Соціально-психологічні особливості вироблення уявлень про життєвий успіх

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Веніамін Вінков

Анотація

Актуальність дослідження пов’язана з необхідністю з’ясування ролі особистісних властивостей у виробленні молоддю уявлень про життєвий успіх. Надалі це дало б змогу визначити, як можна допомогти тій молоді, яка мала досвід невдач у минулому і яка наразі переживає труднощі самовизначення щодо життєвих орієнтирів.


Метою статті було виявити на основі результатів емпіричного дослідження соціально-психологічні особливості вироблення уявлень про життєвий успіх у молоді з різним життєвим досвідом.


Результатом дослідження стало визначення низки соціально-психологічних особливостей вироблення молоддю уявлень про життєвий успіх. Соціально-компенсаторні особливості полягають у тому, що досвід невдач актуалізує вплив негативних особистісних властивостей на процес зумовлення змісту аксіологічного компонента уявлень; соціально-статусні – характеризують вплив досвіду легкого досягання успіхів у молоді з позитивними аспектами самоставлення на посилення важливості соціального визнання та прагнення кар’єри; владно-статусні – ґрунтуються на тому, що досвід важкого або легкого досягання успіхів у минулому однаковою мірою посилює роль цінностей влади у виборі впливовості і багатства як орієнтирів життєвого успіху; маніпулятивно-орієнтаційні – означають, що внаслідок впливу досвіду невдач у молоді з негативними аспектами самоставлення досягання життєвого успіху відбувається через знецінення загальноприйнятих правил і перебільшення ролі соціальних зв’язків; нормативно-орієнтаційні – проявляються в підвищенні значення загальноприйнятих правил і посиленні орієнтації на себе, а не на соціальні зв’язки.


Перспективи практичного застосування результатів дослідження полягають у більш поглибленому вивченні впливу досвіду невдач на вироблення стратегій досягання життєвого успіху та в напрацюванні програм активної допомоги й наданні рекомендацій молоді, яка переживає труднощі в плануванні власного майбутнього, в особистісному та професійному самовизначенні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Вінков, В. (2020). Соціально-психологічні особливості вироблення уявлень про життєвий успіх. Проблеми політичної психології, 23(1), 146-169. https://doi.org/10.33120/popp-Vol23-Year2020-50
Розділ
Articles
Біографія автора

Веніамін Вінков, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

молодший науковий співробітник

лабораторії психології мас та спільнот,

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України,

м. Київ, Україна