Етнопсихологічні особливості проєктування життєвого шляху особистості

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Микола Семиліт

Анотація

Актуальність дослідження пов’язана з етнопсихологічними особливостями українського суспільства, які сформувалися в умовах тривалого періоду бездержавності та спричиненого цим домінування «родової свідомості». Обмеження особистісних можливостей проєктування життєвого шляху інтроєктованими програмами актуалізує потребу пошуку стратегій особистісного самовизначення.


Метою статті є представлення емпірично виявлених етнопсихологічних умов та стадій проєктування життєвого шляху особистості в групі. На основі аналізу наукових джерел показано, що етнопсихологічні аспекти проєктування життєвого шляху можуть проявлятися в трьох основних напрямах. По-перше, ідеться про структурні та наративні особливості народної творчості, по-друге – про функціонування культурних механізмів міжпоколінної передачі травматичного досвіду, по-третє – про роль «ідеального Я» в проєктуванні образів бажаного майбутнього.


У результаті емпіричного дослідження закономірностей проєктування життєвого шляху особистості в групах різного типу з’ясовано закономірності формування поля внутрішньогрупової напруженості і поляризації, у якому розгортаються проєктувальні процеси. Описано стадії проєктування життєвого шляху в групі: 1) ідентифікація з лідером і групою; 2поляризація між «сильним» і «слабким» полюсами групи; 3) дезінтеграція як збільшення відстані між Я-реальним і
Я-ідеальним; 4) інтеграція як зростання цілісності групи та особистості в ній. Визначено, що важливою складовою проєктування життєвого шляху є стратегії виходу з травматичного досвіду: повторення життєвих труднощів, повернення до минулого; компенсація пережитих «потенційних ям» більш високим соціальним статусом, матеріальними цінностями; «відігрування» на інших» (виміщення); «життя з травмою», її трансгенерація, замовчування.


Перспективи практичного застосування результатів дослідження полягають у можливості їх використання в різних галузях психологічної практики, зокрема для побудови психологічних прогнозів розвитку особистості та різного типу груп, міжгрупових взаємин та динаміки особистісних змін.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Семиліт, М. (2020). Етнопсихологічні особливості проєктування життєвого шляху особистості. Проблеми політичної психології, 23(1), 255-268. https://doi.org/10.33120/popp-Vol23-Year2020-58
Розділ
Articles
Біографія автора

Микола Семиліт

кандидат психологічних наук, доцент,
практичний психолог
мистецької школа № 3,
м. Черкаси, Україна