Регіональні особливості структурування політичної ідентичності студентської молоді

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ірина Жадан

Анотація

Представлено результати психосемантичного дослідження особливостей політичної ідентифікації молоді в різних регіонах країни.


Метою дослідження було емпіричне обґрунтування регіональних відмінностей у структуруванні політичної ідентичності студентської молоді.


Методологія дослідження розроблялася з урахуванням трьох вимірів політичної ідентифікації: диспозиційного (політична автономність/залежність; інклюзивність/ексклюзивність; номінальність/реальність), компетентнісного (когнітивні, рефлексивні, ставленнєві практики) та ціннісно-смислового (відповідальність, солідаризація зі спільнотою, довіра, ідеологічні преференції тощо). В онлайн-опитуванні з використанням гугл-форми взяли участь 795 студентів ЗВО із п'яти регіонів. Для опрацювання регіональних масивів емпіричних даних використано методи математичної статистики, зокрема центроїдного факторного і кластерного аналізу. За результатами дослідження встановлено, що політична ідентичність молоді Центрального і Південного регіонів структурується в матриці загальнонаціональної ідентичності, молоді Сходу і Півночі – у матриці регіональної, а молодь Заходу конструює свою політичну ідентичність на перетині регіональної і національної ідентичностей. Політична ідентифікація в матриці загальнонаціональної ідентичності вибудовується з ототожнення з регіональною спільнотою, тоді як ідентифікація в рамках регіональної – з ототожнення з регіональними політичними елітами.


Результати. Визначено основні групи регіональних чинників політичної ідентифікації: сприйняття свого регіону як особливого, окремішнього, не схожого на інші; ідентифікація з регіональною спільнотою та/або з регіональними політичними силами; мотиви ідентифікації; політичні цінності; емоційна залежність від свого регіону. Встановлено, що ідеологічні преференції не увиразнюються в структурі політичної ідентичності молоді жодного з регіонів.


Висновки і перспективи подальших досліджень. Результати дослідження можуть бути використані для розроблення освітньої політики ідентичності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Жадан, І. (2023). Регіональні особливості структурування політичної ідентичності студентської молоді. Проблеми політичної психології, 14(28), 122-134. https://doi.org/10.33120/popp-Vol14-Year2023-143
Розділ
Articles
Біографія автора

Ірина Жадан, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу психології політичної поведінки молоді