"Проблеми політичної психології" – це рецензований збірник наукових праць з питань політичної психології та суміжних наук.

У збірнику публікуються результати оригінальних наукових робіт теоретичного та прикладного спрямування за тематикою: психологія війни та миру, психологія лідерства, медіапсихологія, психологія груп та спільнот, економічна психологія.

Видання є фаховим (категорія «Б») у галузі психологічних наук: Наказ МОН України Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства №886 від 02.07.2020.

Періодичність: Раз на  рік

Мови видання: українська, російська, англійська, польська, італійська

 Цільова аудиторія: Науковці та дослідники в галузі соціальної та політичної психології та суміжних наук

Том 13 (2023): Проблеми Політичної Психології Випуск 13 (27)

Обговорюються такі теоретико-методологічні проблеми політичної психології, як перспективи застосування суб’єктного підходу до прогнозування соціальних процесів, напрями міждисциплінарних досліджень майбутнього, історичні та територіальні виміри міжгрупової взаємодії. В контексті викликів зовнішньої військової агресії досліджуються шляхи подолання ризиків психологічному благополуччю особистості і спільнот: конструювання оптимістичних образів майбутнього, промоція здорового способу життя серед комбатантів та цивільного населення, підвищення психологічної готовності до надзвичайних ситуацій, трансформація спільнотних ідентичностей, застосування травмаінформованих медіапрактик у систему освіти і медіаосвіти. Представлено сучасні підходи до вивчення політико-психологічних викликів соціалізації особистості в умовах трансформації освітніх практик під впливом подій війни.

 

Опубліковано: 2023-07-20

Переглянути всі випуски