У черговому випуску збірника висвітлюються теоретико-методологічні проблеми та актуальні завдання політичної психології на сучасному етапі її розвитку. Представлено результати досліджень з питань політичної стабільності, консолідації громадської думки, копінгу особистості та суспільства в умовах війни на сході країни. Аналізуються феномени, що визначають соціальні уявлення громадян про політичне майбутнє України, роль у цьому процесі геополітичних, громадських, мас-медійних та інших чинників. Презентуються здобутки теоре­тичного та емпіричного вивчення проблем громадянського розвитку особистості, окреслюються семантичні координати соціальної взаємодії в політичній картині світу молоді. Значну увагу приділено особливостям функціонування політико-психологічних конструктів справедливості та ідеології у сферах соціальної та правової регуляції. Розглянуто явище бідності як стилю життя та можливості корекції спричинених нею труднощів. 

Адресується вченим, які працюють у галузі політичної психології та суміжних наук, викладачам і студентам.

ISSN 2411-1449

DOI: https://doi.org/10.33120/popp-Vol15-Year2014

Опубліковано: 2014-09-25