Методологічні засади психологічного забезпечення соціального прогнозування

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олена Суший

Анотація

Метою статті є обґрунтування методологічних засад психологічного забезпечення соціального прогнозування як науково-теоретичної та предметно-практичної діяльності.


Методологія та наукові підходи. Дизайн теоретичної і методологічної аргументації передбачає уточнення та узгодження основних загальнометодологічних положень соціального аналізу в їх зв’язку із соціальним прогнозуванням і соціальною психологією та з акцентуванням уваги на прогностичних можливостях й обмеженнях останньої.


Основні результати. Проаналізовано та узгоджено рівні соціального/соціально-психологічного аналізу, що дає змогу визначитися щодо масштабу прогнозованих явищ і процесів. Уточнено методологічні принципи як загальнонаукового, так і спеціального (галузевого) рівнів у їх зв’язку із структурно-смисловою побудовою соціального аналізу, що задає аналітичні рамки для формулювання дворівневої системи методологічних принципів психологічного забезпечення соціального прогнозування. Узагальнення соціально-психологічних підходів і теоретичних моделей з підходами до дослідження майбутнього стало основою для налаштування інтегративних зв’язків між соціальним прогнозуванням і соціально-психологічною наукою. Запропоновано низку перспективних напрямів використання соціально-психологічних підходів для розроблення прогностичних стратегій і технологій повоєнного відновлення країни, чим унаочнюються можливості переходу від теоретичного до практичного соціально-психологічного забезпечення соціального прогнозування.


Висновки і перспективи подальших досліджень. Головний сенс порушення фахової дискусії навколо проблеми психологічного забезпечення соціального прогнозування та питань прогнозування соціальних явищ і процесів під специфічним – соціально-психологічним – кутом зору і за допомогою специфічних – соціально-психологічних – засобів полягає в тому, що активна інтервенція соціально-психологічних підходів у соціальне прогнозування – це єдиний шлях досягнення того, щоб знання про внутрішній (психічний) зміст соціальних явищ і процесів, про закономірності їх перебігу і розвитку стали реальною підставою для адекватних соціально-психологічних прогнозів і дієвих практичних рекомендацій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Суший, О. (2022). Методологічні засади психологічного забезпечення соціального прогнозування. Проблеми політичної психології, 12(26), 123-137. https://doi.org/10.33120/popp-Vol26-Year2022-117
Розділ
Articles
Біографія автора

Олена Суший, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Доктор наук з державного управління, доцент, завідувач лабораторії методології психосоціальних і політико-психологічних досліджень

Посилання

Afonin, E. A. (2010). Liudska identychnist ta osoblyvosti yii vplyvu na polityku i derzhavne upravlinnia [Human identity and features of its influence on politics and state administration]. In V. A. Rebkalo, V. A. Shakhov, V. V. Holub, & V. M. Kozakov (Eds.), Kontseptualni zasady vzaiemodii polityky i upravlinnia. Kyiv: NADU, pp. 265–289. Retrieved from http://lib.rada.gov.ua/static/about/text/Konzept_zasadi.pdf (in Ukrainian)
Curry, A. (2015). The APF methods anthology. Compass Special Edition. Retrieved from https://www.apf.org/page/Compass (in English)
Donchenko, Ye. A. (1994). Sotsiyetalnaya psikhika [Social psychology]. Kiyev: Naukova dumka. (in Russian)
Glenn, J.C., ed., Gordon, T.J., ed. (2009). Futures Research Methodology – Version 3.0. Washington, DC, Millennium Project, 1300 p. Retrieved from https://www.millennium-project.org/publications-2/futures-research-methodology-version-3-0/ (in English)
Slaughter, R. A., & Inayatullah, S. (2005). Knowledge base of futures studies (Professional ed.). Foresight International. (in English)
Kirdina-Chendler, S. G., (2015). Metodologicheskiy institutsionalizm i mezouroven sotsialnogo analiza [Methodological institutionalism and the mesolevel of social analysis]. Sotsiologicheskiye issledovaniya, 12, 51–59. (in Russian)
Mazilov, V. A., Slepko, Yu. N. (2021). Sotsialnoye prognozirovaniye: ot forsayta k metodologii analiza sotsialno-psikhologicheskikh posledstviy vnedreniya novykh tekhnologiy [Social forecasting: from the foresight to the methodology of analysis of the social and psychological consequences of the introduction of new technologies]. Psikhologicheskiy zhurnal, 42(2), 115–121. (in Russian)
Rubinshteyn, A. Yа., (2016). Sotsialnyy liberalizm: k voprosu ekonomicheskoy metodologii [Social liberalism: to the question of economic methodology]. In A. Ya. Rubinshteyn, & N. M. Pliskevich (Eds.), Sotsialnyy liberalism. St. Petersburg: Aleteyya. Retrieved from http://www.maxima-library.org/mob/b/400039?format=read (in Russian)
Slyusarevskyy, M. M. (Ed.) (2018). Osnovy sotsialnoi psykholohii [Basics of social psychology]. Kyiv: Talkom. (in Ukrainian)
Slyusarevskyy, M. M. (2019). Neskhodymi tereny Psykhei: marshruty naukovoho piznannia: vybrani pratsi [Inconvenient terrains of Psyche: routes of scientific knowledge: selected works]. Kyiv: Talkom. (in Ukrainian)
Sushyi, O. (2022). Partysypatyvne prohnozuvannia: adaptatsiia yevropeyskoho dosvidu do zavdan povoiennoho vidnovlennia Ukrainy [Participatory forecasting: adaptation of European experience to the tasks of post-war reconstruction of Ukraine]. Problems of political psychology, 25(1). https://doi.org/10.33120/popp-Vol25-Year2022-91 (in Ukrainian)
Sushyi, O. (2021). Prohnostychnyi potentsial sotsialno-psykholohichnykh doslidzhen: vid teorii do praktyky Prognostic potential of socio-psychological research: from theory to practice]. Scientific studios on social and political psychology, 47(50), 19–31. https://doi.org/10.33120/ssj.vi47(50).209 (in Ukrainian)
Zhuravlev, A. L., & Nestik, T. A. (2018). Psikhologicheskiye aspekty prognozirovaniya sotsialnykh posledstviy tekhnologicheskogo progressa [Psychological aspects of forecasting the social consequences of technological progress]. Psikhologiya cheloveka kak subyekta poznaniya, obshcheniya i deyatelnosti. Moscow: Institut psikhologii RAN, рр. 711–718. (in Russian)