Соціальна солідарність в контексті пошуку шляхів досягнення і збереження цілісності суспільства: міждисциплінарний аналіз

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ольга Палагнюк

Анотація

Актуальність статті визначається необхідністю поглиблення соціально-психологічних уявлень про соціальну солідарність, її структуризацію та особливості функціонування в умовах суцільних диференціацій, дезінтеграцій і конфліктів та пошуку шляхів досягнення й збереження цілісності суспільства.


Метою статті є вивчення структуризації соціальної солідарності з акцентуванням уваги на сучасних підходах, що розробляються в межах соціальної психології в умовах поглиблення соціальної диференціації і трансформаційних змін українського суспільства.


Методологія та наукові підходи: метатеоретична концепція діалогічної форми солідарності (Габермас, 2000); положення теорії соціального порівняння, згідно з яким утворення великих соціальних груп є основою ідентифікації як оцінювання їхніми членами точності своїх особистих переконань і поглядів (Фестингер, 1999); положення про соціальні трансформації, які є «наскрізною рамкою аналізу» (Богомолова, 2002); положення про тотальну індивідуалізацію життя, становлення здатного до рефлексії суб’єкта (Бек, 2000); визначення спільнот як особистих мереж, які більше не обмежуються географічними районами і мають можливість надавати різні види підтримки як прояви солідарності (Wellman, & Wortley, 1990).


Результати. Визначено, що соціальна солідарність – це специфічна властивість суспільства, що виникає стихійно або керовано на основі інтеграції особистісних потенціалів солідарності більшості його членів, завдяки чому відбувається конвергенція суспільних процесів на спільній меті та формується згуртованість на рівні великих груп. Встановлено, що солідарність як згуртованість великих груп уможливлює ефективне розв’язання проблем та досягнення цілей сталого розвитку; що є потреба в новому погляді на поняття і механізми солідарності, пов’язана з тим, що багато феноменів сучасних солідаризаційних процесів неможливо пояснити тільки на засадах класичних теорій солідарності. Поняття «нова солідарність» визначено як загальноприйняте, що втрачає територіальну, класову за ангажованість і більше не відтворює постійну спільність інтересів, цінностей.


Висновки. Психологічне структурування соціальної солідарності уможливлює розмежування її особливостей у різних соціальних вимірах. Акцентування уваги на соціальній взаємодії, комунікації, ролі довіри, соціальної відповідальності і толерантності в процесах солідаризації розкриває специфіку різновекторної площини досягнення і збереження соціальної солідарності. Особистість формує своє усвідомлене ставлення до певних перспектив суспільного життя, психологічним осередком якого є «особистісний потенціал солідарності». Солідарність як згуртованість великих соціальних груп досягається за рахунок дії певних механізмів, зокрема переживання співпричетності, полілогу спільнот, висхідної і низхідної ініціатив та динамічного балансу процесів конкурування і кооперування спільнот.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Палагнюк, О. (2021). Соціальна солідарність в контексті пошуку шляхів досягнення і збереження цілісності суспільства: міждисциплінарний аналіз . Проблеми політичної психології, 24(1), 83-103. https://doi.org/10.33120/popp-Vol24-Year2021-66
Розділ
Articles
Біографія автора

Ольга Палагнюк, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Кандидат психол. наук, докторант

Посилання

Amin, Ash. (2002). “Ethnicity and the Multicultural City: Living with Diversity.” Environment and Planning A: Economy and Space 34 (6): 959–980. DOI: https://doi.org/10.1068/a3537 Retrieved from https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1068/a3537 (in English)
Bauman Z. (2002) Individualizirovannoye obshchestvo [Individualized society]. M.: Logos. (in Russian)
Bek U. (2000). Obshchestvo riska. Na puti k drugomu modern [Risk society. On the way to another modernity]. Per. s nem. V. Sedelnika i N. Fedorovoy; Poslesl. A. Filippova. M.: Progress-Traditsiya. (in Russian)
Bogomolova N. N. (2002) Psikhologiya bolshikh sotsialnykh grupp: novyye sudby, novyye podkhody. [Psychology of large social groups: new destinies, new approaches]. N. N. Bogomolova, A. I. Dontsov, T. V. Folomeyeva. Sotsialnaya psikhologiya v sovremennom mire. [Social psychology in the modern world]. Moskva: Aspekt Press. 132–147. (in Russian)
Brunkhorst, Hauke (2005), Solidarity From Civic Friendship to a Global Legal Community, Cambridge/London: MIT Press Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/262907398_Solidarity_From_Civic_Friendship_to_a_Global_Legal_Community_CambridgeLondon_MIT_Press_2005 (in English)
Cheong, Pauline Hope, Rosalind Edwards, Harry Goulbourne, and John Solomos. (2007). “Immigration, Social Cohesion and Social Capital: A Critical Review.” Critical Social Policy 27: 24–49. DOI: https://doi.org/10.1177/0261018307072206 Retrieved from https://asu.pure.elsevier.com/en/publications/immigration-social-cohesion-and-social-capital-a-critical-review (in English)
Davies & Savulescu (2019) Solidarity and Responsibility in Health Care. Public Health Ethics. Volume 12. No 2. 133-144 DOI: https://doi.org/10.1093/phe/phz008 Retrieved from https://academic.oup.com/phe/article/12/2/133/5528519 (in English)
Dukhnevych V. M. (2013) Pryntsypy zabezpechennya ta orhanizatsiyi dialohichnoyi vzayemodiyi. [Principles of providing and organizing dialogic interaction]. Aktualʹni problemy psykholohiyi. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Instytutu psykholohiyi imeni H. S. Kostyuka NAPN Ukrayiny. [Current problems of psychology. Collection of scientific works of the GS Kostyuk Institute of Psychology of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine.]. Tom 7. Ekolohichna psykholohiya. Vypusk 34. Retrieved from http://appsychology.org.ua/data/jrn/v7/i34/11.pdf (іn Ukrainian)
Festinger L. (1999). Teoriya kognitivnogo dissonansa. [The theory of cognitive dissonance.]. Per. s angl. SPb.: Yuventa. Retrieved from http://kyiv-heritage-guide.com/sites/default/files/%d0%a4%d0%95%d0%a1%d0%a2%d0%98%d0%9d%d0%93%d0%95%d0%a0%20-%20%d0%a2%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f%20%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be%20%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b0.pdf (in Russian)
Filippov A. F. (2008). Chuvstvennost i mobilizatsiya. K probleme politicheskoy esteziologii. De Futuro, ili Istoriya budushchego. [Sensuality and mobilization. On the problem of political aesthesiology. De Futuro, or History of the Future.]. pod red. D. A. Andreyeva i V. B. Pro zorova. M.: Politicheskiy klass, AIRO. 134-156; 207-231. Retrieved from https://www.hse.ru/pubs/share/direct/content_document/176862125 (in Russian)
Giddens E. (2004) Transformatsiya intimnosti. [Transformation of Intimacy]. SPb.: Piter. (in Russian)
Gofman, A. (2019). Tradition, morality і solidarity в Durkheim's theory. Istanbul University Journal of Sociology, 39, 25-39. DOI: https://doi.org/10.26650/SJ.2019.39.1.0007 Взято из https://www.isras.ru/index.php?page_id=1198&id=7199 (in English)
Habermas YU. (2000). Strukturni peretvorennya u sferi vidkrytosti: doslidzhennya katehoriyi hromadyansʹke suspilʹstvo. [Structural transformations in the field of openness: a study of the category of civil society]. Lʹviv: Litopys. (іn Ukrainian)
Hordiyenko V. I. (2008) Problema dialohu v umovakh realiy «psykholohichnoho suspilʹstva». [The problem of dialogue in the realities of "psychological society"]. Naukovi zapysky NaUKMA. Psykholohichni, pedahohichni nauky ta sotsialʹna robota. [Scientific notes of NaUKMA. Psychological, pedagogical sciences and social work]. T. 84. 38-45. (іn Ukrainian)
Hordiyenko V. I. (2009) Modeli komunikatyvnoho protsesu v suchasniy psykholohiyi ta yikhniy potentsial u poyasnenni dialohichnosti spilkuvannya. [Models of communicative process in modern psychology and their potential in explaining the dialogic nature of communication.]. Naukovi zapysky NAUKMA. Psykholohichni, pedahohichni nauky ta sotsialʹna robota. [Scientific notes of NAUKMA. Psychological, pedagogical sciences and social work]. T. 97. 55-60. (іn Ukrainian)
Larsen, Christian Albrekt. (2013). The Rise and Fall of Social Cohesion: The Construction and Deconstruction of Social Trust in the US, UK, Sweden and Denmark. Oxford: OUP. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199681846.001.0001 Retrieved from https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199681846.001.0001/acprof-9780199681846 (in English)
Lobanova A. S., Kolomoyetsʹ T. H. (2016) Solidaryzatsiya profesiynykh vidnosyn u sferi pratsi v umovakh suspilʹnykh vyklykiv. [Solidarity of professional relations in the field of work in the face of social challenges]. Rynok pratsi ta zaynyatistʹ naselennya. [Labor market and employment.]. № 1(46). Instytut pidhotovky kadriv derzhavnoyi sluzhby zaynyatosti Ukrayiny. [Institute of Personnel Training of the State Employment Service of Ukraine.]. 51-55. Retrieved from https://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/1-20161.pdf (іn Ukrainian)
Orban-Lembryk L. E. (2004) Sotsialʹna psykholohiya: pidruchnyk: u 2 kn. [Social psychology: textbook: in 2 books.]. K.: Lybidʹ. Kn. 1: Sotsialʹna psykholohiya osobystosti i spilkuvannya. (іn Ukrainian)
Ovcharov A. O. (2011) Mekhanizmy intehratsiyi-dyferentsiatsiyi yak sotsialʹno-psykholohichni faktory evolyutsiyi ideolohiy. [Mechanisms of integration-differentiation as socio-psychological factors of evolution of ideologies.]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ. Kyyiv: Milenium. Vyp.11. 149-153. (іn Ukrainian)
Rorti R. (1996) Sluchaynost, ironiya i solidarnost. Randomness, Irony and Solidarity. Perevod s angl. I. Khestanovoy, R. Khestanova. M.: Russkoye fenomenologicheskoye obshchestvo. [Russian phenomenological society.]. (in Russian)
Savulescu J. (2018). Golden Opportunity, Reasonable Risk and Personal Responsibility for Health. Journal of Medical Ethics, 44, 59-61. DOI: https://doi.org/10.1136/medethics-2017-104428 Retrieved from https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29146712/ (in English)
Sellberg, My M.,[Cathy Wilkinson, and Garry D. Peterson. (2015). “Resilience Assessment: A Useful Approach to Navigate Urban Sustainability Challenges.” Ecology and Society 20 (1). DOI: https://doi.org/10.5751/ES-07258-20014 Retrieved from https://www.ecologyandsociety.org/vol20/iss1/art43/ (in English)
Sivers Z. F. (2017) Prykladni aspekty stanovlennya politykopravovoyi svidomosti molodi : posibnyk. [Applied aspects of the formation of political and legal consciousness of youth: a guide.]. Z. F. Sivers, V. M. Dukhnevych, O. YU. Osadʹko; za zah. red. Z. F. Sivers; Nats. akad. ped. nauk Ukrayiny, In-t sots. ta polit. psykholohiyi. Kropyvnytsʹkyy: Imeks-LTD. Retrieved from http://psy-lpr.at.ua/Materials/SiversPosib2017.pdf (іn Ukrainian)
Stjerno (2004). Solidarity in Europe: The History of an Idea. Publisher: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511490378 Retrieved from https://www.cambridge.org/core/books/solidarity-in-europe/0033B1F96321CA4DB5F7A40D37F11D27 (in English)
Sushyy O. V. (2018) Sotsialʹna psykholohiya natsiyetvorennya: kontseptualʹni zasady i metodolohichni pryntsypy doslidzhennya. [Social psychology of nation-building: conceptual principles and methodological principles of research.]. Naukovi studiyi iz sotsialʹnoyi ta politychnoyi psykholohiyi. [Scientific studies in social and political psychology]. Vyp. 41 (44). 3-19. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/330556444_Susij_OV_Socialna_psihologia_nacietvorenna_konceptualni_zasadi_i_metodologicni_principi_doslidzenna_OVSusij_Naukovi_studii_iz_socialnoi_ta_politicnoi_psihologii_-_2018_-_Vip_41_44_-_S_3-19 (іn Ukrainian)
Tajfel H. (1979) Individuals and groups in social psychology. British Journal of Social and Clinical Psychology. 183-190. DOI: https://doi.org/10.1111/j.2044-8260.1979.tb00324.x Retrieved from https://psycnet.apa.org/record/1980-27903-001 (in English)
Tatenko V. O. (2020) Sotsialʹna psykholohiya natsiyetvorennya: subʺyektno-vchynkovyy pidkhid: monohrafiya. [Social psychology of nation-building: subject-action approach: monograph.]. V. O. Tatenko; Natsionalʹna akademiya pedahohichnykh nauk Ukrayiny, Instytut sotsialʹnoyi ta politychnoyi psykholohiyi. [National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Institute of Social and Political Psychology]. Kropyvnytsʹkyy : Imeks-LTD. Retrieved from https://ispp.org.ua/2021/02/19/tatenko-v-o-monografiya-socialna-psixologiya- naciyetvorennya-subyektno-vchinkovij-pidxid/ (іn Ukrainian)
Tytarenko T. M. (2014) Psykholohichni praktyky konstruyuvannya zhyttya v umovakh postmodernoyi sotsialʹnosti : monohrafiya. [Psychological practices of constructing life in postmodern society: a monograph.]. T. M. Tytarenko, O. M. Kochubeynyk, K. O. Cheremnykh; Natsionalʹna akademiya pedahohichnykh nauk Ukrayiny, Instytut sotsialʹnoyi ta politychnoyi psykholohiyi. [National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Institute of Social and Political Psychology.]. K.: Milenium. Retrieved from http://www.ispp.org.ua/backup_ispp/1423061573.pdf (іn Ukrainian)
Urri Dzh. (2012). Sotsiologiya za predelami obshchestv: vidy mobilnosti dlya XXI stoletiya [Sociology Beyond Societies: Types of Mobility for the 21st Century]. [Tekst] per. s angl. D. Kralechkina; nats. issled. un-t «Vysshaya shkola ekonomiki». [nat. issled. University Higher School of Economics]. M.: Izd. dom Vysshey shkoly ekonomiki. Retrieved from https://id.hse.ru/data/2012/06/20/1255154102/%D0%A3%D1%80%D1%80%D0%B8.pdf (in Russian)
Vasyutynsʹkyy V. (2010) Psykholohichni vymiry spilʹnoty: monohrafiya. [Psychological dimensions of community: a monograph]. K.: Zoloti vorota. Retrieved from http://www.ispp.org.ua/backup_ispp/1426077022.pdf (іn Ukrainian)
Wellman, Barry & Scot Wortley (1990). “Different Strokes from Different Folks: Community Ties and Social Support” American Journal of Sociology 96: 558–588. DOI: https://doi.org/10.1086/229572 Retrieved from https://www.jstor.org/stable/2781064 (in English)
Wilde, L. (2007). Solidarity in Europe: The History of an Idea. Contemp Polit Theory 6, 117-119. DOI: https://doi.org/10.1057/palgrave.cpt.9300271 Retrieved from https://link.springer.com/article/10.1057/palgrave.cpt.9300271 (in English)
Zhyttyevyy svit i psykholohichna bezpeka lyudyny v umovakh suspilʹnykh zmin. [The world of life and psychological security of the person in the conditions of social changes]. (2020). Referatyvnyy opys roboty. M. M. Slyusarevsʹkyy, L. A. Naydʹonova, T. M. Tytarenko, V. O. Tatenko, P. P. Hornostay, O. M. Kochubeynyk, B. P. Lazorenko. Kyyiv: Talkom. Retrieved from http://gorn.kiev.ua/DerjPremia2019.pdf (іn Ukrainian)