Політична ідентифікація регіональних молодіжних спільнот як чинник освітньої політики

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ірина Жадан

Анотація

Актуальність. Уявлення про особливості політичної ідентифікації регіональних спільнот дає змогу визначати ресурси та оцінювати перспективи політик, зокрема й освітньої; передбачати й упереджувати ймовірні зони соціальної напруженості; прогнозувати динаміку розвитку ціннісних преференцій регіональних груп тощо.


Метою статті є визначення теоретичних засад дослідження політичної ідентичності регіональних молодіжних спільнот як чинника освітньої державної політики.


Методологія. Висунуто припущення про формування політичної ідентичності регіональних груп у матриці регіональної ідентичності, яка, з одного боку, є чинником політичної ідентифікації, а з другого – її продуктом. Розроблення і реалізацію політики у сфері ідентичності пропонується ґрунтувати на поєднанні інструменталістського і конструктивістського підходів, відповідно до яких політична ідентичність формується за допомогою символічної політики, міфотворчості, створення і просування іміджу в процесі інтерпретації дискурсивних пропозицій, практик, символів тощо.


Результати. Визначено показники, з урахуванням яких будуть досліджуватися регіональні особливості політичної ідентифікації молоді: політична автономність/залежність (політична довіра, готовність делегувати своє право політичного вибору, прагнення самостійно контролювати власне життя, рівень патерналізму та потреба в авторитетах); інклюзивність/ексклюзивність політичної ідентичності (у розрізі регіону, країни, міждержавних об'єднань); номінальність/реальність політичної ідентичності (декларована чи та, що практикується); ціннісно-смислове підґрунтя політичної ідентифікації (громадянська/етнічна/територіальна/регіональна ідентичності); політична компетентність (образ регіону як політичного актора, що формується на побутовому і фаховому рівнях; політичні смисли та цінності регіональної спільноти, які підтверджують інакшість; стереотипи реагування мешканців регіону на політичні суперечності, інтенсивність цих реакцій та домінуючі емоції; засади взаємодії влади і громадян, політичні практики розв'язання суперечностей).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Жадан, І. (2022). Політична ідентифікація регіональних молодіжних спільнот як чинник освітньої політики. Проблеми політичної психології, 12(26), 279-290. https://doi.org/10.33120/popp-Vol26-Year2022-111
Розділ
Articles
Біографія автора

Ірина Жадан, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник лабораторії психології політичної поведінки молоді

Посилання

Bevz, T. (2017). Teoretyko-metodolohichni pidkhody ta alhorytm doslidzhennia politychnykh identychnostei u miskii hromadi [Theoretical and methodological approaches and an algorithm for the study of political identities in the urban community]. Universytetska kafedra, 6, 191–208. (in Ukrainian)
Brigevich, A. (2018). Regional identity and support for integration: An EU-wide comparison of parochialists, inclusive regionalist, and pseudo-exclusivists. European Union Politics, 19(4), 639–662. (in English)
Brubeiker, R., Kuper, F., Kucherovoy, D., & Semyonova, A. (2002). Za predelami "identychnosti" [Вeyond «identity»]. Ab imperio, (3), 61–115. (in Russian)
Karmazina, M. S. (2016). Politychni identychnosti v suchasnii Ukraini: miska hromada Donetska [Political identities in modern Ukraine: the urban community of Donetsk]. Kyiv: Instytut politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy. (in Ukrainian)
Keating, M., & Hooghe, L. (2001). Bypassing the nation-state? Regions and the EU policy process. In J. Richardson (Ed.), European Union. Power and Policy-Making, New York: Routledge, pp. 239–256. (in English)
Mikhno, N. K. (2020). Miska vs rehionalna identychnist: do pytannia kharakteru formuvannia/aktualizatsii/protystavlennia v umovakh suchasnoho ukrainskoho suspilstva. International [Urban vs. regional identity: to the question of the nature of formation/actualization/contrast in the conditions of modern Ukrainian society]. Journal of Innovative Technologies in Social Science, 2 (23), 57–61. (in Ukrainian)
Nahorna, L. (2008). Rehionalna identychnist: ukrainskyi kontekst [Regional identity: the Ukrainian context]. Kyiv: Instytut politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen imeni I. F. Kurasa NAN Ukrainy. (in Ukrainian)
Petríková, D., & Jaššo, M. (2019). Perception of Regional Identity–Case Study of River Basins of the Morava River (Slovakia, Czech Republic). Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 67(1), 133–145. (in English)
Roca, Z., & Nazaré Oliveira-Roca de, M. (2007). Affirmation of territorial identity: A development policy issue. Land use policy, 24(2), 434–442. (in English)
Voropaieva, T. S. (2011). Dynamika stanovlennia natsionalnoi ta yevropeiskoi identychnosti hromadian Ukrainy: teoretyko-empirychni aspekty (1991–2011 rr.) [Dynamics of formation of national and European identity of citizens of Ukraine: theoretical and empirical aspects (1991–2011)]. Scientific Bulletin of the International Humanitarian University. History. Philosophy. Politology, (3), 176–179. (in Ukrainian)