Громадянська комптентність молоді в контексті сучасних трансформацій в освітньому просторі

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Світлана Позняк

Анотація

Актуальність дослідження розвитку громадянської компетентності молоді в процесі взаємодії в освітньому просторі в контексті сучасних освітніх трансформацій визначається необхідністю поглиблення уявлень про освітнє середовище як соціально-психологічний чинник розвитку громадянської компетентності, визначення та пошук засобів поширення практик взаємодії в освіті, які б сприяли розвитку громадянських компетенцій учнівської та студентської молоді.


Метою статті є окреслення сучасних трансформацій в освіті та їх наслідків для концептуалізації і розвитку громадянської компетентності, а також презентація результатів емпіричного дослідження настановлень учасників освітньогопроцесу щодо взаємодії в освітньому середовищі, сприятливому для розвитку громадянської компетентності молоді.


Результати. Трансформації в освітньому просторі, викликані його стрімкою цифровізацією і, як наслідок, технологізацією освіти, демонополізацією знання, делегитимацією авторитету і, відповідно, деієрархієзаціїєю освіти, трансформують і практики взаємодії в процесі навчання, які насамперед мають стимулювати дискурсивний досвід, критичну рефлексію, самоменеджмент, самооцінювання та самоідентифікацію учнів та студентства. Емпіричне дослідження настановлень учасників освітньогопроцесу щодо практик взаємодії в освітньому просторі, які сприяють розвитку громадянської компетентності молоді, здійснене в контексті теорії трансформаційного навчання, актуалізує такі тенденції в настановленнях молоді, як налаштованість на автономне незалежне мислення, рефлексію і взаємодію на основі толерантності та інтересу до соціальної різноманітності.


Перспективи практичного застосування результатів дослідження пов’язані з урахуванням особливостей настановлень учасників навчально виховного процесу, виявлених у ході емпіричного дослідження, в процесі оцінювання та коригування практик взаємодії для формування освітнього середовища, сприятливого для розвитку громадянських компетентностей молоді.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Позняк, С. (2021). Громадянська комптентність молоді в контексті сучасних трансформацій в освітньому просторі. Проблеми політичної психології, 24(1), 289-300. https://doi.org/10.33120/popp-Vol24-Year2021-80
Розділ
Articles
Біографія автора

Світлана Позняк, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України

Кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психології політичної поведінки молоді

Посилання

Mitroshenkov, O. (2016) Chto pridiot na smenu post modernizmu [What will come after postmodernity?]. http://metamodernizm.ru/chto-pridet-na-smenu-postmodernizmu. (In Russian)
Poznyak, S. (2020) Yaki gromadianski kompetentsiyi potrebuie vzaiemodiya v osvitniomu seredovyschi: nastaovlennya studentskoyi ta uchnivskoyi molodi [What citizenship competencies are necessary for interaction in the educational environment: attitudes of university and secondary school students]. Gabitus, 20, p. 255-260. (In Ukrainian).
Bersand. A. The crisis as an opportunity to learn. Or: “Collated civic education” in the context of the COVID-19 pandemic. Journal of Social Science Education, 2020. Vol. 19. C. 8-14.
Bloland, H. G. (2005) Whatever Happened to Postmodernism in Higher Education?: No Requiem in the New Millennium. The Journal of Higher Education, 76(2):121-150
Calleja, C. (2014) Jack Mezirov’s conceptualization of adult transformative learning. Journal of Adult and Continuing Education, Vol.20, № 1, p. 117-136.
Lester, S. (1996) Learning for the 21st Century. In Kincheloe, Sternberg & Weil (Eds.) Encyclopedia of Educational Standards. Santa Barbara, California: ABC-Clio. http://www.devmts.demon.co.uk/lrg21st.htm.
Mezirow, J. (1997) “Transformative Learning: Theory to Practice.” New Directions for Adult and Continuing Education, San Francisco, CA: Jossey-Bass, № 74.
Oxenham, M. (2013) Higher Education in Liquid Modernity. Routledge, 242 p.
Pawlak, K. and Bergquist, W. Engaging Experience in a Postmodern Age. https://psychology.edu/about/four-models-of-adult-education/. Accessed 2017.
Rothstein, B., & Stolle, D. (2008) The state and social capital an institutional theory of generalized trust. Comparative Politics, № 40(4). p. 441–459.
ten Dam, G., et al. (2011) Measuring Young People’s Citizenship Competences. European Journal of Education, Vol. 46, № 3. p. 354-372.
Westheimer, J. (2008) What kind of citizenship? Democratic dialogues in education. Education Canada, Vol. 48 (3). p. 6-10.
Zuboff, S. (2019) The age of surveillance capitalism. NY: Public Affairs, 478 p.