Соціально-психологічні технології протидії стигматизації та підтримки стигматизовуваних осіб

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Лариса Коробка

Анотація

Актуальність проблеми стигматизації та запобігання її поширенню в сучасному українському суспільстві визначається потребою в розробленні соціально-психологічних технологій протидії стигматизації, підвищенні толерантності до інакшості в різних суспільних середовищах та підтримці осіб, які зазнають стигматизації.


Мета статті – на основі технологічного підходу розробити структурно-змістову модель вибудовування технології протидії стигматизації і підтримки стигматизовуваних осіб, розкрити зміст та особливості застосування розроблених технологій залежно від цільових груп.


Методологія. Створено структурно-змістову модель вибудовування технології як певного алгоритму діяльності з вирішення завдань активізації колективних зусиль із протидії стигматизації, підвищення толерантності до інакшості в різних суспільних середовищах та підтримки стигматизовуваних осіб. Розроблення відповідних технологій передбачає організацію групової та індивідуальної роботи з різними цільовими групами, яка забезпечується моделюванням та інтеграцією інформаційно-змістового, діагностичного й корекційно-розвивального компонентів технології; добором форм, методів, засобів, прийомів, технік та визначенням способів її реалізації, що дає можливості для її гнучкого використання залежно від завдань, цілей роботи, особливостей цільових груп, а також від фаху і професійного досвіду тих, хто буде здійснювати таку роботу.


У результаті розроблено комплекс соціально-психологічних технологій, зміст яких та особливості застосування було специфіковано залежно від цільових груп: технологія активізації психологічних ресурсів представників стигматизовуваних груп, меншин; технологія протидії стигматизації в соціальному оточенні; технологія підвищення психологічної компетентності професійних спільнот (психологів, соціальних педагогів, учителів, фахівців громадських організацій) із підтримки стигматизовуваних осіб. Перспективи практичного застосування результатів дослідження пов’язані з подальшим наповненням розроблених технологій новими елементами, методами, засобами, які більшою мірою будуть задовольняти потреби споживачів соціально-психологічних послуг, із приверненням уваги спільноти до проблеми стигматизації через науково обґрунтоване соціально-психологічне інформування та навчання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Коробка, Л. (2022). Соціально-психологічні технології протидії стигматизації та підтримки стигматизовуваних осіб. Проблеми політичної психології, 25(1). https://doi.org/10.33120/popp-Vol25-Year2022-88
Розділ
Articles
Біографія автора

Лариса Коробка, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Кандидат психологічних наук, головний науковий співробітник лабораторії психології мас та спільнот

Посилання

Baydyk, V. (2019). Superviziia ta interviziia yak efektyvni instrumenty pidtrymky spetsialistiv psykholohichnoi sluzhby [Supervision and intervision as effective tools to support psychological service specialists]. Rehionaʹna systema rozvytku pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity: vyklyky ta suchasni rishennia (m. Syevierodonetsk, 7 lystopada 2019 r.) [Regional system of development of postgraduate pedagogical education: challenges and modern solutions]. All-Ukrainian scientific-practical conf., Severodonetsk, November 7, 2019. LOIPPO, Sievierodonetsk, pp. 12–14. (іn Ukrainian)
Bovina, I. B., Bovin, B. G. (2013). Stigmatizatsiya: sotsialno-psikhologicheskiye aspekty (chast 2) [Stigma: socio-psychological aspects (part 2)] Psikhologiya i pravo [Psychology and Law]. 3 (4), 1–12. (in Russian)
Burlachuk, L. F. et al. (2007). Psikhoterapiya: Uchebnik dlya vuzov [Psychotherapy: A textbook for universities]. 2nd edition stereotypical. St. Petersburg: Piter. (in Russian).
Byelonosova, N. A. (2011). Deшaki asprktu styhmatuzatsii liudei, scho chyvyt z VIL/SNID [Some aspects of stigma and discrimination against people living with HIV/AIDS]. Visnyk Kharkivskoho Natsionalnoho Universitety [Bulletin of Kharkiv National University. V. N Karazin: a collection of scientific works], 27, pp. 222–226. (іn Ukrainian)
Byrne, P. (2000). Stigma of mental illness and ways of diminishing it. Advances in Psychiatric Treatment, 6, 65–72. (in English)
Corrigan, P. W., & Kosyluk, K. A. (2013). Erasing the stigma: where science meets advocacy. Basic and applied social psychology, 35, 131–140. (in English)
Doniy, N. Ye. (2017). Styhmatizatsiia osib, yaki ostupylysia: pytannia novitnoho chasu [Stigmatization of distressed people: the issue of modern times]. Visnik Dnipropetrovskoho universytetu. Filosofiia [Bulletin of Dnipropetrovsk University. Philosophy], 2, 93–100. (in Ukrainian)
Gornostai, P. P. (2018). Konsultativnaya psikhologiya. Teoriya i praktika problemnogo podkhoda [Counseling psychology. Theory and practice of the problem approach]. Kiyev: Nika-Tsentr. (in Russian)
Haghighat, R. A. (2001) Unitary theory of stigmatization. Pursuit of self-interest and routes to destigmatisation. British Journal of Psychiatry, 178, 207–215. (in English)
Ivaniuk, I. V. (2018). Superviziia ta interviziia u roboti pedahoha [Supervision and intervision in the work of the teacher]. Psykholohiia ta psykhosotsialni interventsii [Psychology and psychosocial interventions], 1, 36–40. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppi_2018_1_9. (іn Ukrainian)
Karamushka, L. M. (Scientific Ed.), Zajchikova, T. V., Vinoslavska O. V. et al. (2005). Tekhnolohii roboty orhanizatsiinykh psykholohiv [Technological robots of organizational psychologists]. Kyiv: INKOS. (in Ukrainian)
Knuf, A., & Epov, L. Yu. (2006b). Stigma: teoriya i praktika [Stigma: Theory and Practice]. Znaniye. Ponimaniye. Umeniy [Knowledge. Understanding. Skill], 3, 116–122. (in Russian)
Korobka, L. M. (2020). Sotsialno-psykholohichna pidtrymka styhmatyzovanykh menshyn: tekhnolohichnyi pidkhid. [Socio-psychological support of stigmatized minorities: a technological approach] Scientific Studies in Social and Political Psychology, 45 (48), 100–109.
doi: 10.33120/ssj.vi45 (48).146. (іn Ukrainian)
Korobka, L. М. (2021). Sotsialno-psykholohichni tekhnolohii pidvyshchennia tolerantnosti do inakshosti v osvitnomu seredovyshchi [Socio-psychological technologies to increase tolerance for difference in the educational environment] Scientific Studies in Social and Political Psychology, 47 (50), 209-218. doi: https://doi.org/10.33120/ssj.vi47(50). (іn Ukrainian)
Link, B. G. & Phelan, J. C (2001). Conceptualizing Stigma. Annual Review of Sociology, 27, 363–385. (in English)
Malikiosi-Loizos, М. (2013). Personal Therapy for Future Therapists: Reflections on a Still DebatedIssue. The European Journal of Counselling Psychology, Vol. 2 (1), 33–50. Retrieved from https://ejcop.psychopen.eu/article/view/4. (in English)
Mosiyenko, O. (2015). Psykhoedukatsiia – osnovnyi zasib v roboti z voinamy ATO [Psychoeducation – the primary tool in working with ATO soldiers]. Retrieved from http://iqholding.com.ua/articles/psikhoedukatsiya-pervinnii-zasib-v-roboti-z-voinami-ato (іn Ukrainian)
Myalenko V. V. (2019). Osoblyvosti stavlennia batkiv ta vchyteliv do LHBT+ditei [Features of the attitude of parents and teachers to LGBT + children]. Scientific Studies in Social and Political Psychology, 44 (47), 81–87. (іn Ukrainian)
Oleksenko, S. V. (2020). Psykhoedukatsiia, yak zasib formuvannia kultury psykholohichnoho zdorovia u pedahohichnykh pratsivnykiv [Psychoeducation as a means of forming a culture of mental health in teachers]. Tekhnolohii rozvytku intelektu [Technologies of intellectual development]. 4, 1(26). Retrieved from http://psytir.org.ua/upload/journals/3.26/authors/2020/Oleksenko_Svitlana Valer%92yanivna_Psihoedukatsiya_yak_zasib_formuvannya_kulturi_psihologichnogo_zdorov%92ya_u_pedagogichnih_pratsivnikiv.pdf. (іn Ukrainian)
Panok, V. G. (Scientific Ed.), Obuhivska, A. G., Ostrova, V. D. et al. (2016). Psykholohichna sluzhba [Psychological service]. Kyiv: Nika-tsentr. (in Ukrainian)
Petrenko, I. V. (2017). Osoblyvosti konstruiuvannia sotsialno-psykholohichnykh tekhnolohii u prostori osvity [Features of designing socio-psychological technologies in the space of education]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Psykholohichni nauky [Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Psychological Sciences], 3 (2), 186–190. (in Ukrainian)
Smirnova, Yu. S. (2009). Predubezhdeniya studentov v otnoshenii predstaviteley stigmatizirovannykh grupp [Student bias against stigmatized groups]. (PhD Thesis). Belarus. state Univ., Minsk. (in Russian)
Smirnova, Yu. S. (2005). Strukturno-soderzhatelnyye kharakteristiki predubezhdeniy k stigmatizirovannym gruppam [Structural-content characteristics of prejudices against stigmatized groups]. Sovremennyye psikhologicheskiye tekhnologii vliyaniya na lichnost [Modern psychological technologies of influence on the individual]. Vitebsk: Publishing House UO «VGU them P. M. Masherov », pp. 133–142. (in Russian)
Snider C., & Flaherty M. (2020). Stigma and mental health: The curious case of COVID-19. MHGCJ-2020. 3 (1), 27–32. (in English)
Tytarenko, T. M., Dvornyk, M. C., Klymchuk, V. O., Lazorenko, B. P., Larina, T. O., Myronchak, K. V., Savinov, V. V. (2019). Sotsialno-psykholohichni tehnologii vidnovlennya osobistosti pislya travmathchnykh podii [Socio-psychological technologies of personality recovery after traumatic events]. Kropyvnytskyi: Imeks-LTD. (in Ukrainian)
Vasyutinskiy, V. A. (2020). Individualno-kommunikativnyye predposylki otsenki vzaimnoy viny uchastnikov sotsialnykh vzaimodeystviy [Individual and communicative prerequisites for assessing the mutual guilt of participants in social interactions]. Economics, Social and Engineering Sciences [Economics, Social and Engineering Science], 1–2, 164–172. Retrieved from ttps://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/105624/. (іn Ukrainian)
Vinkov, V. Yu. (2019). Rol hromadskykh orhanizatsii u sotsialno-psykholohichnii pidtrymtsi styhmatyzovuvanykh menshyn [The role of public organizations in the socio-psychological support of stigmatized minorities]. Scientific studies in social and political psychology, 44 (47), 88–95. (іn Ukrainian)
Zimbardo, P., & Leippe, M. (2011). Sotsialnoye vliyaniye [Social influence]. St. Petersburg: Piter. (in Russian)