Висвітлюються актуальні проблеми політичної психології на сучасному етапі суспільного розвитку, зокрема питання становлення громадянської суб’єктності та формування громадянської ідентичності, пошуку психологічних ресурсів особистості в процесі її соціальної взаємодії. Аналізуються психологічні
чинники, що сприяють чи, навпаки, стають на заваді демократизації політичного життя, а саме: соціальна відповідальність і безвідповідальність, толерантність і нетерпимість. Широко представлено й науково інтерпретовано політико-психоло-гічні наслідки дії цих чинників (конструктивна соціальна взаємодія або соціаль-ний бунт; набуття соціального капіталу або статусу економічного аутсайдерства;
розвиток демократичних цінностей або наявність тенденцій радикалізму та фашиз-му). Значну увагу приділено аналізу та узагальненню проблематики політичної поведінки, соціальної та волонтерської активності українського студентства.


Для соціальних і політичних психологів, фахівців із суміжних наук, викладачів, аспірантів, студентів.

ББК 66.07+88.8

DOI: https://doi.org/10.33120/popp-Vol17-Year2016

Опубліковано: 2016-10-27