Розглядаються актуальні завдання політичної психології на сучасному етапі її розвитку. Досліджуються психологічні умови консолідації українського суспільства, роль у цьому процесі етнокультурних, геополітичних, громадських та інших чинників. Аналізуються феномени, пов’язані з політичною, громадською та громадянською участю особистості, з’ясовуються закономірності виникнення мотивації і прийняття рішень, особливості взаємодії та налагодження довірчих стосунків у цих процесах. Континуум політико-психологічних досліджень, представлених у збірнику, охоплює також політичну картину світу і найпоширеніші політичні практики. Висвітлюються результати вивчення психологічних закономірностей політичних та масово-інформаційних комунікацій, мотиваційних і ціннісних трансформацій свідомості людини в сучасному медіапросторі, циклічності політико-психологічного розвитку в Україні. Розкриваються теоретичні і практичні аспекти формування політичних уявлень та оцінок суб’єктів вітчизняного політичного простору. Значна увага приділяється політико-психологічним проблемам подолання бідності в суспільстві
та деформаціям правової свідомості як наслідку дефіциту економічних ресурсів людини.

Адресується вченим, які працюють у галузях політичної психології та суміжних
наук, викладачам і студентам.

ISBN 978-966-2609-70-7 ББК 66.07+88.8

DOI: https://doi.org/10.33120/popp-Vol14-Year2013

Опубліковано: 2013-08-29