Ідентичність українця в умовах війни: особливості переживання загроз

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Веніамін Вінков

Анотація

Актуальність дослідження зумовлена воєнною агресією з боку Російської Федерації, що призвело до втрати значної частини української території, жертв серед мирного населення і військових, руйнування міст, еміграції за кордон і переміщення громадян усередині країни. Відповідно, у таких умовах ідентичність громадян України зазнала певних змін і потребує ґрунтовного вивчення.


Метою наукового дослідження було емпірично дослідити, як залежно від проявів ідентичності громадян України відбувається переживання ними загроз і як змінюється в умовах небезпеки їхня поведінка.


Методологія. Інструментарій дослідження охоплював онлайн-опитування, семантичний диференціал; частотний аналіз, кореляційний аналіз за критерієм Спірмена, інтерпретацію та узагальнення результатів емпіричного дослідження.


Основні результати. Виявлено найбільш поширені серед українців прояви ідентичності. Перші два варіанти ідентичності відображають державницьку позицію: один із них пов’язаний з належністю до європейської, громадянської та професійної спільнот, а другий – до місцевої, громадянської та професійної спільнот. Респонденти з такими варіантами ідентичності вбачають найбільшу загрозу з боку росіян, тоді як з боку української влади та суспільства такої загрози, на їхню думку, немає. Два інших варіанти можуть становити загрозу для цілісності Української держави: одна з ідентичностей пов’язана з вибором місцевої і східнослов’янської спільнот, а друга – східнослов’янської і релігійної. Респонденти з останнім варіантом ідентичності не бачать загрози з боку росіян, а вбачають її в українській владі і суспільстві.


Перспективи подальших досліджень. Урахування особливостей самовизначення громадян дасть змогу більш ефективно проводити інформаційну політику протидії ворожій пропаганді, маніпулюванню громадською думкою та впроваджувати різні програми щодо зміцнення інституту громадянства та демократії в Українській державі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Вінков, В. (2023). Ідентичність українця в умовах війни: особливості переживання загроз. Проблеми політичної психології, 14(28), 79-92. https://doi.org/10.33120/popp-Vol14-Year2023-140
Розділ
Articles
Біографія автора

Веніамін Вінков, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Кандидат психологічних наук, науковий співробітник відділу психології мас та спільнот

Посилання

Abrashkevichus, G. O. (2012). Vplyv sotsiokulturnoi vzaiemodii na problemy identychnosti [The Influence of Sociocultural Interaction on Identity Problems]. Tavriiski studii. Kulturolohiia [Taurian studios. Culturology]. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/tsk_2012_2_6. (in Ukrainian)
Boiko, S. T. (2019). Psykholohichna bezpeka osobystosti v umovakh rozirvanoho informatsiinoho prostoru [Psychological Personality Safety in the Conditions of the Broken Informational Space]. Psychology: Theory and Practice: Collection of Scientific Articles, 1 (3), 32–43. (in Ukrainian)
Bystryts’kyi, E. (2013). Identychnist, spilnota i politychne sudzhennia [Identity, community and political judgement]. Philosophical Thought, 4, 41–61. Retrieved from http://journal.philosophy.ua/article/nid6768 (in Ukrainian)
Gornostai, P. P. (2012). Kolektyvna travma ta hrupova identychnist [Collective Trauma and Group Identity]. Psychological perspectives. Special issue: Actual problems of psychology of small, medium and large groups, 2, 89–95. (in Ukrainian)
Hrybenko, I. V. (2010). Kohnityvnyi ta emotsiinyi komponenty samoidentyfikatsii v mezhakh sotsialnoi identychnosti osobystosti [Cognitive and Emotional Components of Self-Identification within the Social Identity of an Individual]. Scientific Studios on Social and Political Psychology, 24, 147–156. (in Ukrainian)
Khashiyeva, L. V. (2015). Hlobalizatsiia ta identychnist: vzaiemozv’iazok hlobalnoho ta lokalnoho [Globalization and Identity: Interrelation of Global and Local]. Pressing problems of public administration, 2 (48), 38–44. (in Ukrainian)
Kukharuk, O. Y. (2019). Suspilni transformatsii ta identychnist ukraintsiv u konteksti teorii sotsialnoi identychnosti [Public Transformations and Ukrainians’ Identity through Social Identification Theory]. Problems of Political Psychology, 22 (1), 63–73. doi: https://doi.org/10.33120/popp-Vol22-Year2019-34 (in Ukrainian)
Kulalaieva, N. V. (2015). Minimizatsiia informatsiinykh zahroz liudyny zasobamy kultury bezpeky [Мinimization of Information Threats to Human Security by Means of Culture]. Zbirnyk naukovykh prats Lvivskoho derzhavnoho universytetu bezpeky zhyttiediialnosti [Lviv State University of Life Safety: Collection of Scientific Articles], 4, 27–30. (in Ukrainian)
Kulyk, V. (2016). National Identity in Ukraine: Impact of Euromaidan and the War, Europe-Asia Studies, 68:4, 588-608. doi: 10.1080/09668136.2016.1174980 (in English)
Lukasevich, O. A. (2020). Problema formuvannia identychnosti osobystosti: suchasnyi kontekst [The Problem of Personality Identity Formation: Contemporary Context]. Problems of Modern Psychology, 1 (17), 45–51. doi: https://doi.org/10.26661/2310-4368/2020-1-4 (in Ukrainian)
Nabrusko, I. Y. (2012). Spozhyvannia yak mekhanizm konstruiuvannia identychnosti [Consumption as a Mechanism of Social Construction of Identity]. Actual Problems of Sociology, Psychology, Pedagogy, 15, 6–12. (in Ukrainian)
Onuch, O., Hale, H. E. & Sasse, G. (2018). Studying identity in Ukraine, Post-Soviet Affairs, 34:2-3, 79–83, doi: 10.1080/1060586X.2018.1451241 (in English)
Povrzanovic, M. (1997). Identities in War, Ethnologia Europaea, 27 (2), 153–162. doi: https://doi.org/10.16995/ee.873 (in English)
Rymarenko, S. (2017). Hlobalizatsiia ta kryza identychnosti [Globalization and Identity Crisis]. Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy [Scientific Proceedings of Kuras Institute of Political and Ethnic Studies of the NAS Ukraine], 5-6 (91–92), 171–181. (in Ukrainian)
Sasse, G., & Lackner, A. (2018). War and identity: the case of the Donbas in Ukraine, Post-Soviet Affairs, 34:2-3, 139-157. doi: 10.1080/1060586X.2018.1452209 (in English)
Stepyko, M. T. (2012). Ukrainska identychnist v umovakh suspilno-politychnykh transformatsii [Ukrainian Identity in a Time of Socio-Political Transformation]. Strategic Priorities, 4 (25), 5–13. (in Ukrainian)
Wilson, A. (2023). Ukraine at war: Baseline identity and social construction. Nations and Nationalism, 1–10. https://doi.org/10.1111/nana.12986 (in English)
Yablonska, T. M. (2010). Identychnist yak predmet psykholohichnoho analizu [Identity as a subject of psychological analysis]. Naukovi zapysky Instytutu psykholohii im. H. S. Kostiuka APN [Scientific Proceedings of G.S. Kostiuk Institute of Psychology], 38, 378–386. (in Ukrainian)
Zelenkevich, L.P. (2019). Identychnist v umovakh obiednanykh hromad [Identity in the conditions of the united communities]. Scientific and theoretical almanac «Grani», 22 (2), 5–15. doi: https://doi.org/10.15421/171916 (in Ukrainian)