Розробка та апробація опитувальника «Діагностика зрілості та типу громадянської ідентичності особистості»

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Інга Петровська

Анотація

Метою статті є представлення процедури розробки та апробації авторської методики діагностики зрілості та типу громадянської ідентичності особистості.


Методологія. Опитувальник містить 7 основних шкал і 7 субшкал і складається з двох частин. Перша частина опитувальника містить завдання, призначені для оцінювання рівня зрілості громадянської ідентичності (шкали: Репрезентованість, Стійкість, Суб’єктна орієнтація, Концептуальність), друга – для оцінювання міри розвиненості/актуалізованості вимірів громадянської ідентичності та встановлення типу громадянської ідентичності (шкали: Інституціональна спрямованість, Спільнотна спрямованість, Індивідуально-рольова/ігрова спрямованість). На етапі апробації опитувальника взяло участь 574 громадян віком 16-62 років (середній вік 32,6 років), 241 чоловіків (42%), 333 жінок (58%). Внутрішню надійність/узгодженість шкал опитувальника перевірено за допомогою показника альфа Кронбаха (отримано значення від 0,704 до 0,852), методом «розчеплення» (коефіцієнт Спірмена-Брауна) та статистикою Гутмана (значення коефіцієнтів від 0,66 до 0,89). Ретестова надійність перевірялася за участю 215 громадян (135 жінок, 80 чоловіків, середній вік 29,9 років) шляхом повторного тестування через 4 тижні. Коефіцієнти кореляції між показниками шкал опитувальника (від 0,73 до 0,88), отримані при повторному тестуванні мають високий рівень значущості (р ≤ 0,001). Оцінка конструктної валідності здійснювалася шляхом визначення факторної структури опитувальника за допомогою експлораторного факторного аналізу методом виділення головних компонент з обертанням Varimax normalized та конфірматорного факторного аналізу.


Результати засвідчили, що теоретичні моделі щодо показників зрілості та вимірів громадянської ідентичності демонструють задовільну відповідність емпіричним даним. Підтвердженням конвергентної валідності опитувальника є виявлені взаємозв’язки показників громадянської ідентичності з характеристиками его-ідентичності, особистісної зрілості та громадянською самосвідомістю. Встановлено діапазони низького, середнього та високого рівнів зрілості громадянської ідентичності, а також інституціональної, спільнотної та індивідуально-рольової/ігрової її спрямованості. За допомогою кластерного аналізу (із використанням методу дерева кластеризації та к-середніх) виявлено 8 груп досліджуваних з різним рівнем розвиненості/актуалізованості вимірів громадянської ідентичності, що дозволило описати типи громадянської ідентичності: Латентний; Інституціально-спільнотний; Спільнотний; Спільнотно-ігровий; Ігровий; Інституціонально-ігровий; Різнобічний; Державницький. Загальний відсоток коректності здійсненої класифікації складає 98,75%, що свідчить про високу достовірність поділу осіб на групи з різним типом громадянської ідентичності.


Висновки. Розроблений опитувальник валідний, надійний і може використовуватися для подальших досліджень громадянської ідентичності, зокрема, для встановлення рівня зрілості громадянської ідентичності та поширення її типів серед українських громадян різного віку, статі, політичних орієнтацій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Петровська, І. (2021). Розробка та апробація опитувальника «Діагностика зрілості та типу громадянської ідентичності особистості» . Проблеми політичної психології, 24(1), 222-247. https://doi.org/10.33120/popp-Vol24-Year2021-76
Розділ
Articles
Біографія автора

Інга Петровська, Львівський національний університет імені Івана Франка

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри психології

Посилання

Astin, A. & Sax, L. (1998). How undergraduates are affected by service participation. Journal of College Student Development, 39, 251–263. (in English)
Barabash, V. (2015). Hromadyanska kultura maybutnoho fakhivtsya v konteksti formuvannya hromadyanskoho suspilstva [Civic culture of the future specialist in the context of the civil society formation]. Naukovi zapysky Kirovohradskoho derzhavnoho pedahohichnoho Universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka. Seriya: Pedahohichni nauky, 135, 53–56. (in Ukrainian)
Beaumont, E., Colby, A., Ehrlich, T., & Torney-Purta, J. (2006). Promoting political competence and engagement in college students. Journal of Political Science Education, 2 (3), 249–270. (in English)
Boryshevskyi, M., Yablonska, T., & Antonenko, V. (2007). Rozvytok hromadyanskoyi spryamovanosti v yunatskomu vitsi: monohrafiya [Development of civic orientation in adolescence: a monograph]. Kyiv: Pedahohichna dumka. (in Ukrainian)
Doolittle, A., & Faul, A. (2013). Civic Engagement Scale: A Validation Study. SAGE Open, 3, 1–7. (in English)
Gilbukh, Y. (1994). Test-oprosnik lichnostnoy zrelosti [Personal maturity test-questionnaire] Kiev: NPTS Psikhodiagnostika i differentsirovannoye obucheniye. (in Russian)
Ihnatenko, P., Kosaryeva, N., Krytska, L., & Popluzhnyi, V. (1997). Vykhovannya hromadyanyna: psykholoho-pedahohichnyy ta narodoznavchyy aspekty: navchalno-metodychnyi posibnyk [Education of the citizen: psychological-pedagogical and ethnographic aspects: educational and methodical manual]. Kyiv: Instytut zmistu i metodiv navchannya. (in Ukrainian)
Krasovska, O. (1999). Vykhovannya hromadyanskoyi samosvidomosti starshoklasnykiv zasobamy symvoliky narodnoho mystetstva Ukrayiny: Avtoref. dys. kand. ped. Nauk [Education of civic self-consciousness of high school students by means of symbols of folk art of Ukraine: Extended abstract of PhD dissertation (Pedagogical Sciences)]. Natsionalnyy pedahohichnyy universytet im. M. Drahomanova, Kyiv. (in Ukrainian)
Lewicka, M. (2007). Regional Differentiation of Identity: A Comparison of Poland and Ukraine. Regional and Local Studies. 21–51. (in English)
Mabry, J. (1998). Pedagogical variations in service-learning and student outcomes: How time, contact, and reflection matter. Michigan Journal of Community Service Learning, 5, 32–47. (in English)
Moely, B., Mercer, S., Ilustre, V., Miron, D., & McFarland, M. (2002). Psychometric properties and correlates of the Civic Attitudes and Skills Questionnaire (CASQ): A measure of students’ attitudes related to servicelearning. Michigan Journal of Community Service Learning, 8(2), 15–26. (in English)
Petrovska, I. (2020). Tryrivneva struktura hromadyanskoyi identychnosti osobystosti [Three-level structure of civic identity]. Naukovi studiyi iz sotsialnoyi ta politychnoyi psykholohiyi, 46(49). 131–138. (in Ukrainian)
Porter, T. (2013). Moral and political identity and civic involvement in adolescents. Journal of Moral Education, 239–255. (in English)
Soldatova, Ye. (2006). Ego-identichnost v normativnykh krizisakh razvitiya [Ego Identity in Normative Development Crises]. Voprosy psikhologii, 5. 74–84. (in Russian)
Yakobson, P. (1981). Psikhologicheskiye komponenty i kriterii stanovleniya zreloy lichnosti [Psychological components and criteria for the formation of a mature personality]. Voprosy psikhologii, 2(4). 141–149. (in Russian)