Аналіз показників психологічного добробуту дитини в нормативно-правових документах

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Дмитро Ларін

Анотація

Актуальність. Освітня реформа «Нова українська школа» поставила питання добробуту школяра в основу всієї освітньої політики. Це потребує імплементації в чинні нормативно-правові акти вихідних положень освітньої реформи як таких, що спрямовують реалізацію психологічного добробуту дитини в школі.


Мета статті – визначити міру представленості характеристик психологічного добробуту дитини в нормативно-регулятивних документах системи освіти.


Завдання: дослідити поняття психологічного добробуту в психологічній літературі та здійснити аналіз його представленості в нормативно-правових документах.


Методологічною основою дослідження стали загальні положення теорії пізнання, а методом дослідження – контент-аналіз текстів нормативних документів.


Результати. Здійснено теоретичний аналіз поняття психологічного добробуту як показника задоволеності життям у нормативно-психологічному контексті. Психологічний добробут пов’язано із системою правил, що регулюють взаємовідносини в системі «учень – учитель», порушення яких призводить до психологічного дискомфорту та формування дефіцитарної мотивації (мотивації уникнення невдач). Зауважено, що прагнення захистити дитину та вберегти її від усіляких негараздів може втілюватися не в профіцитарній, а в дефіцитарній формі як такій, що запобігає певним ризикованим діям, унеможливлює та забороняє їх. Встановлено, що нормативні документи не керуються поняттям «добробут» а віддають перевагу іншим термінам, зокрема терміну «всебічний розвиток дитини». Новизна статті полягає в тому, що порушується питання регулювання діяльності учасників освітнього процесу задля забезпечення комфортної взаємодії, спрямованої на профіцитарний підхід. Розглянуто дефініцію психологічного добробуту в правовому полі з урахуванням фізичного розвитку особистості школяра. Отже, постає необхідність переходу від дефіцитарного до профіцитарного підходу в ухваленні рішень та розбудові безпечного середовища як умови відчуття психологічного комфорту та адекватного сприймання навчального матеріалу.


Висновки. Термін «психологічний добробут», який фіксує перебування дитині в добрі, доцільно ввести в контекст законодавчих актів як більш відповідний концепції НУШ.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Ларін, Д. (2023). Аналіз показників психологічного добробуту дитини в нормативно-правових документах. Проблеми політичної психології, 14(28), 147-162. https://doi.org/10.33120/popp-Vol14-Year2023-145
Розділ
Articles
Біографія автора

Дмитро Ларін, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Доктор філософії в галузі психології, завідувач навчальної відділу загальної психології імені проф. Г. І. Челпанова

Посилання

Bevz, H. M. (2019). Formuvannia hromadskoi dumky shchodo reform metodom «doslidzhennia shliakhom uchasti» [Formation of public opinion on reforms by the method of «participatory research»]. Visnyk pisliadyplomnoi osvity. Seriia «Sotsialni ta povedinkovi nauky», 8 (37), 10–22. https://doi.org/10.32405/2522-993.
(in Ukrainian)
Blyzniuk, V. V. (2008). Dobrobut. In I. M. Dziuba, A. I. Zhukovskyi, M. H. Zhelezniak et al. (Eds.), Entsyklopediia Suchasnoi Ukrainy [Encyclopedia of Modern Ukraine]. (Yol. 8). Kyiv: Instytut entsyklopedychnykh doslidzhen NAN Ukrainy. Retrieved from https://esu.com.ua/article-22384. (in Ukrainian)
Bryant, F. B., & Veroff, J. (1982). The structure of psychological well-being: A sociohistorical analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 43(4), 653–673. https://doi.org/10.1037/0022-3514.43.4.653. (in English)
Byers, E. S. (2005). Relationship satisfaction and sexual satisfaction: A longitudinal study of individuals in long-term relationships. The Journal of Sex Research, 42:2, 113–118. (in English)
Byers, E. S., O’Sullivan, L. F., & Hughes, K. (2021). Sexual functioning of late adolescents and young adults in relationships: association with individual characteristics and relationship factors. Sexual and Relationship Therapy, 36:2-3, 178–197. (in English)
Derzhavni sanitarni normy ta pravyla «Polimerni ta polimervmisni materialy, vyroby i konstruktsii, shcho zastosovuiutsia u budivnytstvi ta vyrobnytstvi mebliv. Hihiienichni vymohy». Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 1139 dated December 29, 2012. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0087-13#n15. (in Ukrainian)
Havrylovska, K. P., Falkovska, L. M., & Muzychko, L. V. (2017). Sotsialne blahopoluchchia samotnikh zhinok u suchasnomu sviti [Social well-being of single women in the modern world]. Likarska sprava, 7(1144), 22–18. (in Ukrainian)
Havrylovska, K. P., & Pavliuk, I. M. (2021). Psykholohichnyi dobrobut zhinok iz riznym indeksom seksualnosti [Psychological well-being of women with different sexuality indices]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, (3), 45–50. Retrieved from http://eprints.zu.edu.ua/33846/ (in Ukrainian)
Hrytsenok, L. I. (2020). Sotsialno-psykholohichni tekhnolohii yak instrument zabezpechennia pidtrymky hromadskistiu osvitnikh zmin [Socio-psychological technologies as a tool for public support of educational changes]. Perspektyvni napriamky rozvytku suchasnykh pedahohichnykh i psykholohichnykh nauk. Collection of theses of the International Scientific and Practical Conference (Kharkov, February 7-8, 2020) Part 2 (р. 96–100). Kharkiv: Skhidnoukrainska orhanizatsiia «Tsentr pedahohichnykh doslidzhen». (in Ukrainian)
Karhina, N. V. (2018). Resursy ta chynnyky psykholohichnoho blahopoluchchia osobystosti [Resources and factors of a person's psychological well-being]. (Master’s thesis). Pivdennoukrainskyi natsionalnyi pedohohichnyi universytet imeni K. D. Ushynskoho. (in Ukrainian)
Konventsiia pro prava dytyny [Convention on the Rights of the Child] (2023). Ratified by Resolution of the Verkhovna Rada No. 789-XII dated 27.02.91. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text (in Ukrainian)
Konventsiia pro prava osib z invalidnistiu (Konventsiia pro prava invalidiv) [Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Convention on the Rights of Persons with Disabilities)] (2006). Ratified by Law No. 1767-VI dated 12/16/2009. (2006). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71#Text (in Ukrainian)
Pro osvitu [About education] (2017). Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), № 38-39, st. 380. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (in Ukrainian)
Pro profesiino-tekhnichnu osvitu [About professional (vocational and technical) education]. Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), № 32, st. 215. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-vr#Text
Pro zahalnu bezpechnist nekharchovoi produktsii [About the general safety of non-food products] (2011). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), № 22, st. 145. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2736-17#Text (in Ukrainian).
Pro zahalnu seredniu osvitu [About general secondary education] (1999). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), № 28, st. 230. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14#Text (in Ukrainian)
Pro zatverdzhennia Derzhavnykh sanitarnykh norm ta pravyl utrymannia terytorii naselenykh mists [On the approval of the State sanitary standards and rules for maintaining the territories of populated areas] (2011). Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 145 dated March 17, 2011. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0457-11#Text (in Ukrainian)
Pro zatverdzhennia Sanitarnoho rehlamentu dlia zakladiv zahalnoi serednoi osvity [On the approval of the Sanitary Regulations for general secondary education institutions] (2020). Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 2205 dated September 25. Retrieved from http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/77778/ (in Ukrainian)
Ryff, C. D. (2014). Psychological well-being revisited: advances in the science and practice of eudaimonia. Psychotherapy and Psychosomatics, 83(1), 10–28. (in English)
Ryff, C. D., & Keyes, C. L. M. (1995). The structure of psychological well-being revisited. Journal of Personality and Social Psychology, 69 (4), 719–727. https://doi.org/10.1037/0022-3514.69.4.719 (in English)