«КІТ-ПРО» як соціально-психологічна технологія забезпечення підтримки освітньої реформи

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Людмила Гриценок

Анотація

Актуальність. Ефективність освітньої реформи великою мірою залежить від суспільної підтримки запроваджуваних інновацій. Дані опитувань свідчать, що ставлення до окремих положень реформи загальної середньої освіти «НУШ» досі залишається суперечливим і далеким від підтримки, під якою ми розуміємо не лише прихильність, а й активну дієву залученість до процесів реформування. Актуальним видається розроблення соціально психологічної технології як інструменту забезпечення такої підтримки.


Мета статті – представити комплексну соціально-психологічну технологію (КСПТ) «КІТ-ПРО» (Комплексна Інтерактивна Технологія Підтримки Реформи Освіти) як потенційно універсальний інструмент забезпечення підтримки освітніх реформ.


Методологія та наукові підходи. Модель КСПТ побудовано на основі теоретичного опрацювання можливостей та обмежень технологічного підходу в регулюванні соціальних процесів. Часові рамки визначалися на основі психологічних особливостей формування дієвого ставлення з урахуванням етапів і типології прийняття інновацій. Задля забезпечення конструктивності взаємодії суб’єктів освітнього процесу ми спиралися на ознаки СПТ діалогічного характеру. У моделі «КІТ-ПРО» дотримано всі основні вимоги до соціально-психологічних технологій, зокрема наявність алгоритму, відтворюваність у змінюваних умовах нефахівцями і контрольованість результатів.


Результат. Представлено апробовану модель упровадження комплексної інтерактивної технології, яка за своїм наповненням і характером реалізації сприяє усвідомленому оволодінню змістом та основними завданнями і позиціями реформи загальної середньої освіти «НУШ». Вона забезпечує вироблення власної проактивної позиції щодо освітніх змін учасників освітнього процесу: педагогічних працівників – надавачів освітніх послуг, учнів – отримувачів освітніх послуг, їхніх батьків – власне замовників цих послуг і стейкхолдерів освіти.


Перспективи подальшого практичного застосування. Окрім прямого призначення, закладені можливості за потреби адаптувати технологію на основі сформульованих принципів і «структурних» вимог та масштабувати її розгортання від внутрішньогрупового до загальношкільного, регіонального чи національного рівня дають змогу застосовувати алгоритм КСПТ «КІТ-ПРО» для формування проактивної позитивної громадської думки щодо інших соціально-психологічних процесів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Гриценок, Л. (2022). «КІТ-ПРО» як соціально-психологічна технологія забезпечення підтримки освітньої реформи. Проблеми політичної психології, 12(26), 227-250. https://doi.org/10.33120/popp-Vol26-Year2022-101
Розділ
Articles
Біографія автора

Людмила Гриценок, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Науковий співробітник лабораторії психології спілкування

Посилання

Bevz, H. M. (Еd.), Grytsenok, L. I., Kanibolotska, M. S., Kravchuk, S. L. (Red.), & Melnyk, A. Yu. (2021). Nova ukrainska shkola: sotsialno-psykholohichni tekhnolohii pidtrymky [New Ukrainian school: socio-psychological support technologies]. Kropyvnytskyі: Imeks-LTD. (in Ukrainian)
Bevz, H. M. (Еd.), Kanibolotska, M. S.( Еd.), Kravchuk, S. L., Melnyk, A. Yu. (2022). Psykholohichni resursy vzaіemodii shkoly, simi, hromady [Psychological resources of school, family, community interaction]. Kropyvnytskyі: Imeks-LTD. (in Ukrainian)
Fullan, M. (2011). Vybor lozhnykh dvіzhushchіkh sіl dlya reformy tselostnoy sіstemy [The choice of false driving forces for the reform of the holistic system]. Voprosy obrazovanіya. №4. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/vybor-lozhnyh-dvizhuschih-sil-dlya-reformy-tselostnoy-sistemy. (in Russian)
Grytsenok, L. I. (2022). Dialohichist yak kharakterystyka vzaіemodii [Dialogicity as a characteristic of interaction]. Komunikatsiіa i spilkuvannіa v XX  stolitti. Zbirnyk naukovykh robit uchasnykiv Vseukrainskoho kruhloho stolu: «Komunikatsiіa i spilkuvannіa u KHKHI stolitti» (22 lіutoho 2022 r., Instytut sotsialnoi ta politychnoi psykholohii NАРN Ukrainy). Visnyk pedahohiky i psykholohii, 29, 28–34. (in Ukrainian)
Grytsenok, L. I., & Kapustіuk, O. M (2022). Sotsialno-psykholohichne suprovodzhennіa dialohu mizh uchasnykamy reformuvannіa zahalnoi serednoi osvity [Socio-psychological support of the dialogue between participants in the reform of general secondary education]. Kropyvnytskyі: Imeks-LTD. (in Ukrainian)
Kapustyіk, O. M., & Petrenko, I. V. (2022). Zabezpechennіa sotsialno-psykholohichnoi pidtrymky hromadskistіu profilnoi 12-richnoi shkoly [Provision of social and psychological support by the public of a specialized 12-year school]. Kropyvnytskyі: Imeks-LTD. (in Ukrainian)
Lishchynska, O. A. (2009). Rozroblennіa instrumentariіu dlіa vyznachennіa peredumov potentsiynoi vrazlyvosti spilnoty do destruktyvnykh vplyviv [Development of a toolkit for determining the prerequisites of a community's potential vulnerability to destructive impacts]. Naukovi studii iz sotsialnoi ta politychnoi psykholohii, 23 (26), 60–66. (in Ukrainian)
McNamee, S. & Shotter, J. (2004). Dialogue, Creativity, and Change. In R. Anderson, L. A. Baxter, & K. N. Cissna (Eds.), Dialogue: Theorizing Difference in Communication Studies (рр. 91–104). DОІ:10.4135/9781483328683.n6. (in English)
Nova ukrainska shkola: Kontseptualni zasady reformuvannіa serednoi shkoly [New Ukrainian school: Conceptual foundations of secondary school reform] (2016). Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf. (in Ukrainian)
Petrenko, I. V. (2017). Osoblyvosti konstruyuvannіa sotsialno-psykholohichnykh tekhnolohiі u prostori osvity [Peculiarities of designing socio-psychological technologies in the space of education]. Naukovyі visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, Seriіa «Psykholohichni nauky», 2 (3), 186–194. (in Ukrainian)
Petrenko, I. V. (2021). Sotsialno-psykholohichni tekhnolohii partnerskoi vzaіemodii yak zasib pidvyshchennіa hrupovoi efektyvnosti uchasnykiv protsesu reformuvannіa osvity [Socio-psychological technologies of partner interaction as a means of increasing the group effectiveness of participants in the education reform process]. Aktualni problemy psykholohii, 5, 21, 132–145. (in Ukrainian)
Polozhennіa pro provedennіa Vseukrayinskoho konkursu-kvestu «Reforma – shlіakh do shkoly moіei mrii» [Regulations on holding the All-Ukrainian contest-quest «Reform - the way to the school of my dreams»]. (2019). Retrieved from http://ispp.org.ua/2019/09/30/polozhennya-pro-provedennya-vseukra%d1%97nskogo-konkursu-kvestu-reforma-shlyax-do-shkoli-moye%d1%97-mri%d1%97. (in Ukrainian)