Готовність до надзвичайних ситуацій: формуємо безпечне середовище

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Віталій Духневич

Анотація

Актуальність публікації зумовлена недостатньою кількістю психологічних розробок щодо супроводу процесів формування і функціонування безпечного простору. Розкрито особливості психологічного забезпечення процесів формування готовності до надзвичайних ситуацій.


Мета статті полягає в презентації розробок лабораторії психології політико-правових відносин щодо створення безпечного середовища.


Результати. Обстоюється думка про необхідність розроблення та впровадження технологій і методик роботи з різними суб’єктами та залучення відповідних фахівців до формування безпечного простору життєдіяльності. Стверджується, що розроблення нормативних документів, як і відповідне психологічне забезпечення процесів формування готовності, має охоплювати чотири блоки питань: 1) мотивування; 2) добір та підготовка осіб, формування команд; 3) організація взаємодії та інформування про НС; 4) фіксація, зберігання та передавання інформації про постраждалих. Наведено рекомендації щодо розроблення мотиваційного меню для осіб, що можуть залучатися до подолання наслідків НС. Розглянуто приклад завдання для формування цільових команд на основі принципів першої психологічної допомоги. Обстоюється ідея, що авторські напрацювання лабораторії психології політико-правових відносин ІСПП (трирівнева система першої психологічної допомоги, технологія «Шість кроків до безпеки» і технологія розвитку готовності громадян до конструктивної поведінки в надзвичайній ситуації) можуть бути покладені в основу розроблення тренінгових програм для відповідної підготовки команд і фахівців. Сформульовано питання для оцінювання готовності до комунікації в надзвичайній ситуації. Наводиться перелік інструментів (протоколів, бланків, методик) для фіксації, зберігання та передавання інформації про постраждалих. Представлено модифікацію Методики шкалованої самооцінки психофізіологічного стану (О. Кокун). Зроблено висновок про те, що робота з проєктування і створення безпечного середовища не припиняється навіть після досягнення певного результату. Дотримання безпеки та постійне піклування про неї – це безперервний процес реагування на нові виклики життя, пошуку нових можливостей, ресурсів, генерування нових ідей і правил.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Духневич, В. (2023). Готовність до надзвичайних ситуацій: формуємо безпечне середовище. Проблеми політичної психології, 13(27), 77-85. https://doi.org/10.33120/popp-Vol13-Year2023-128
Розділ
Articles
Біографія автора

Віталій Духневич, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії психології політико-правових відносин

Посилання

Bezpechne osvitnie seredovyshche: novi vymiry bezpeky (2022). Derzhavna sluzhba yakosti osvity Ukrainy [State Education Quality Service of Ukraine]. URL: https://sqe.gov.ua/bezpechne-osvitnie-seredovishhe-novi-vim/ (in Ukrainian)
Bezpechne osvitnie seredovyshche: pidhotovka zakladiv osvity do novoho navchalnoho roku (2022). Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy [Ministry of Education and Science of Ukraine]. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/bezpechne-osvitnye-seredovishe-pidgotovka-zakladiv-osviti-do-novogo-navchalnogo-roku (in Ukrainian)
Bezpeka v hromadi [Safety in the community] (n. d.). Site. URL: https://cop.org.ua/ua/. (in Ukrainian)
Dovgan N. O., & Polishchuk, S. A. (2023). Nadannia pershoi psykholohichnoi dopomohy u nadzvychainykh sytuatsiiakh: metodychni rekomendatsii [Provision of psychological first aid in emergency situations: methodical recommendations.]. Kyiv: ISPP NAPN Ukrainy. (in Ukrainian)
Dukhnevych, V. (2021). Hotovnist hromady do vyklykiv nadzvychainoi sytuatsii: psykholohichnyi rakurs [Community readiness for emergency challenges: psychological perspective]. Scientific Studios on Social and Political Psychology, 47(50), 151–159. URL: https://doi.org/10.33120/ssj.vi47(50).219 (in Ukrainian)
Dukhnevych, V. (2022). Stvorennia bezpechnoho osvitnoho seredovyshcha: «Shist krokiv do bezpeky» [Сreating a safe educational environment: «six steps to safety»]. Problems of Political Psychology, 26 (1). URL: https://politpsy.org/index.php/popp/article/view/105 (in Ukrainian)
Dukhnevych, V. M., & Sivers, Z. F. (2023). Zabezpechennia psykholohichnoi bezpeky uchasnykiv osvitnoho protsesu: metodychni rekomendatsii [Ensuring the psychological safety of participants in the educational process: methodical recommendations]. Kyiv: ISPP NAPN Ukrainy. (in Ukrainian)
Mosiichuk, T. Ye., & Krapyva, I. V. (2018). Osoblyvosti rozrobky systemy empirychnykh pokaznykiv rivnia sotsialnoi bezpeky osvitnoho seredovyshch [Peculiarities of developing a system of empirical indicators of the level of social security of the educational environment]. Habitus, 6, 77–84. URL: http://habitus.od.ua/journals/2018/6-2018/15.pdf (in Ukrainian)
Natsionalna kontseptsiia «Bezpechna hromada» [National concept «Safe community»] (2022). Document. URL: https://cutt.ly/4BoI5dS (in Ukrainian)
Tsiuman, T. P., & Boichuk, N. I. (2018). Kodeks bezpechnoho osvitnoho seredovyshcha [Code of Safe Educational Environment]. Kyiv: Ukrainskyi fond «Blahopoluchchia ditei». (in Ukrainian)