Досліджуються методологічні і прикладні проблеми міжетнічних відносин в контексті формування колективних настановлень на соціальний оптимізм, почуття власності щодо своєї країни. Розкривається проблематика психологічного супроводу населення в кризових ситуаціях, висвітлюються соціально-психологічні аспекти подолання психотраматичного впливу пандемічної, воєнної та інших видів загроз. У політико-психологічному контексті обговорюються актуальні питання соціалізації молоді, розвитку громадянської компетентності, формування психологічної готовності до фахової діяльності та вироблення уявлень про життєвий успіх. Окрему увагу приділено парасоціальній взаємодії та розвитку інформаційного патріотизму.

Адресується вченим, які працюють у галузях політичної психології та суміжних наук, викладачам і студентам.

DOI: https://doi.org/10.33120/popp-Vol23-Year2020

Опубліковано: 2020-12-29