"Проблеми політичної психології" – це рецензований збірник наукових праць з питань політичної психології та суміжних наук.

У збірнику публікуються результати оригінальних наукових робіт теоретичного та прикладного спрямування за тематикою: психологія війни та миру, психологія лідерства, медіапсихологія, психологія груп та спільнот, економічна психологія.

Видання є фаховим (категорія «Б») у галузі психологічних наук: Наказ МОН України Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства №886 від 02.07.2020.

Періодичність: Раз на  рік

Мови видання: українська, російська, англійська, польська, італійська

 Цільова аудиторія: Науковці та дослідники в галузі соціальної та політичної психології та суміжних наук

Том 23 (2020): Проблеми Політичної Психології Випуск 9 (23)

Досліджуються методологічні і прикладні проблеми міжетнічних відносин в контексті формування колективних настановлень на соціальний оптимізм, почуття власності щодо своєї країни. Розкривається проблематика психологічного супроводу населення в кризових ситуаціях, висвітлюються соціально-психологічні аспекти подолання психотраматичного впливу пандемічної, воєнної та інших видів загроз. У політико-психологічному контексті обговорюються актуальні питання соціалізації молоді, розвитку громадянської компетентності, формування психологічної готовності до фахової діяльності та вироблення уявлень про життєвий успіх. Окрему увагу приділено парасоціальній взаємодії та розвитку інформаційного патріотизму.

Адресується вченим, які працюють у галузях політичної психології та суміжних наук, викладачам і студентам.

Опубліковано: 2020-12-29

Переглянути всі випуски