Семантичні координати економічних орієнтацій молоді

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Світлана Позняк

Анотація

Актуальність дослідження економічних орієнтацій молоді визначається необхідністю розширення уявлень про структуру економічної ідентичності та економічну поведінку підростаючого покоління в умовах сучасних економічних та загальних суспільних трансформацій, пов’язаних насамперед з поглибленням процесів глобалізації і диджиталізації.


Мета статті – описати підхід та сформулювати основні положення моделі емпіричного дослідження економічної ідентичності, а також представити та обговорити результати її застосування для вивчення економічних орієнтацій учнівської та студентської молоді.


Результати. Основою запропонованого підходу до дослідження економічної ідентичності є положення про ключову роль ідентичності в прийнятті економічних рішень, пріоритетну роль самовизначення суб’єкта щодо зовнішніх стимулів у конструюванні його економічної ідентичності, а також ціннісно-смислову детермінацію економічних орієнтацій суб’єкта. Емпіричне дослідження, здійснене за допомогою методів глибинного інтерв'ю та психосемантики, дало змогу верифікувати модель дослідження економічної ідентичності молоді. За основні показники цієї моделі взято уявлення про ціннісні регулятори в економічній сфері, ставлення до економічних об’єктів і явищ, настановлення щодо норм та правил ділової взаємодії. Встановлено, що семантичний простір економічних орієнтацій учнівської та студентської молоді структурується значеннями соціальної цінності економічної діяльності та економічної активності і незалежності. Значення, які репрезентують ставлення до економічних об’єктів і явиш, виявилися на периферії семантичного простору економічних орієнтацій молоді.


Перспективи практичного застосування результатів дослідження пов’язані з урахуванням особливостей економічних орієнтацій учнівської та студентської молоді (зокрема, регіональних особливостей, вивчення яких є завданням наступного етапу дослідження) у розробленні та реалізації освітньої політики для підвищення рівня адаптації молоді до зміни економічних та загальносоціальних умов її життєдіяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Позняк, С. (2023). Семантичні координати економічних орієнтацій молоді. Проблеми політичної психології, 14(28), 135-146. https://doi.org/10.33120/popp-Vol14-Year2023-144
Розділ
Articles
Біографія автора

Світлана Позняк, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу психології політичної поведінки молоді

Посилання

Akerlof, G. A., Kranton, R. E. (2020). Economics and Identity. The Quarterly Journal of Economics, 3 (115), 715–753. (in English)
Akerlof, G. A., & Kranton, R. E. (2011). Identity Economics: How Our Identities Shape Our Work, Wages, and Well-Being. Prinston University Press. (in English)
Bretsko, I. I., Varha, V. S., & Chekan, N. V. (2022). Psykholohichni osoblyvosti stanovlennia ekonomichnoi identychnosti v yunakiv [Psychological peculiarities of the teenagers’ economic identity formation]. Nauka maibutnoho: zbirnykof naukovykh prats studentiv, aspirantiv ta molodykh vchenykh, 2(10), 13–18. (in Ukrainian)
Coleman, J. S. (1990). Foundations of social theory. Harvard University Press. (in English)
Frank, R. H. (2010). What Price the Moral High Ground?: How to succeed without selling your Soul. Princeton, NJ: Princeton University Press. (in English)
Klontz, B., Britt, S. L., Mentzer, J., & Klontz, T. (2011). Money Beliefs and Financial Behaviors: Development of the Klontz Money Script Inventory. Journal of Financial Therapy, 2 (1). https://doi.org/10.4148/jft.v2i1.451 (in English)
Lenick, D., & Kiel, F. (2007). Moral Intelligence: Enhancing Business Performance and Leadership Success. New Jersey: Pearson Education. (in English)
Moskal, Yu. (2007). Struktura ekonomichnoi identychnosti: osoblyvosti yii vyznachennia ta rozghliadu [The structure of economic identity: peculiarities of definition and research]. Psykholohiia i suspilstvo, 3, 98–102. (in Ukrainian).
Moskalenko, V. V. (2013). Sotsializatsiia osobystosti [Socialization of a personality]. Kyiv: Feniks. (in Ukrainian).
Zubiashvili, I. K. (2019). Sutnist ekonomichnoi kultury osobystosti ta yii rol v ekonomichnii sotsializatsii [Essence of economic culture and its role in economic socialization]. Psykholohichnyi zhurnal, 2(22),163–183. (in Ukrainian).
Zubiashvili, I. (2021). Osoblyvosti ekonomichnoho samovyznachennia suchasnykh starshoklasnykiv [Peculiarities of economic self-determination of modern school students]. Naukovi pratsi Mizhrehionalnoi Akademii upravlinnia personalom. Psykholohiia, 2 (51), 18–25. (in Ukrainian).