Методологічні обмеження прогнозування економічної поведінки українців

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олександр Малхазов

Анотація

Актуальність. В умовах повномасштабної російської агресіїгромадяни України змушені адаптуватись до нових реалій і шукати моделі соціально-економічної поведінки, які б забезпечили виживання і розвиток.


Метою статті є обґрунтування методологічних засад соціально-психологічного прогнозування економічної поведінки українців.


Результати. Встановлено, що розроблення ефективних прогнозів ускладнюється а) різноплановістю методологічних підходів та класифікаційних моделей економічної поведінки, б) низькою валідністю результатів емпіричних досліджень, які ґрунтуються на різних критеріальних моделях; в) багатовекторністю детермінації економічної поведінки. Запропоновано робоче визначення економічної поведінки як сукупності виборів щодо економічних цілей та способів їх досягнення, що ґрунтуються на світоглядних уявленнях та настановленнях особистості (групи, спільноти). Виокремлено соціально-психологічні чинники економічної поведінки, які підлягають емпіричному вимірюванню: мотиваційні (мотиви прийняття економічних рішень, рівень усвідомлення своїх інтересів і можливостей, наявний досвід реалізації прийнятих економічних рішень та досягнення цілей); ставленнєві (толерантність до корупції, ставлення до грошей, законослухняність); компетентнісні (ступінь економічної обізнаності, здатності: планувати економічне майбутнє і кроки по його досягненню, приймати економічні рішення в умовах невизначеності, передбачати наслідки своїх рішень; готовність змінюватися задля підвищення рівня свого економічного добробуту); рефлексивні (ідентифікація себе як учасника економічної взаємодії, практики аналізу причин власних невдач і здобутків, оцінювання власного потенціалу щодо прийняття економічних рішень). Визначено етапи соціально-психологічного прогнозування та перелік методів, які доцільно застосовувати на кожному з них.


Висновки і перспективи подальших досліджень Прогностичні сценарії можуть бути побудовані на основі критеріальної моделі чинників економічної поведінки, визначення необхідних і достатніх показників та індикаторів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Малхазов, О. (2023). Методологічні обмеження прогнозування економічної поведінки українців. Проблеми політичної психології, 14(28), 24-35. https://doi.org/10.33120/popp-Vol14-Year2023-138
Розділ
Articles
Біографія автора

Олександр Малхазов, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу методології психосоціальних та політико-психологічних досліджень

Посилання

Altman, M. (2020). Smart economic decision-making in a complex world. Academic Press. (in English)
Angner, E. (2020). A course in behavioral economics. Bloomsbury Publishing. (in English)
Arieli, D. (2018). Peredbachuvana irratsionalnist [Assumed irrationality]. Translated from English Dzvinkа Zavalii. Lviv: Vydavnytstvo Staroho Leva. (in Ukrainian)
Butko, M. P. (Ed.), Nezhyvenko, A. P., & Pepa, T. V. (2016). Ekonomichna psykholohiia [Economic psychology]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury. (in Ukrainian)
Hretska-Myrhorodska, V. V. (2018). Formuvannia sotsialno oriientovanoi ekonomiky: povedinkovi peredumovy annualize [Formation of a socially oriented economy: behavioral prerequisites of analysis]. Efektyvna ekonomika, vol. 5. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6349 (Accessed 23 Nov 2023). (in Ukrainian)
Hubeladze, I. H. (2021). Realizatsiia pochuttia vlasnosti v sotsialnykh praktykakh: perspektyvy doslidzhen i vprovadzhennia v praktyku [Implementation of a sense of ownership in social practices: perspectives of research and implementation in practice]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia Psykholohiia, (70), 63–69. (in Ukrainian)
Kompaniiets, V. V., & Poliakova, O. M. (2021). Ekonomichna psykholohiia. Коnspekt lекtsіi [Economic psychology. Synopsis of lectures]. Part. 4. Kharkiv: UkrДUZТ. (in Ukrainian)
Lozhkin, H. V., Spasiennikov, V. V., & Komarovska, V. L. (2004). Ekonomichna psykholohiia [Economic psychology]. Kyiv: Profesional. (in Ukrainian)
Marshall, A. (2011). Osnovy ekonomicheskoy nauki [Fundamentals of economic science]. Moscow: Litres. (in Russian)
Mochernyi, S. V. (2000). Ekonomichna entsyklopediia [Economic encyclopedia]. Kyiv: Akademiia. (in Ukrainian)
Moskalenko, O. M., & Zaitsev, Yu. K. (2019). Stratehichna analityka: teoriia ihor vs povedinkova ekonomika [Strategic analytics: game theory vs behavioral economics]. Еkоnоmіchnа аnаlіtykа: suchаsnі rеаlіi tа prоhnоstychnі mоzhlyvоstі. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, April 19, 2019 (pp. 208–212). Кyiv: КNЕU. (in Ukrainian)
Petynova, O. B. (2018). Ekonomichna povedinka: do pytannia eksplikatsii poniattia [Economic behavior: to the question of the explanation of the concept]. Hrani, 21(2), 60–65. (in Ukrainian)
Samson, A. (2014). The behavioral economics guide 2014. London, UK: Behavioral Economics Group. (in English)
Taler, R. (2018). Povedinkova ekonomika. Yak emotsii vplyvaiut na ekonomichni rishennia [Behavioral economics. How emotions affect economic decisions]. Translated from English Svitlana Krykunenko. Kyiv: Nash format. (in Ukrainian)
Taler, R., & Sanstein, K. (2017). Poshtovkh. Yak dopomohty liudiam zrobyty pravylnyi vybir [Impetus. How to help people make the right choice]. Nash format. (in Ukrainian)
Telnov A. S., & Reshmidilova, S. L. (2020). Razvitiye povedencheskoy ekonomiki v prinyatii ekonomicheskikh resheniy [Development of behavioral economics in making economic decisions]. Ekonomichnyi visnyk. Seriia: finansy, oblik, opodatkuvannia, 5, 61. (in Russian)
Vakhitov V., & Hryhorenko Ye. (2017) Povedinkova ekonomika: chomu my liubymo pomyliatysia VoxUkraine. Retrieved from https://voxukraine.org/povedinkova-ekonomika-chomu-mi-lyubimo-pomilyatisya. (in Ukrainian)
Vartanova, O. V., & Rovniahin, O. (2022). Ekonomichna povedinka subiektiv pryiniattia rishen [Economic behavior of decision-making subjects]. Innovatyka v osviti, nautsi ta biznesi: vyklyky ta mozhlyvosti. Materials of the 3rd All-Ukrainian Conference of Higher Education Graduates and Young Scientists (Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv, November 17, 2022) (pp. 94–99). Vol. 2. Кyiv. (in Ukrainian)
Yakovenko, R. V., Bobochka, T. V., & Lynchenko, M. D. (2015). «Liudyna ekonomichna» ta yii evoliutsiia [«Economic man» and its evolution]. Nаukоvі prаtsі Кіrоvоhrадskоhо nаtsіоnаlnоhо tеchnіchnоhо unіvеrsytеtu. Еkоnоmіchnі nаyky, 27, 129–137. (in Ukrainian)