ВРЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ ЗАСОБАМИ КОГНІТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ольга Цукур

Анотація

Врегулювання соціальних конфліктів представлено як вибудовування цільового діалогічного простору. Такий підхід передбачає створення спільного для учасників взаємодії контуру розуміння проблемної ситуації з метою забезпечення ефективної комунікації між різного рівня суб’єктами та поетапного розв’язання соціальних суперечностей. У контексті дослідження обґрунтовано ефективність застосування низки засобів когнітивного спілкування як цілісних комунікативно-технологічних алгоритмів; кожен покроковий алгоритм передбачає організацію міжсуб’єктної взаємодії на засадах діалогічності та рівності представлення інтересів усіх суб’єктів такої взаємодії. Як основні кроки на шляху до взаєморозуміння запропоновано такі процедурні послідовності: тестування діалогічного простору; формування нових знань у діалозі; завершення діалогу; рефлексія отриманих результатів. Виокремлено та описано чинники соціального середовища (соціокультурні та організаційні), що можуть сприяти врегулюванню соціальних конфліктів у різних сферах суспільної реальності або утруднювати таке врегулювання. Визначено та охарактеризовано критерії змістової структуризації гострих суспільних проблем, як-от: актуальність, обговорюваність, контекстуальність, проблемність, інформаційна насиченість, тематична синхронність. За допомогою означених критеріїв виокремлено труднощі, які виникають у процесі комунікативно-технологічного врегулювання конфліктної взаємодії на різних етапах її розгортання. На основі аналізу теоретичних та практичних напрацювань визначено принципи, що є фундаментом когнітивного спілкування і сприяють формуванню взаєморозуміння в ході діалогічної взаємодії: діалогічної партиципації, пріоритетності інтересів, співробітництва. Зроблено висновок, що застосування технології організації діалогічного простору забезпечує довготривалі результати у сфері врегулювання соціальних суперечностей, зокрема сприяє формуванню ефективних стратегій управління конфліктною взаємодією, активізує процес поширення соціальних інновацій, актуалізує важливість спільної творчої діяльності задля вироблення конструктивних рішень. До кола питань, що є перспективними та актуальними для подальших досліджень, віднесено вдосконалення інструментарію комунікативно-технологічного врегулювання соціальних конфліктів у різних сферах суспільної реальності та пошук конвенціональних умов для спільного осмислення і подолання труднощів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЦукурО. (2019). ВРЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ ЗАСОБАМИ КОГНІТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ. Проблеми політичної психології, 22(1), 153-164. https://doi.org/10.33120/popp-Vol22-Year2019-37
Розділ
Articles

Посилання

Bourdieu, P. (2007). Sotsiologiya sotsialnogo prostranstva [Sociology of Social Space]. Moscow: Institut eksperimentalnoy sotsiologii. St. Petersburg: Aleteya. (in Russian)
Dukhnevych, V. M. (2013). Prykladni pytannia tekhnolohii pidhotovky ta provedennia kohnityvno oriientovanykh treninhiv spilkuvannia: metodychni rekomendatsii [Applied questions of technologies for preparing and conducting cognitive-oriented communication training: methodical recommendations]. Kyiv: Millenium Publ. (in Ukrainian)
Kazmirenko, V. P. (Ed.) (2013). Zasady kohnityvnoi psykholohii spilkuvannia [Principles of cognitive psychology of communication]. Kirovohrad: Imeks-LTD Publ. (in Ukrainian)
Kochubeinyk, O. M. (Ed.) (2018). Sotsialnyi dialoh u vymirakh kohnityvnoho spilkuvannia [Social dialogue in the dimensions of cognitive communication]. Kropyvnytskyi: Imeks-LTD Publ. (in Ukrainian)
Kopets, L. V., & Hordiienko, V. I. (2011). Dialohichnyi prostir yak realnist kohnityvnoi psykholohii spilkuvannia [Dialogical space as the reality of cognitive psychology of communication]. Naukovi zapysky NaUKMA. Pedahohichni, psykholohichni nauky ta sotsialna robota, (8), 29–35. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMApp_2011_123_8. (in Ukrainian)
Luman, N. (2004). Obshchestvo kak sotsialnaya sistema [Society as a social system]. Moscow: Logos. (in Russian)
Makovich, G. V. (2014). Kommunikativnyye tekhnologii v deyatelnosti professionalnykh grupp [Communicative technologies in the activities of professional groups]. Voprosy upravleniya, (3), 155–160. (in Russian)
Malieieva, N. S. (2019). Komunikatyvno-tekhnolohichne vrehuliuvannia sotsialnykh konfliktiv u internet-merezhakh: pryntsypy konstruktyvnoi orhanizatsii komunikatyvnoho protsesu [Communication and technological regulation of social conflicts in Internet networks: principles of constructive organization of the communication process]. Psykholohiia ta pedahohika suchasnosti: problemy ta stan rozvytku nauky i praktyky v Ukraini. Zbirnyk tez naukovykh robit uchasnykiv mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Lviv, 23-24 serpnia 2019 roku). Lviv: HO «Lvivska pedahohichna spilnota», pp. 162–165. (in Ukrainian)
Petrenko, I. V. (2017). Osoblyvosti konstruiuvannia sotsialno-psykholohichnykh tekhnolohii u prostori osvity [Features of designing socio-psychological technologies in the space of education]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Psykholohichni nauky», T. 2, (3), 186–190. (in Ukrainian)
Toffler, E. (1999). Tretya volna [Third wave]. Moscow: AST Publ. (in Russian)