Медіаосвітні практики розвитку інформаційного патріотизму молоді

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталія Череповська

Анотація

Актуальність дослідження. Обстоюється думка, що в умовах гібридної, ідеологічної війни зростає роль патріотизму як потенційного ресурсу збереження національної ідентичності українців.


Метою статті було сформулювати нове поняття – інформаційний патріотизм» молоді – та окреслити інноваційні напрями його розвитку.


Методологічні засади. Тема патріотизму молоді висвітлюється в контексті теорії кіберсоціалізації. На основі аналізу літератури визначено два напрями, які є дотичними до зазначеної теми: 1) вплив медіа, інтернету на свідомість, світоглядні позиції та соціалізацію молоді; 2) застосування медіаресурсів та нових технологій у вихованні патріотизму молоді.


Результати дослідження. На підставі аналізу джерел запропоновано та обґрунтовано нове поняття – «інформаційний патріотизм», створено медіаосвітню модель його розвитку. Визначено, що в психологічному контексті інформаційний патріотизм особистості полягає в актуалізації емоційно-почуттєвої, ментально-когнітивної, мотиваційно-дієвої складових, які реалізуються в площині медіаінформаційного простору. Інформаційний патріотизм розглянуто як новий вид патріотизму, спрямований на збереження, захист та просування українських цінностей в інформаційному просторі. Створено модель розвитку інформаційного патріотизму молоді, яка визначає інноваційні медіаосвітні практики його оптимізації.


Перспективи практичного застосування результатів дослідження. Запропонована модель розвитку інформаційного патріотизму спрямована на стимуляцію: активності щодо поширення українського медіаконтенту в соціальних мережах; мотивації захисту українського інформаційного простору від ворожої пропаганди в соціальних мережах; медіатворчості як творення оригінального патріотичного медіаконтенту, здатного популяризувати українські цінності у віртуальній реальності. Перспектива подальших досліджень полягає в моніторингу інформаційного патріотизму молоді, розробленні інноваційних медіаосвітніх методик та їх апробації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Череповська, Н. (2020). Медіаосвітні практики розвитку інформаційного патріотизму молоді. Проблеми політичної психології, 23(1), 241-254. https://doi.org/10.33120/popp-Vol23-Year2020-55
Розділ
Articles
Біографія автора

Наталія Череповська

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник

лабораторії психології масових комунікацій та медіаосвіти,

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України,

м. Київ, Україна