Види спільнотних ідентичностей: проблеми трансформації та взаємодії в умовах війни

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Лариса Коробка

Анотація

 


Актуальність проблеми. Новітні виклики, які постали внаслідок повномасштабної агресії росії проти України зумовлюють необхідність дослідження проблеми ідентичності, здійснення соціально-психологічної рефлексії щодо трансформації спільнотних ідентичностей та їхньої взаємодії в цих умовах.


Мета статті На основі аналізу сучасного вітчизняного і зарубіжного досвіду вивчення проблеми ідентичності та її видів обґрунтувати теоретичні засади дослідження трансформації та взаємодії різних видів спільнотних ідентичностей в умовах воєнних дій.


Методологія. На основі загальнотеоретичних методів аналізу, систематизації, узагальнення, інтерпретації різних наукових підходів та емпіричних результатів визначено теоретичні засади дослідження взаємодії спільнотних ідентичностей та їхньої трансформації в умовах міждержавного воєнно-політичного протистояння. Це положення про те, що ідентичність постає призмою, через яку розглядаються, оцінюються і вивчаються важливі риси сучасного життя; ідентичність як процес, умова буття чи становлення, постійно оновлюється, утверджується або видозмінюється як на рівні індивіда, так і на колективному рівні; внутрішньою, основною характеристикою ідентичності є гетерогенність, "множинність" сучасних ідентичностей; різні ідентичності залежно від контексту можуть доповнювати одні інших або конфліктувати між собою.


У результаті здійснений аналіз проблеми ідентичності, трансформації та взаємозв’язку різних видів ідентичностей в умовах війни дав підстави для виокремлення соціально-психологічних та політико-психологічних аспектів дослідження спільнотних ідентичностей населення України в умовах війни – це те, що вони пов’язані одночасно і з травматизацією, і з переосмисленням, трансформацією ідентичностей внаслідок війни. Оскільки предметом нашого дослідження є взаємодія спільнотних ідентичностей в умовах війни, то до загального переліку ідентифікаційних координат вважаємо за доцільне включити ті різновиди спільнотних ідентичностей, які, як можна припустити, можуть або конкурувати, або гармонійно співіснувати між собою.


Відповідно фокус уваги буде спрямовано на вивчення Європейської, етнічної, етномовної, громадянської, регіональної, територіальної, локальної тощо та виявлення соціально-психологічних ефектів взаємодії спільнотних ідентичностей, що й постане перспективою подальших досліджень.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Коробка, Л. (2023). Види спільнотних ідентичностей: проблеми трансформації та взаємодії в умовах війни. Проблеми політичної психології, 13(27), 86-97. https://doi.org/10.33120/popp-Vol13-Year2023-126
Розділ
Articles
Біографія автора

Лариса Коробка, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Канд. психол. наук, с.н.с., голововний науковий співробітник лабораторії психології мас і спільнот

Посилання

Andrushchenko, T. V. (2019). Rehionalʹna identychnistʹ: zmist, typy ta osoblyvosti formuvannya [Regional identity: content, types and peculiarities of formation]. Politykus : nauk. zhurnal, [ Politicus: Science. magazine], 4, 93-97. (in Ukrainian)
Arbyenina, V. L., Sokuryansʹka L. H. (Red.) (2012). Ukrayinsʹke student·stvo u poshukakh identychnosti: monohrafiya. [Ukrainian studentship in search of identity: monograph]. Kharkiv: KHNU imeni V. N. Karazina. (in Ukrainian)
Bystrytskyi, YE. (2020). Narodzhennya chuzhoho z identychnosti spilʹnoty [The birth of the stranger from the identity of the community. Ideology and politics journal]. Ideoloho-politychnyy zhurnal [Ideology and politics journal], 2 (16), 42-61. (in Ukrainian)
Vasiutynskyi V. (2010). Psykholohichni vymiry spilnoty: monohrafiia [Psychological dimensions of the community: monograph] Kyiv: Golden Gate. (in Ukrainian)
Vasiutinskyi, V.O. (2018). Zmist treninhu vchyteliv yak vyraznykiv tsinnisnoho porozuminnya v spilʹnoti [Zmіst training vchitelіv yak vraznіkіv tsіnіsnogo razumіnnya svіlnotі]. Psykholoho-pedahohichni zasady formuvannya osobystosti v umovakh hlobalʹnykh osvitnikh transformatsiy [Psychological and pedagogical ambush the formation of special features in the minds of global enlightened transformations]. Retrieved from https://www.academia.edu/38180279/%D0%97%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%83 (in Ukrainian)
Voropayeva, T. (2016). Spilʹna identychnistʹ v konteksti konsolidatsiyi ukrayinstva [Common identity in the context of the consolidation of Ukrainianness]. Visnyk Kyyivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ukrayinoznavstvo [Bulletin of Taras Shevchenko Kyiv National University. Ukrainian Studies], 1(18), 11-14. (in Ukrainian)
Danylyuk, I. (2010). Etnichna psykholohiya yak haluzʹ naukovoho znannya: istoryko-teoretychnyy vymir. Monohrafiya. [Ethnic psychology as a field of scientific knowledge: historical and theoretical dimension. Monograph]. K.: "SAMMITKNIGA". (in Ukrainian)
Kozlovetsʹ, M. (2010). Natsionalʹna identychnistʹ u konteksti hlobalizatsiyi: sotsialʹno-filosofsʹkyy analiz [National identity in the context of globalization : socio-philosophical analysis] : avtoref. dys. ... d-ra filosof. nauk : 09.00.03. [autoref. thesis ... Dr. Philosopher. Sciences: 09.00.03]. Kyiv. national University named after T. Shevchenko. (in Ukrainian)
Korzhov, H. (2006). Rehionalʹna identychnistʹ Donbasu : geneza i tendentsiyi rozvytku za umov suspilʹnoyi transformatsiyi [Regional identity of Donbas: genesis and development trends under the conditions of social transformation]. Sotsiolohiya: teoriya, metody, marketynh [Sociology: theory, methods, marketin], 4, 38-51. (in Ukrainian)
Korobka, L. M. (2019). Adaptatsiya spilʹnoty do suspilʹnykh zmin unaslidok viysʹkovoho konfliktu: vid perezhyvannya travmy do vidnovlyuvalʹnykh zusylʹ ta rozvytku [Community adaptation to social change resulting from military conflict: from trauma to recovery and development]. Naukovyy visnyk Khersonsʹkoho derzhavnoho universytetu. Seriya: Psykholohichni nauky [Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Psychological Sciences], 4, 176–182. (in Ukrainian)
Kryvda, Nataliya (2022). Pro tsinnisnyy rozlam, viynu identychnostey i rosiysʹku zhorstokistʹ [About the value split, the war of identities and Russian brutality]. POLITYKA. 09.05.2022 [POLICY]. Retrieved from https://kurs.if.ua/article/nataliya-kryvda-pro-czinnisnyj-rozlam-vijnu-identychnostej-i-rosijsku-zhorstokist/ (in Ukrainian)
Kryvytsʹka, O. (2018). Spilʹna identychnistʹ v umovakh dezintehratsiyi ukrayinsʹkoho suspilʹstva: osoblyvosti i shlyakhy formuvannya [Shared identity in the conditions of disintegration of Ukrainian society: features and ways of formation]. Naukovi zapysky IPiEND im. I.F. Kurasa NAN Ukrayiny [Scientific notes of IPiEND named after I.F. Kurasa of the National Academy of Sciences of Ukraine], 3-4, 124-141. (in Ukrainian)
Kukharuk, O. Yu. (2020). Sotsialʹno-psykholohichni osoblyvosti etnichnoyi identychnosti predstavnykiv riznykh etnomovnykh hrup ukrayinsʹkoho student·stva [Socio-psychological features of ethnic identity of representatives of different ethno-linguistic groups of Ukrainian students] dys.… kand. psykhol. n.: 19.00.05 [diss.... candidate psychol. n.: 19.00.05]. Institute of Social and Political Psychology of the NAЕS of Ukraine. Kyiv. (in Ukrainian)
Lyashenko, Oleksiy (2016). Deyaki aspekty doslidzhennya rehionalʹnoyi identychnosti [Some aspects of regional identity research] Naukovi zapysky In-tu polit. i etnonatsion. doslidzhenʹ im. I.F. Kurasa NAN Ukrayiny [Scientific notes of the Institute of Aviation. and ethnonation. research named after I.F. Kurasa of the National Academy of Sciences of Ukraine], 2(82), 271-283. (in Ukrainian)
Pasisnichenko, A. V. (2016). Yevropeysʹka identychnistʹ yak dyskursyvnyy fenomen: osoblyvosti konstruyuvannya [European identity as a discursive phenomenon: peculiarities of construction] dys.... kand. sotsiol. nauk : 22.00.01. [diss. sociol. Sciences: 22.00.01 Kharkiv. national University named after V. N. Karazina. Kharkiv. (in Ukrainian)
Petrovsʹka, I. (2020). Tryrivneva struktura hromadyansʹkoyi identychnosti osobystosti [The three-level structure of a person's civic identity]. Naukovi studiyi iz sotsialʹnoyi ta politychnoyi psykholohiyi [Scientific studies in social and political psychology], 46 (49), 131-138. (in Ukrainian)
Rafalʹsʹkyy, O. (Ker.) Kalakura, YA. (Red.) (2022). Tsyvilizatsiyna identychnistʹ ukrayinstva: istoriya i suchasnistʹ. Monohrafiya [Civilizational identity of Ukrainians: history and modernity. Monograph.]. Kyiv: IPiEND named after I. F. Kuras NAS of Ukraine. (in Ukrainian)
Rafalʹsʹkyy O., Samchuk Z. (2018). Tsyvilizatsiyni perekhrestya suchasnoho suspilʹstva : monohrafiya [Civilizational crossroads of modern society: monograph]. Kyiv: IPiEND named after I. F. Kuras NAS of Ukraine. (in Ukrainian)
Rostetsʹka, S. I. (2018). Konflikt identychnostey yak zahroza bezpetsi suchasnoyi derzhavy [The conflict of identities as a threat to the security of modern states.]. Aktualʹni problemy polityky [Actual problems of politics], 61, 128-137. (in Ukrainian)
Synelʹnykov, R.YU. (2018). Diahnostyka sformovanosti hromadyansʹkoyi identychnosti ukrayinsʹkoyi molodi [Diagnostics of the formation of the civic identity of Ukrainian youth.]. Orhanizatsiyna psykholohiya. Ekonomichna psykholohiya [Organizational psychology. Economic psychology], 3(14), 87-96. (in Ukrainian)
Spivak, L. M., Piontkovsʹka, D. V. (2012). Problema natsionalʹnoyi identychnosti u prostori vikovoyi psykholohiyi [The problem of national identity in the space of age psychology]. Naukovo-praktychnyy zhurnal «Psykholohiya». Tematychnyy spetsvypusk «Psykholohiya osobystosti: teoriya, dosvid, praktyka» [Scientific and practical magazine "Psychology". Thematic special issue "Personality psychology: theory, experience, practice], 6, 104–197. (in Ukrainian)
Tkachuk, A. F., Natalenko, N. V. (2020). Mistseva identychnistʹ. Dlya terytorialʹnykh hromad i ne tilʹky. [Local identity. For territorial communities and not only]. Kyiv: Yuston Publishing House LLC. (in Ukrainian)
Bauman, Z. (2011). Migration and Identities in the Globalized World. Philosophy Social Criticism, 37(4), 425-435. (in English)
Brigevich, Anna (2016). Eurosceptic Regionalists: Flemish and Walloon Identities Compared. L'Europe en Formation. 1, 95-121. (in English)
Citrin, J. & Sides, J. (2004). More than Nationals: How Identity Choice Matters in the New Europe. In Transnational Identities. Becoming European in the EU, eds. Richard K. Herrmann, et al. Lanham: Rowman and Littlefield. 161–185. (in English)
Kulyk, Volodymyr (2016) National Identity in Ukraine: Impact of Euromaidan and the War, Europe-Asia Studies, 68:4, 588-608. (in English)
Lewicka, M. & Iwańczak, B. (2018). Uncompleted identity and its consequences: compensations and synergies in Ukrainian identifications. Eurasian Geography and Economics, 59(3-4), 496-528. (in English)
Mclaren, L.M. (2006). Identity, Interests and Attitudes to European Integration. Series: Palgrave studies in European Union politics. Palgrave Macmillan: Basingstoke. №1. (in English)
Roccas, S., Brewer, M. B. (2002). Social identity complexity. Personality and Social Psychology Review, 6, 88 - 106. (in English)
Sterbling, Anton (2019). Collective Identities. In: The Handbook of Political, Social, and Economic Transformation. Edited by Wolfgang Merkel, Raj Kollmorgen and Hans-Jürgen Wagener, Oxford University Press, 416-420. (in English)
Wodak, R. Cillia, R., Reisigl, М., Liebhart, К. (2009). The discursive construction of national identity. Edinburgh: Edinburgh University Press. (in English)