«Інтерпретативні спільноти» та їх роль у деміфологізації медіапростору

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ольга Сусська

Анотація

Актуальність. З розгортанням медіакомунікаційних процесів в епоху цифрових технологій постає нагальне питання про деміфологізацію медіапростору.


Метою статті є науково-теоретичне обґрунтування та осмислення трансформації, що відбуваються у сучасних медіакомунікаціях; демонстрація ролі «інтерпретативних спільнот» у деміфологізації медіапростору.


Методологія. В рамках соціопсихологічного підходу з використанням теоретичних понять системного аналізу закладена можливість з найбільшою послідовністю і повнотою реалізувати одну з головних функцій дослідження – інтегруючу, що дозволяє об’єднувати в єдину наукову систему численні емпіричні дані, теоретично осмислюючи їх та надаючи ним систематизоване глибинне тлумачення. Актуальними також залишаються поширений в медіапсихології генеративний підхід, що поряд з мультидисциплінарним акумулюють вивчення функціональності та ситуативності задоволення інформаційних потреб сучасних аудиторій, які поступово перетворюються на «інтерпретативні спільноти».


Результати. Виходячи із загального контексту антропологічних та соціокультурних візій, що були традиційними для вивчення медіаспільнот саме у фокусі досліджень міфологізації простору мас-медій, пропонується розглядати актуальні можливості поглиблення суб’єктності акторів медіапостору. Саме це формує завдання дослідження, що полягають як в осмисленні трансформації, що відбуваються у сучасних медіакомунікаціях, так і в аналізі ролі сучасних «інтерпретативних спільнот» у деміфологізації медіапростору.


У висновках дослідження зазначено, що відбувається переакцентуація уваги аудиторій з традиційних медіа до інтернет-середовища, що має під собою, безперечно, соціальне підґрунтя; проте, з психологічної точки зору це віддзеркалює зміни відчуття соціальної реальності, оцінок і соціальних запитів особистості, що є відповіддю на виклики сучасних процесів інформатизації та трансформаційних змін у суспільстві. Формується перспектива деміфологізації сприймання змісту медіапростору, адже виклики сучасного інформатизованого і трансформованого суспільства стають поштовхом для суб’єктної оцінки інформації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Сусська, О. (2022). «Інтерпретативні спільноти» та їх роль у деміфологізації медіапростору. Проблеми політичної психології, 12(26), 107-122. https://doi.org/10.33120/popp-Vol26-Year2022-113
Розділ
Articles
Біографія автора

Ольга Сусська, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Докт. соціол. н., професор, кафедра зв’язків з громадськістю

Посилання

Bauman, Z. (2004). Individualizirovannoye obshchestvo [Individualized Society]. Per. s angl. Moskva: Logos. 390 p. (in Russian)
Bevzenko, L.D. (2015). Ponyattya mifu ta hry v kryzovomu dyskursi suchasnykh sotsiokulturnykh protsesiv – sotsiosamoorhanizatsiynyy pidkhid [The concept of myth and game in the crisis discourse of modern socio-cultural processes - socio-self-organizational approach]. Sotsiolohiya: teoriya, metody, marketynh [Sociology: theory, methods, marketing]. No 2. pp. 112-130. (in Ukrainian)
Bekhmann, G. (2012). Sovremennoye obshchestvo: obshchestvo riska, informatsionnoye obshchestvo, obshchestvo znaniy [Modern society: risk society, information society, knowledge society]. Per. s nem. 2-e izd. Moskva: Logos. 248 p. (in Russian)
Bodriyar, Zh. (2004). Symulyakry i symulyatsiya [Simulacra and simulation]. Per. z fr. Kyyiv: Vyd-vo «Osnovy». 230 p. (in Ukrainian)
Burdye, P. (2005). Sotsialnoye prostranstvo: polya i praktiki [Social space: fields and practices] Per. s fr. Sankt-Peterburg : Aleteyya; Moskva: Institut eksperimentalnoy sotsiologii. 576 p. (In Russian)
Vinterkhoff-Shpurk P. (2007). Mediapsikhologiya. Osnovnyye printsipy [Media Psychology. Basic principles]. Per. s nem. Kharkov: Izd-vo Gumanitarnyy tsentr. 288 p. (in Russian)
Gofman, I. (2000). Predstavleniye sebya drugim v povsednevnoy zhizni [Representing oneself to others in everyday life]. Per s angl. Moskva: «Kanon-press-Cz», «Kuchkovo pole». 304 p. (in Russian)
Dotsenko, Ye. L. (1997). Psikhologiya manipulyatsii: fenomeny, mekhanizmy i zashchita [Psychology of manipulation: phenomena, mechanisms and protection]. Moskva: CheRo, Izdatelstvo MGU. 344 p. (in Russian)
Zhizhek, S. (2002). Dobro pozhalovat v pustynyu Realnogo [Welcome to the Desert of the Real]. Per. s angl. Moskva: Fond «Pragmatika kultury». 160 p. (in Russian)
Zimbardo, F., Lyayppe, M. (2000) Sotsialnoye vliyaniye [Social influence.]. Sankt-Peterburg: Piter. 448 p. (in Russian)
Levin K. (2000). Teoriya polya v sotsialnykh naukakh [Field theory in the social sciences]. Per. s angl. Sankt-Peterburg: OOO «Sensor», «Rech». 368 p. (in Russian)
Luman, N. (2005). Realnost massmedia [Reality of the mass media] Per. s nem. Moskva: Praksis. 256 p. (in Russian)
Minlyvosti kultury: sotsiolohichni proektsiyi (2015) [Variability of culture: sociological projections]. Kyyiv: Instytut sotsiolohiyi NAN Ukrayiny. 440 p. (in Ukrainian)
Naumova, M.Yu. (2020). Telebachennya ta internet-resursy yak dzherela suspilno-politychnoyi informatsiyi: yakist ta dostovirnist kontentu za oczinkamy auditoriyi [Television and Internet resources as sources of socio-political information: quality and reliability of content according to audience estimates]. Ukrayins`ke suspilstvo: monitorinh sotsialnikh zmin [Ukrainian society: monitoring of social change]. Vyp. 7 (21). Kyyiv, Instytut sotsiologiyi NANU. pp. 124-138. (in Ukrainian)
Soroka, Yu. (2010). Videt, myslit, razlichat: sotsiokulturnaya teoriya vospriyatiya [To see, to think, to distinguish: sociocultural theory of perception]. Kharkov: KhNU im.V.N.Karazina. 336 p. (in Russian)
Sotsialni interesy v konteksti sotsiokulturnoyi modernizacziyi (2011). Za red. O. G. Zlobinoyi. [Social interests in the context of socio-cultural modernization. For ed. O.G. Zlobina]. Kyyiv: Instytut sotsiolohiyi NAN Ukrayiny. 320 p. (in Ukrainian)
Susska, O.O. (2020). Informatsiyne pole personifikovanoho sub’yekta v mediaprostori suchasnoho suspilstva. Dokt. nauk dis. (Sotsiolohiya). [The information field of the personified subject in the media space of modern society]. Doctor of Science diss. (In Sociology). Kyyiv. 576 p. (in Ukrainian)
Susska, O.O. (2019).Mozhlyvosti teoretyko-metodolohichnoho osmyslennya transformatsiy spilnot – sub’yektiv mediakomunikatyvnoho prostoru [Possibilities of theoretical and methodological comprehension of transformations of communities - subjects of media-communicative space] // Problemy rozvytku sotsiolohichnoyi teoriyi: materialy XVI Mizhnar. nauk.-prakt. konf. «Problemy rozvytku sotsiolohichnoyi teoriyi: Spilnoty: suspilna uyava i praktyky konstruyuvannya» (18-19 kvitnya 2019 r., m. Kyyiv) [“Problems of development of sociological theory": Proceedings of the XVI International. scientific-practical conf. "Problems of development of sociological theory: Communities: public imagination and design practices" (April 18-19, 2019, Kyiv)]. Kyyiv: Lohos. pp.40-45. (in Ukrainian)
Ukrayins`ke suspilstvo: monitorinh sotsialnykh zmin (2019). [Ukrainian society: monitoring of social changes]. Vyp. 6 (20). Kyyiv: Instytut sotsiolohiyi NAN Ukrayiny. 517 p. (in Ukrainian)
Ukrayins`ke suspilstvo: monitorinh sotsialnykh zmin (2020). [Ukrainian society: monitoring of social changes]. Vip. 7 (21). Kyyiv: Instytut sotsiologiyi NAN Ukrayiny, 2020. 547 p. (in Ukrainian)
Archer, M. S. (2003) Structure, Agency and the Internal Conversation. University of Warwick. Publisher: Cambridge University Press. 370 p. (in English)
Giddens, A. (1990). The Consequences of Modernity. Cambrige: Polity Press, 1990.186 p. (in English)
Castells, M. (2005). The Message is the Medium. In Global Media and communication. No 3, рр. 135-139. (in English)
Dahrendorf, R. (1979). Life Chances: Approaches to Social and Political Theory. Chicago: University of Chicago. (in English)
Habermas, J. (1981). Theorie des kommunikativen Handelns. B.2. Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft [Theory of communicative action. B.2. On the critique of functionalist reason]. Frankfurt / M.184 p. (in German)
Mattelart, A. (1999). Histoire de l'utopie planétaire: de la cité prophétique à la société globale [History of planetary utopia: from the prophetic city to global society] Paris, La Découverte. 416 p. (in French)
Susska, O. O., Pashchenko, H. P. (2021). Socio-communicative and cultural practices during the pandemic period. European Political and Law Discourse.Vol. 8. Issue 2. pp. 123-129. (in English)