Інформаційна безпека середовища як чинник розвитку громадянської компетентності молоді

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ірина Жадан

Анотація

Актуальність досліджуваної проблеми визначається соціальним запитом на створення освітнього середовища, максимально наближеного до стандартів безпечного і сприятливого для розвитку громадянської компетентності молоді.


Метою представленого дослідження було виявлення особливостей впливу інформаційної безпеки середовища на розвиток громадянських компетентностей молоді.


Методи дослідження: для визначення особливостей когнітивних настанов молоді застосовувалась авторська версія методики семантичного диференціалу; для виявлення особливостей впливів соціального середовища на розвиток когнітивних настанов – авторський опитувальник; для встановлення зумовленості громадянських компетентностей молоді особливостями когнітивних настанов – методи кореляційного та кластерного аналізу. Виокремлено два рівні аналізу зумовленості розвитку громадянської компетентності молоді: 1) ступінь сформованості когнітивних настанов, які забезпечують здатність протидіяти негативним інформаційним впливам; 2) відповідність впливів соціального середовища вимогам безпеки.


За результатами дослідження виявлено особливості когнітивних настанов майбутніх педагогів на критичний аналіз ситуації, на раціональне оцінювання інформації, на рефлексивний аналіз ситуації. Визначено показники громадянських компетентностей, які утворюють кластери з показниками когнітивних настанов. Виявлено тенденції щодо зумовленості розвитку ціннісних, мотиваційних та ставленнєвих компонентів громадянської компетентності рівнем сформованості когнітивних настанов особистості на раціональний аналіз інформації, критичний аналіз ситуації та рефлексію.


Зроблено висновок про те, що соціальне середовище загалом і освітнє зокрема не сприяє належним чином розвитку компетентностей, які зумовлюють якість опрацювання інформації, зниження конфліктності та протистояння маніпулятивним впливам. Визначено ймовірні причини низької результативність зусиль середовища, спрямованих на розвиток когнітивних настанов.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Жадан, І. (2021). Інформаційна безпека середовища як чинник розвитку громадянської компетентності молоді. Проблеми політичної психології, 24(1), 248-257. https://doi.org/10.33120/popp-Vol24-Year2021-77
Розділ
Articles
Біографія автора

Ірина Жадан, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії психології політичної поведінки молоді

Посилання

Zhadan, I. (2020). Sotsialno-psykholohichni chynnyky hromadianskykh kompetentnostei maibutnikh pedahohiv: bazhane i realne. Problemy` polity`chnoyi psy`xologiyi : zbirny`k naukovy`x pracz` 23(1), С. 170-182. https://doi.org/10.33120/popp-Vol23-Year2020-51 (in Ukrainian)
Shevchuk T.Ie.(2018). Hromadianska kompetentnist yak element formuvannia osobystosti maibutnikh fakhivtsiv. Young Scientist, 4.1 (56.1), 85-88.
Yasvin V.A. (2020) Formirovanie teorii sredy` razvitiya lichnosti v otechestvennoj pedagogicheskoj psikhologi. Psikhologiya. Zhurnal VE`Sh. Т. 17. № 2. С. 295–314 . DOI: 10.17323/1813-8918-2020-2-295-314