"Проблеми політичної психології" – це рецензований збірник наукових праць з питань політичної психології та суміжних наук.

У збірнику публікуються результати оригінальних наукових робіт теоретичного та прикладного спрямування за тематикою: психологія війни та миру, психологія лідерства, медіапсихологія, психологія груп та спільнот, економічна психологія.

Видання є фаховим (категорія «Б») у галузі психологічних наук: Наказ МОН України Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства №886 від 02.07.2020.

Періодичність: Раз на  рік

Мови видання: українська, російська, англійська, польська, італійська

 Цільова аудиторія: Науковці та дослідники в галузі соціальної та політичної психології та суміжних наук

Том 14 (2023): Проблеми Політичної Психології Випуск 14 (28)

Обговорюються методологічні аспекти прогнозування економічної поведінки індивідів і спільнот, дослідження соціальної згуртованості та інші теоретико-методологічні проблеми політичної психології. Аналізується вплив різних видів ідентичностей на динаміку ставлення до влади, проживання екзистенційних загроз під час війни, формування політичних та економічних орієнтації молоді. Досліджуються напрями нормативного, технічного, методичного забезпечення підтримання психологічного добробуту дітей та дорослих у кризовий період та в умовах зовнішньої військової агресії. Представлено аналіз та результати апробації інструментарію політико-психологічних досліджень в українському контексті.

Адресується вченим, які працюють у галузях політичної психології та суміжних наук, викладачам і студентам.

Опубліковано: 2023-12-29

Переглянути всі випуски