Досліджуються методологічні і прикладні проблеми аналізу та прогнозування макросоціальних і групових процесів у контексті динаміки ціннісного і символічного простору суспільної свідомості, розвитку колективної інтуїції, міжпоколінної взаємодії, соціальної солідарності. Розкривається проблематика психологічного супроводу населення в кризових і надзвичайниїх ситуаціях, конфліктної міжгрупової взаємодії, висвітлюються соціально-психологічні аспекти надання підтримки ВПО та представникам іншим вразливих груп населення. Обговорюються актуальні питання політичної соціалізації молоді, розвитку громадянської компетентності, планування життєвого шляху, регіональні особливості формування соціальних уявлень. Окрему увагу приділено впливу цифрових технологій на перспективи соціально-політичного розвитку України та психологічне благополуччя її громадян.


Адресується вченим, які працюють у галузях політичної психології та суміжних наук, викладачам і студентам.

DOI: https://doi.org/10.33120/popp-Vol24-Year2021

Опубліковано: 2021-12-30