity erodes social cohesion? A test of five diversity indices in Germany. Social science research, 42(3), 755–774. https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2012.12.018. (in English)
Schiefer, D., & Noll van der, J. (2017). The essentials of social cohesion: A literature review. Social Indicators Research, 132(2), 579–603. https://doi.org/10.1007/s11205-016-1314-5. (in English)
Sharon, J. M., Stanley, D., Pendakur, R., Jamieson, B., Williams, M., & Aizlewood, A. (2002). SRA-631 - Buying in or Dropping Out: the Public Policy Implications of Social Cohesion Research. Ottawa: Strategic Research and Analysis Directorate, Department of Canadian Heritage. (in English)
Silveira, S., Hecht, M., Adli, M., Voelkle, M. C., & Singer, T. (2022). Exploring the Structure and Interrelations of Time-Stable Psychological Resilience, Psychological Vulnerability, and Social Cohesion. Front. Psychiatry, 13:804763. doi: 10.3389/fpsyt.2022.804763. (in English)
Smith, J. A., Jarman, M., & Osborn, M. (1999). Doing interpretative phenomenological analysis. In: Murray, M., & Chamberlain, K. (Eds.), Qualitative Health Psychology: Theories and Methods (pp. 218–241). Sage, London. http://dx.doi.org/10.4135/9781446217870.n14. (in English)
Spoonley, P., Peace, R., Butcher, A., & O’Neill, D. (2005). Social cohesion: A policy and indicator framework for assessing immigrant and host outcomes. Social Policy Journal of New Zealand, 24, 85–110. https://msd.govt.nz/documents/about-msd-and-our-work/publicationsresources/journals-and-magazines/social-policy-journal/spj24/24-pages85- 110.pdf
Springer, A., Parcel, G., Baumler, E., & Ross, M. (2006). Supportive social relationships and adolescent health risk behavior among secondary school students in El Salvador. Social science & medicine, 62(7), 1628–1640. https://doi.org/10.1016/j.socscimed. (in English)
Tajfel, H. (1974). Social identity and intergroup behaviour. Social Science Information, 13(2), 65–93. (in English)
Turner, J. C., Oakes, P. J., Haslam, A., & McGarty, G. (1994). Self and collective: Cognition and social context. Personality and Social Psychology Bulletin, 20(5), 454-463. (in English)
Uslaner, E. M. (2010). Segregation, mistrust and minorities. Ethnicities, 10(4), 415-434. (in English)
Verhaeghe, P. P., & Tampubolon, G. (2012). Individual social capital, neighbourhood deprivation, and self-rated health in England. Social science & medicine (1982), 75(2), 349–357. https://doi.org/10.1016/j.socscimed. (in English)
Wen, M., Kandula, N. R., & Lauderdale, D. S. (2007). Walking for transportation or leisure: what difference does the neighborhood make? Journal of general internal medicine, 22(12), 1674–1680. https://doi.org/10.1007/s11606-007-0400-4. (in English)
Zmerli, S., & Newton, K. (2008). Social trust and attitudes toward democracy. Public Opinion Quarterly, 72(4), 706–724. http://dx.doi.org/10.1093/poq/nfn054. (in English)