Соціальна солідарність в умовах війни: етномовний вимір Буковини

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ольга Палагнюк

Анотація

Актуальність. В умовах війни в Україні змінюються усталені соціальні зв’язки і звичний устрій життя, запускаються нові ідентифікаційні процеси, що реалізуються за принципом поділу на «своїх» та «чужих».


Метою статті є висвітлення змін в етномовній ідентичності мешканців Буковини до і після початку повномасштабної російсько-української війни та з’ясування їхньої ролі у конструюванні соціальної солідарності.


Методи і методологія. Було проведене опитування на теренах Буковини (Чернівецька область) у серпні-вересні 2022 року. Основну групу досліджуваних склали 475 осіб (n=475) віком від 18 до 65 років, чоловіків і жінок порівну. Опитування проводилось з використанням методики «Етномовна ідентичність» (О. Ю. Кухарук) у змішаній формі (он-лайн та традиційному форматі) з подальшою тріангуляцією даних.


Результати. Здійснене емпіричне дослідження та аналіз отриманих результатів дозволяють констатувати, що на Буковині є чотири етномовних групи: україномовна (У), українсько-російськомовна (УРО), українсько-румуномовна (УРУ) та румуномовна (Р). Російськомовні респонденти були визначені як «самоусунені». На емпіричному рівні доведено зближення ідентифікацій, що можна розглядати як підґрунтя солідарності, що обумовлено ситуацією війни та потребою об’єднатись задля спільного блага. Таким чином, йде мова про етномовну ідентичність, що в сукупності з іншими компонентами соціальної ідентичності на індивідуальному рівні виступає основою психологічних відмінностей, а на рівні великих груп, суспільства чи людства в цілому – основою єднання, солідаризації задля самозбереження чи/і саморозвитку.


Висновки і перспективи подальших досліджень. Узагальнення виявлених особливостей щодо етномовного виміру соціальної солідарності на Буковині в умовах війни вказує на актуалізацію вище описаних явищ, що може мати як закономірний, так тенденційний чи/і ситуативний характер. Це обумовлює потребу подальшого дослідження етномовної ідентичності із розширенням як географічних, так і теоретико-методологічних його меж. Перспективами подальших досліджень виступає дослідження особливостей інших компонентів соціальної ідентичності як основи солідарності, визначення ціннісно-орієнтованих домінант, формулювання принципів соціально-технологічного забезпечення досягнення і підтримання соціальної солідарності в умовах суспільних трансформацій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Палагнюк, О. (2022). Соціальна солідарність в умовах війни: етномовний вимір Буковини. Проблеми політичної психології, 12(26), 198-215. https://doi.org/10.33120/popp-Vol26-Year2022-115
Розділ
Articles
Біографія автора

Ольга Палагнюк, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Кандидат психологічних наук, докторант

Посилання

Hubeladze, I. H. (2012). Psykholohichni mekhanizmy transformatsii sotsialnoi identychnosti molodi silskoho pokhodzhennia v miskii spilnoti [Psychological mechanisms of transformation of social identity of youth of rural origin in the urban community]. Extended abstract of candidate’s thesis. In-t sots. ta polit. psykholohii NAPN Ukrainy. Kyiv. Retrieved from https://ispp.org.ua/wp-content/uploads/2021/09/aref_hubeladze.pdf [іn Ukrainian]
Ia. Dashkevych. (1995). Natsiia i utvorennia Kyivskoi Rusi. Formuvannia ukrainskoi natsii: istoriia ta interpretatsii. [Nation and formation of Kiev an Rus. Formation of the Ukrainian nation: history and interpretations]. Materialy kruhloho stolu istorykiv Ukrainy. [Proceedings of the round table of Ukrainian historians]. (РР. 8-15). Lviv : B/v. [іn Ukrainian]
Kononenko, V. P. (2018) Vyrishennya terytorialʹnykh sporiv Mizhnarodnym Sudom OON: teoriya i praktyka : monohrafiya. [Settlement of territorial disputes by the UN International Court of Justice: theory and practice: monograph] Kyyiv-Odesa : Feniks. 438 s. Retrieved from http://idpnan.org.ua/files/2019/virishennya-teritorialnih-sporiv-sudom-oon-teoriya-i-praktika-kononenko-v.-p.-.pdf [іn Ukrainian]
Kukharuk, O. (2020). Osoblyvosti etnichnoi identychnosti predstavnykiv riznykh etnomovnykh hrup ukrainskoho studentstva. [Features of ethnic identity of representatives of different ethnic groups of Ukrainian students]. Candidate’s thesis. Instytut sotsialnoi ta politychnoi psykholohii NAPN Ukrainy. Kyiv Retrieved from https://ispp.org.ua/wp-content/uploads/2020/09/Diser_Kukharuk.pdf [іn Ukrainian]
Nahorna, L.P. (2008). Rehionalna identychnist: ukrainskyi kontekst. [Regional identity: Ukrainian context]. Kyiv: IPiEND imeni I.F.Kurasa NAN Ukrainy Retrieved from :https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/Nagorna_50.pdf [іn Ukrainian]
Palahniuk, O. V. (2022) Identychnistʹ yak sutnisne yadro sotsialʹnoyi solidarnosti. [Identity as an essential core of social solidarity] Naukovi perspektyvy: zhurnal. № 2(20). S. 463-483. Retrieved from http://perspectives.pp.ua/index.php/np/article/view/1259 [іn Ukrainian]
Parygin, B. D. (2003). Social'naja psihologija. Problemy metodologii, istorii i teorii. [Social psychology. Problems of methodology, history and theory]. Sankt-Peterburg [in Russian]
Pravdyvets, N. O. (2010). Teoretychna model fenomenu identychnosti osobystosti. Aktualni problemy psykholohii : [Theoretical model of the phenomenon of identity identity. Current issues of psychology]. Orhanizatsiina psykholohiia. Ekonomichna psykholohiia. Sotsialna psykholohiia. Kyiv, 1(27), 137-145. [іn Ukrainian]
Shulga. M. A. (2014) Demokratychna identychnistʹ Yevropeysʹkoho Soyuzu: kontseptualʹnyy vymir. [The democratic identity of the European Union: a conceptual dimension] Hileya: naukovyy visnyk. Vyp. 80. S. 398-404. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2014_80_106 [іn Ukrainian]
Stepiko, M. T. (2017) Ukrayinsʹka identychnistʹ yak vyznachalʹna zasada protydiyi rosiysʹkiy ahresiyi. [Ukrainian identity as a determining basis for countering Russian aggression] Stratehichni priorytety. № 3. S. 178-183. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/spa_2017_3_23 [іn Ukrainian]
Vasiutynskyi, V. O. (2010). Psykholohichni vymiry spilnoty: [Psychological dimensions of the community] monohrafiia. Kyiv : Zoloti vorota Retrieved from http://www.ispp.org.ua/backup_ispp/1426077022.pdf [іn Ukrainian]
Voychyshynа, L. V. (2009) Do pytannya pro doslidzhennya etnichnoyi skladovoyi sotsialʹnoyi identychnosti uchnivsʹkoyi molodi. [To the question of the study of the ethnic component of the social identity of schoolchildren] Psykholoho-pedahohichni aspekty sotsializatsiyi osobystosti v umovakh suchasnoho suspilʹstva : Materialy Vseukrayinsʹkoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi / Za red. . I. Tomchuka. Vinnytsya : VOIPOPP, S. 45-51. [іn Ukrainian]