"Проблеми політичної психології" – це рецензований збірник наукових праць з питань політичної психології та суміжних наук.

У збірнику публікуються результати оригінальних наукових робіт теоретичного та прикладного спрямування за тематикою: психологія війни та миру, психологія лідерства, медіапсихологія, психологія груп та спільнот, економічна психологія.

Видання є фаховим (категорія «Б») у галузі психологічних наук: Наказ МОН України Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства №886 від 02.07.2020.

Періодичність: Раз на  рік

Мови видання: українська, російська, англійська, польська, італійська

 Цільова аудиторія: Науковці та дослідники в галузі соціальної та політичної психології та суміжних наук

Том 12 (2022): Проблеми Політичної Психології Випуск 12 (26)

Крізь вимір ідентичності досліджується такі аспекти соціально-політичної реальності, як екологічна свідомість, соціальна резилієнтність, успішність освітньої та безпекової політики. Обговорюються соціально-психологічні детермінанти формування тоталітаризму, проблеми особистісного вибору громадянина в умовах європейської інтеграції України, особливості атрибуції провини різним суб’єктам політичного процесу. Представлено методологічні та методичні засади трансформації медіаосвіти в напрямі застосування травмаінформованих практик і деміфологізації медіапростору. Окрему увагу автори приділяють ролі здорового способу життя у захисті та відновленні психологічного благополуччя громадян під час війни, питанням ризику і безпеки в професійній діяльності фахівців екстремального профілю. Актуалізовано низку проблем освітньої діяльності під час війни, зокрема створення безпечного освітнього середовища. Представлено технологію забезпечення підтримки освітньої реформи «КІТ-ПРО», методику використання символьних зображень як засобу альтернативної та додаткової комунікації у дітей з вираженими мовленнєвими порушеннями.

 

Адресується вченим, які працюють у галузях політичної психології та суміжних наук, викладачам і студентам.

 

 

Опубліковано: 2022-12-30

Переглянути всі випуски