Психологічні проблеми вимірювання схильності до відтворювання фашизму, авторитаризму, тоталітаризму в суспільстві: до конструювання синтетичної шкали (аналіз міжнародного досвіду)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Михайло Найдьонов
Любов Найдьонова
Любов Григоровська

Анотація

Актуальність. Російсько-українська війна загострила потребу глибокого розуміння психології людини тоталітарного суспільства, джерела і механізми підтримки злочинів, які вчиняє держава-терорист.


Метою статті є аналіз міжнародного досвіду операціоналізації концептів та інструментів психологічного вимірювання схильності до тоталітаризму.


Методологія. Представлено результати когнітивного аналізу смислових одиниць у питаннях, які використовуються у методиках вимірювання фашизму-авторитаризму-тоталітаризму (ФАТ) у різних концепціях (правого авторитаризму Алтемеєра, соціального домінування Пратта, лібертаріанства Меграбяна, підтримки демократії Мегалеса, підтримки популізму Сільви).


Результати. Простежується історична тяглість і суперечності у використанні поняття «тоталітаризм» крізь призму груп-рефлексивного підходу, обґрунтовується пропозиція розглядати сукупне синтетичне поняття схильності до відтворення спільних рис ФАТ, оскільки на психологічному рівні явища, описані різними термінами, мають спільні соціально-психологічні передумови виникнення. Пропонується розуміння ФАТ як медіапсихологічного псі-феномену масової свідомості. Окреслено принципові недоліки використання опитувальників і методів суб’єктивного шкалювання для оцінки схильності до тоталітаризму у зв’язку із характерним станом свідомості людини тоталітарного і посттоталітарного суспільства – дводумством. Аналізуються шляхи подолання цих обмежень у вимірюванні на основі досвіду конструювання методик вимірювання дводумства Петровіч, конспіративної ментальності Брудера, когнітивних потреб Чачіоппо, когнітивної рефлексії Фредеріка, колективного нарцисизму Завали і Жомойтей, методики діагностики заздрості і потреби сатисфакції Клісперової та ін.


Практична значущість отриманих результатів пов’язана з перспективою розроблення моделей вимірювання схильності до ФАТ з урахуванням сучасних гібридних ідеологічних форм тоталітаризму.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Найдьонов, М., Найдьонова, Л., & Григоровська, Л. (2022). Психологічні проблеми вимірювання схильності до відтворювання фашизму, авторитаризму, тоталітаризму в суспільстві: до конструювання синтетичної шкали (аналіз міжнародного досвіду). Проблеми політичної психології, 11(25), 99-125. https://doi.org/10.33120/popp-Vol25-Year2022-89
Розділ
Articles
Біографії авторів

Михайло Найдьонов, Інститут рефлексивних досліджень і спеціалізацій (ІРІС)

Доктор психологічних наук, директор Інституту рефлексивних досліджень і спеціалізацій (ІРІС)

Любов Найдьонова, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Доктор психологічних наук, член-кореспондент НАПН України, заступник директора з наукової роботи

Любов Григоровська, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Кандидат педагогічних наук, доцент, вчений секретар

Посилання

Altemeyer, B. (1998). The other «authoritarian personality». In L. Berkowitz (Ed.), Advances in experimental social psychology (Vol. 30, pp. 47–92). Orlando, FL: Academic. doi:10.1016/S0065-2601(08)60382-2. (in English)
Arendt, H. (1973). The Origins of Totalitarianism. Harcourt, Brace, Jovanovich. (in English)
Baehr, Р. (2010). Hannah Arendt, Totalitarianism, and the Social Sciences. Stanford University Press. (in English)
Beskova, T. V. (2012). Metodika issledovaniya zavistlivosti lichnosti [Methodology for the study of personality envy]. Voprosy psikhologii, 2, 127–141. (in Russian)
Beskova, T. V. (2013). Sotsialno-psikhologicheskaya struktura i determinanty zavisti [Socio-psychological structure and determinants of envy]. Saratov: Izd-vo Sarat. Un-ta. (in Russian)
Bruder, M., Haffke, P., Neave, N., Nouripanah, N., & Imhoff, R. (2013). Measuring Individual Differences in Generic Beliefs in Conspiracy Theories Across Cultures: Conspiracy Mentality Questionnaire. Frontiers in Psychology, 4. doi:10.3389/fpsyg.2013.00225 (in English)
Bruno Castanho Silva, Ioannis Andreadis, Eva Anduiza, Nebojša Blanuša, Yazmin Morlet Corti, Gisela Delfino, Guillem Rico, et al. (2018). Public Opinion Surveys: A New Scale. In Kirk Hawkins, Ryan Carlin, Levente Littvay, and Cristóbal Rovira Kaltwasser (edited by), The Ideational Approach to Populism: Theory, Method & Analysis, рр. 150–178. London: Routledge. (Executive Memo on a new Populist Attitudes Scale) (in English)
Bruno Castanho Silva, Sebastian Jungkunz, Marc Helbling, and Levente Littvay. (2019). An Empirical Comparison of Seven Populist Attitudes Scales. Political Research Quarterly, 1–16. Article reuse guidelines: sagepub.com/journals-permissions doi: 10.1177/1065912919833176 journals.sagepub.com/home/prq (in English)
Cacioppo, J. T., & Petty, R. E. (1982). The need for cognition. Journal of Personality and Social Psychology, 42(1), 116–131  doi:10.1037/0022-3514.42.1.116 (in English)
Dovidio, J. F., Hewstone, M., Glick, P., Esses, V. M. (2010). The SAGE Handbook of Prejudice, Stereotyping and Discrimination. SAGE Publications Ltd. (in English)
Duckitt, J. (2001). A dual-process cognitive-motivational theory of ideology and prejudice. In M. P. Zanna (Ed.), Advances in experimental social psychology (Vol. 33, pp. 41–114). San Diego, CA: Academic Press. doi:10.1016/S0065- 2601(01)80004-6 (in English)
Duckitt, J., & Sibley, C. G. (2010). Personality, ideology, prejudice, and politics: A dual-process motivational model. Journal of Personality, 78, 1861–1894. doi:10.1111/j.1467-6494.2010.00672.x (in English)
Eatwell, R., Goodwin, M. (2018). National Populism: The Revolt Against Liberal Democracy. Pelican Books. (in English)
Filimowicz, M. (2022). Digital Totalitarianism: Algorithms and Society. Routledge. (in English)
Frederick, S. (2005). Cognitive Reflection and Decision Making. Journal of Economic Perspectives, 19(4), 25–42. doi:10.1257/089533005775196732 (in English)
Klicperova-Baker, M., Kostal, J. (2017). Post-communist democracy vs. totalitarianism: Contrasting patterns of need satisfaction and societal frustration. Communist and Post-Communist Studies, Vol. 50, № 2, pp. 99–111. (in English)
Lange, J., & Crusius, J. (2014). Dispositional Envy Revisited: Unraveling the Motivational Dynamics of Benign and Malicious Envy. Personality and Social Psychology. Bulletin, 41(2), 284–294. doi:10.1177/0146167214564959 (BeMas) (in English)
Leach, C. W., Zomeren, M. van, Zebel, S., Vliek, M. L. W., Pennekamp, S. F., Doosje, B., … Spears, R. (2008). Group-level self-definition and self-investment: A hierarchical (multicomponent) model of in-group identification. Journal of Personality and Social Psychology, 95(1), 144–165. doi:10.1037/0022-3514.95.1.144 (in English)
Magalhães, P. C. (2013). Government effectiveness and support for democracy. European Journal of Political Research, 53(1), 77–97. doi:10.1111/1475-6765.12024 (in English)
Magalhães, P. C. (2014). Government effectiveness and support for democracy. European Journal of Political Research, 53, 77–97. https://doi.org/10.1111/1475-6765.12024 (in English)
Marchlewska, M., Castellanos, K. A., Lewczuk, K., Kofta, M., & Cichocka, A. (2018). My way or the highway: High narcissism and low self-esteem predict decreased support for democracy. British Journal of Social Psychology. doi:10.1111/bjso.12290 (in English)
Mehrabian, A. (1996). Relations Among Political Attitudes, Personality, and Psychopathology Assessed With New Measures of Libertarianism and Conservatism. Basic and Applied Social Psychology, 18(4), 469–491. doi:10.1207/s15324834basp1804_7. To link to this article: http://dx.doi.org/10.1207/s15324834basp1804_7 (in English)
Moore, B. Jr. (1973). Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World. Penguin Books (in English)
Naydonov, M. I. (2011). Filtry hrupovoi refleksii v sotsialnii sytuatsii osobystisnoho ta suspilnoho rozvytku [Filters of group reflection in social situations of personal and social development]. Aktualni problemy psykholohii. Vol. XII. Psykholohiia tvorchosti, 13, 306–310. (in Ukrainian)
Naydonov, M. I. (2010). Potentsial ta aktualizatsiia subiektnosti z pozytsii pereosmyslennia yii yak resursu [The potential and actualization of subjectivity from the point of view of reinterpretation of as a resource]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. (Seriia «Psykholohiia»). Vol. 15. Is. 11. Part 2, pp. 84–93. (in Ukrainian)
Naydonov, M. I. (2009). Refleksyvnyi intentsional dyskursu: do liderskoi pozytsii psykholohii v mizhhaluzevomu znanni [Reflexive intentionality of discourse: towards the leadership position of psychology in interdisciplinary knowledge]. Naukovi studii iz sotsialnoi ta politychnoi psykholohii, 23 (26), 46–66. (in Ukrainian)
Naydonov, M. I. (2012). Zbahachenist vzaiemodii suspilstva ta osvity: hrup-refleksyvnyi pidkhid [Enrichment of the interaction of society and education: group-reflexive approach]. Psykholohichni perspektyvy. Is. «Aktualni problemy psykholohii malykh, serednikh ta velykykh hrup». Vol. 2. Problema tsilisnosti suspilʹstva, hrupy ta osobystosti, pp. 186–204. (in Ukrainian)
Passmore, K. (2002). Fascism: A Very Short Introduction. Oxford University Press. (in English)
Paxton, R.O. (2004). The Anatomy of Fascism. Knopf. (in English)
Petrović, M. B., & Žeželj, I. (2021). Thinking Inconsistently: Development and Validation of an Instrument for Assessing Proneness to Doublethink. European Journal of Psychological Assessment. Advance online publication. https://doi.org/10.1027/1015-5759/a000645 (in English)
Pratto, F., Sidanius, J., Stallworth, L., & Malle, B. (1994). Social dominance orientation: A personality variable predicting social and political attitudes. Journal of Personality and Social Psychology, 67, 741–763. (in English)
Roberts, C. P., Uden, D. R., Allen, C. R., & Twidwell, D. (2018). Doublethink and scale mismatch polarize policies for an invasive tree. PLOS ONE, 13(3), e0189733. doi:10.1371/journal.pone.0189733 (in English)
Sannikova, O. P., & Lisovenko, A. F. (2015). Uiavlennia studentiv pro fenomen «zazdrist» [Students' ideas about the phenomenon of «envy»]. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(29), 57, 72–75. (in English)
Slyusarevskyy, M. (Ed.) (2022). Terminolohichnyi slovnyk rosiisko-ukrainskoi viiny [Terminological dictionary of the Russian-Ukrainian war]. Kyiv: In-t sotsialnoi ta politychnoi psykholohii NAPN Ukrainy. (in Ukrainian)
Spector, P. E. (1988). Development of the Work Locus of Control Scale. Journal of Occupational Psychology, 61, 335-340. (in English)
Tang, W. (2016). Populist authoritarianism: Chinese political culture and regime sustainability. Oxford University Press. (in English)
Traverso, E. (2019). The New Faces of Fascism: Populism and the Far Right. Verso. (in English)
Zavala, A. G. de, Cichocka, A., & Bilewicz, M. (2013). The Paradox of In-Group Love: Differentiating Collective Narcissism Advances Understanding of the Relationship Between In-Group and Out-Group Attitudes. Journal of Personality, 81(1), 16–28. doi:10.1111/j.1467-6494.2012.00779.x (in English)
Zavala, A. G. de, Cichocka, A., Eidelson, R., & Jayawickreme, N. (2009). Collective narcissism and its social consequences. Journal of Personality and Social Psychology, 97(6), 1074–1096. doi:10.1037/a0016904 (in English)
Zavala, A. G. de, Cichocka, A., & Iskra-Golec, I. (2013). Collective narcissism moderates the effect of in-group image threat on intergroup hostility. Journal of Personality and Social Psychology, 104, 1019–1039. doi:10.1037/a0032215 (in English)
Żemojtel‐Piotrowska, M., Piotrowski, J., Sedikides, C., Sawicki, A., Czarna, A. Z., Fatfouta, R., & Baran, T. (2021). Communal collective narcissism. Journal of Personality. doi:10.1111/jopy.12636 (in English)